Judging หรือ Perceiving (J หรือ P)

ตัวอักษรที่ 4 – Judging (J) หรือ Perceiving (P)

สิ่งที่ตัวอักษรกลุ่มนี้วัด – แนวทางในการใช้ชีวิต

Judging (J)

Judging หรือตัว J คือ พวกคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบมีแบบแผนและจะทำตามแผนที่วางไว้เพื่อไล่ล่าเป้าหมายให้สำเร็จ  จะไม่สบายใจถ้าหากไม่มีแผนการ รู้สึกสบายใจถ้าได้ตัดสินใจไปแล้วหรือทำอะไรให้เสร็จๆไป ตัดสินใจเร็ว ชอบตั้งเป้าหมาย เรียบร้อยและมีระบบ เป็นคนรักษาเวลาเป็นอย่างมาก ไม่ชอบเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

คนประเภท J อาจจะถูกคนประเภท P มองว่าเป็นคน เจ้าระเบียบและเข้มงวดเกินไป  ขาดความยืดหยุ่น ตัดสินใจเร็วเกินไป

Perceiving (P)

Perceiving หรือตัว P คือ พวกคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆ ปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่างๆที่ได้เจอ พร้อมจะปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ์ เปิดทางเลือกไว้เสมอ ไม่ชอบตัดสินใจอะไรถ้ายังไม่จำเป็นเพราะรอได้ข้อมูลไปเรื่อยๆ ไม่ชอบระเบียบหรืออะไรที่เคร่งครัด บางครั้งเลยกลายเป็นคนรก ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานหรือในบ้าน โดยปกติเป็นคนชอบอยากรู้อยากเห็นและแบ่งปันความรู้ที่มี

คนประเภท P อาจจะถูกคนประเภท J มองว่าเป็นคน ไร้เป้าหมาย ขี้เกียจ ขาดความรับผิดชอบ ไม่เป็นระเบียบ ตัดสินใจล่าช้าเกินไป

Judging (มีระเบียบแบบแผน)Perceiving (ยืดหยุ่นได้เสมอ)
ชอบทำงานใดงานหนึ่งให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มทำงานใหม่ชอบหลายๆอย่างพร้อมกันแต่สุดท้ายก็แทบจะไม่เสร็จสักอย่าง
ต้องการตัดสินใจอะไรให้จบๆไปทันทีเลือกที่จะเปิดทางเลือกไว้ให้กับสิ่งต่างๆเสมอ
มักวางแผนก่อนที่จะทำอะไรเสมอมักจะทำสิ่งต่างๆโดยที่ไม่มีการเตรียมการอะไรเลย
ใช้ชีวิตอย่างรัดกุม มีแผนการผ่อนคลาย ใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ
จะมีความสุขก็ตอนได้ตัดสินใจอะไรหรือทำงานให้เสร็จๆไปจะมีความสุขก็ตอนได้เปิดโอกาสให้กับสิ่งต่างๆหรือเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ
ไม่ชอบถ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่ได้กำหนดหรือตัดสินใจไว้แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ตลอดเวลาตามที่เหมาะสม
ทำอะไรเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ค่อยมีหรือเห็นความสำคัญของการมีระเบียบ
ค่อนข้างเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีแนวโน้มที่จะเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง
ไม่ชอบการเซอร์ไพรส์หรือการเปลี่ยนแปลงชอบการเซอร์ไพรส์และการเปลี่ยนแปลง
ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาหรือการกำหนดเส้นตายเป็นอย่างมากไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องความตรงต่อเวลาเท่าไหร่นัก
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook