INTJ – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ INTJ โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ INTJช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Introverted Intuition13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Extraverted Thinkingวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Introverted Feeling30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Extraverted Sensingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Introverted Intuition

ในตอนเป็นเด็กๆ INTJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Introverted Intuition

พวกเขาจะรู้สึกหลงไหลในเรื่องราวที่มันสามารถทำให้จินตนาการของพวกเขาแผ่ขยายกว้างขึ้นและมักจะขอให้พ่อแม่เล่าเรื่องนิทานหรือเรื่องที่แต่งขึ้นซ้ำอีกครั้ง เป็นคนที่มีจินตนาการสูง

INTJ จะขอเลือกอยู่ที่บ้านเพื่ออ่านหนังสือเรื่องที่พวกเขาสนใจและเรียนรู้มากกว่าที่จะออกไปเข้าสังคมและเล่นร่วมกับเด็กคนอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจแสดงออกทางสติปัญญาที่สูงกว่าวัยของพวกเขาในการเข้าใจโลกรอบๆตัวอีกด้วย

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะมีปัญหาในการสร้างการตัดสินใจอะไรที่ดีๆและกลายเป็นคนดื้อรั้นและใจแคบ เนื่องจากเพราะยังไม่ได้พัฒนาความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่างๆในระดับที่ลึกซึ้งผ่านสัญชาตญาณของพวกเขา

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Extraverted Thinking

ในช่วงวัยหนุ่มสาว INTJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Extraverted Thinking

พวกเขาจะเริ่มมีความสามารถในการทำการตัดสินใจหรือพิจารณาอะไรโดยการใช้สิ่งต่างๆรอบตัวและเกณฑ์ที่เป็นข้อเท็จจริงมาเกี่ยวข้อง

INTJ จะเริ่มกลายเป็นคนตรงๆ, เปิดเผย และทำอะไรตามข้อเท็จจริงเท่านั้น โดยที่ไม่สนในความเป็นที่นิยมของตัวเองหรือความกดดันจากหมู่เพื่อน ด้วยเหตุนี้ INTJ จึงอาจจะเริ่มสนใจในอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้อื่นน้อยลง เนื่องจากพวกเขาเปิดช่องว่างให้กับการพิจารณาโดยใช้ข้อเท็จจริงมาเกี่ยวข้องมากขึ้น

ถ้า INTJ คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขาไม่รู้วิธีในการนำเอาความคิดความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการไล่ล่าความสำเร็จหรือการตัดสินใจ

สิ่งที่ INTJ ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า INTJ ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Introverted Intuition และ Extraverted Thinking ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ INTJ ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ INTJ ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ INTJ ก็คือ Introverted Feeling และ Extraverted Sensing ตามลำดับ

 • แปลงไอเดียของคุณให้อยู่ในรูปของสิ่งที่สามารถทำได้จริงในเชิงปฏิบัติ
 • รู้จักการให้ผลตอบกลับในเชิงลบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายจิตใจ
 • ฝึกการใช้คำอธิบายต่อความเข้าใจของตัวเองในภาษาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่คนอื่นๆจะสามารถเข้าใจได้
 • รู้จักทำตัวให้สบายๆในเวลาที่ต้องอยู่กับความไม่แน่นอน ทำตัวให้เป็นคนที่ยืดหยุ่นได้บ้าง
 • รู้จักเข้าสังคม, ติดต่อ และพูดคุยกับคนรู้จักและคนรอบข้างให้มากขึ้น
 • เอาใจใส่และเข้าถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของความสัมพันธ์ใดๆให้มากยิ่งขึ้น
 • หาเวลาบางส่วนพักผ่อนหย่อนใจบ้าง อย่าทำงานหนักมากเกินไป
 • ต้องสนใจในรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่อยู่ในการดำรงชีวิตทั่วๆไปให้มากขึ้น
 • ต้องเป็นคนที่อ่อนไหวให้มากขึ้น โดยเฉพาะต่อความต้องการและอารมณ์ของผู้อื่น
 • เมื่อใดที่มีความรู้สึกโกรธ อย่าแสดงมันออกไปทันที ให้ถอยห่างออกไปก่อน เวลาใดที่รู้สึกดีขึ้นแล้วค่อยกลับไปขอโทษที่เดินหนีออกมาและคุยกันอย่างดีๆ อย่าใช้แต่เหตุผลในการแก้ปัญหาความัดแย้งเท่านั้น ให้ใส่ใจในด้านของความรู้สึกด้วย

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Introverted Feeling

INTJ จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Introverted Feeling ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

INTJ จะเริ่มแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและความไวต่อความรู้สึกให้กับผู้คนรอบๆตัว อาจจะมีบางครั้งที่ INTJ จะเซอร์ไพรส์คนรักของพวกเขาโดยการแสดงออกถึงอารมณ์และความรักในวิธีการใหม่ๆที่ค้นพบ ซึ่งอาจจะไม่เคยทำมาก่อนจนกว่าการทำหน้าที่แบบ Introverted Feeling จะพัฒนา มีการใช้คำพูดที่คิดอย่างรอบคอบว่ามันจะมีผลกระทบทางลบต่อผู้อื่นหรือไม่ นอกจากนี้ยังอาจสนใจที่จะเข้าร่วมการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วย

INTJ สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Feeling เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 • คิดเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่คนๆนั้นมี จากนั้นก็หาเวลาที่เหมาะสมในการยกย่องและชื่นชมเขา
 • ถ้าคุณมีความขัดแย้งกับใคร ให้คุณลองคิดว่าอะไรที่สำคัญสำหรับคนๆนั้นในสถานการณ์นั้นๆ แล้วก็ถามตัวเองซะว่าคุณสามารถเอาชนะความต้องการเป็นฝ่ายถูกและมอบอะไรดีๆให้แก่เขาได้ไหม เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ดีต่อไป
 • ในการประชุมกลุ่มหรืออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้คุณลองสังเกตคำใบ้จากคำพูดและสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดของคนอื่นๆ เพื่อที่จะนำมาลองคิดประเมินถึงความคิดและความรู้สึกของผู้คนโดยใช้การสังเกตจากภาษากายของคนอื่นๆ

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Extraverted Sensing

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน INTJ จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Extraverted Sensing

การทำหน้าที่แบบ Extraverted Sensing นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ INTJ จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ INTJ จะเสพสุขทางกายอย่างมากเกินไปและจะหันไปสนใจหรือหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้จำเป็นต่อเป้าหมายของพวกเขาเลยเลย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Sensing ขึ้นไปอีก

 •  เริ่มเรียนรู้ทักษะหรือกีฬาใหม่ๆซึ่งต้องอาศัยการจดจ่อและระมัดระวังอย่างสุดๆ
 • รับประทานอาหารอย่างสบายๆและผ่อนคลาย ลองรับรู้รสชาติและกลิ่นที่แท้จริงของมันดูให้ดีก่อนที่จะบริโภคมันเข้าไป
 • ซื้ออะไรบางอย่างที่คุณชอบซึ่งต้องไม่แพงเกินไป โดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรให้มากความ เช่น จะซื้อไปเพื่ออะไร ขอให้คุณได้มีความสุขกับการได้ครอบครองมันอย่างเต็มที่ก็พอ ก่อนที่มันจะไม่มีค่าในอนาคต
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook