ISTP – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ ISTP โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ ISTPช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Introverted Thinking13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Extraverted Sensingวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Introverted Intuition30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Extraverted Feelingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Introverted Thinking

ในตอนเป็นเด็กๆ ISTP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Introverted Thinking

พวกเขาจะเริ่มได้มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆที่ได้พบเจอ มักจะมีคำถามว่า “ทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้?” หรือ “มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?” ISTP จะไม่ยอมรับว่า “มันถูกเพราะว่ามีคนพูดไว้แบบนี้” พวกเขาต้องการเข้าใจถึงหลักการที่แท้จริงของสิ่งต่างๆมากกว่าที่จะรู้อะไรที่เป็นแค่คุณค่าภายนอกของสิ่งที่เห็น

ISTP อาจจะดูเป็นคนที่เย็นชาและเหินห่างจากผู้อื่น ไม่มีความรู้สึกร่วมต่ออารมณ์ของผู้อื่น เนื่องจากไม่ค่อยจะแสดงออกถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ออกมาให้คนอื่นได้เห็น

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะรับรู้ความเป็นจริงของช่วงเวลานั้นๆ แต่จะไม่สามารถใช้การพิจารณาในการตัดสินใจโดยใช้ระบบการคิดเชิงเหตุผลภายในหัวของพวกเขา

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Extraverted Sensing

ในช่วงวัยหนุ่มสาว ISTP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Extraverted Sensing

ISTP จะกลายเป็นคนที่ชอบสังเกตโลกภายนอกรอบๆตัวอย่างสุดๆ พวกเขาจะสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เช่น สีสัน, รูปร่าง, กลิ่น, รสชาติ เป็นต้น

พวกเขาจะเริ่มเลือกที่จะทำกิจกรรมหรือเล่นเกมมากกว่าการอ่านหนังสือหรือเข้าไปนั่งฟังห้องเรียน ซึ่ง ISTP อาจจะเริ่มต่อต้านการเข้าชั้นเรียนด้วย

ถ้า ISTP คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขามีวิธีการในการรับรู้ข้อมูลรอบๆตัวผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 แบบผิดๆ ซึ่งพวกเขาจะนำมันไปช่วยในการตัดสินใจ และส่งผลให้สรุปการตัดสินใจได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ ISTP ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า ISTP ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Introverted Thinking และ Extraverted Sensing ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ ISTP ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ ISTP ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ ISTP ก็คือ Introverted Intuition และ Extraverted Feeling ตามลำดับ

 • รู้จักเป็นคนที่สนใจหรือไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นให้มากขึ้น
 • คำนึงถึงผู้อื่นให้มากขึ้นในเวลาที่ทำการตัดสินใจอะไร
 • ฝึกให้มีความอดทนมากขึ้นกับนโยบายหรือขั้นตอน/แผนการปฏิบัติของระบบใดระบบหนึ่ง
 • คำนึงถึงผลลัพธ์ของการกระทำที่ทำอยู่ทุกๆวันในระยะยาว
 • วางแผนและจัดระเบียบชีวิตให้มากขึ้น
 • ปรับปรุงทักษะทางด้านการสื่อสารและการเข้าสังคมให้ดีมากขึ้น
 • เปิดใจให้กว้างแล้วรู้จักมองอะไรในภาพรวม จากนั้นค่อยเจาะลึกไปที่รายละเอียด
 • รู้จักเข้าสังคม, ติดต่อ และพูดคุยกับคนรู้จักและคนรอบข้างให้มากขึ้น
 • ต้องแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองออกมาให้มากกว่านี้ รวมทั้งพูดเกี่ยวกับความคิดของตัวเองออกไปให้มากๆ
 • ต้องสนใจและมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับผู้คนรอบๆตัวให้มากขึ้น เช่น ผู้คนกำลังทำอะไรและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นต้น

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Introverted Intuition

ISTP จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Introverted Intuition ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

ISTP จะเริ่มใช้ภาษาที่พูดอธิบายเกี่ยวกับไอเดียและสิ่งที่จับต้องไม่ได้ พวกเขาเริ่มจะใช้ไอเดียหรือจินตนาการในการดำรงชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจกำหนดและมุ่งไปยังเป้าหมายในชีวิตมากกว่าที่เคยด้วย

ISTP สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Intuition เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 • เข้าร่วมการเรียนรู้เพื่อฝึกการทำสมาธิหรือไม่ก็ลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงอะไรบางอย่าง ลองหาความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งๆนั้นดู
 • หาหนังสือนิตยสารหรืออ่านข่าวที่เกี่ยวกับรอบโลกมาอ่าน จากนั้นดูกระแสนิยมของประเทศต่างๆ แล้วก็นำมันมาเปรียบเทียบกันดูว่ามีอันไหนที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้มั้ย
 • เขียนบทกวีเกี่ยวกับบางสิ่งที่มาจากธรรมชาติ พยายามอย่าเขียนโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นคำอธิบาย (เช่น สี, รูปร่าง, ขนาด) นี่ก็เพราะเรากำลังฝึกไม่ใช้ประสาทสัมผัสอยู่ แต่พึ่งสัญชาตญาณแทน

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Extraverted Feeling

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน ISTP จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Extraverted Feeling

การทำหน้าที่แบบ Extraverted Feeling นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ ISTP จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ ISTP เป็นคนที่เจ้าอารมณ์มากเกินไปและมีความโมโหอย่างควบคุมไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Feeling ขึ้นไปอีก

 •  ลองคิดเกี่ยวกับใครก็ได้ในสถานที่ทำงานของคุณ คนที่เคยช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณ หรือไม่ก็คนที่ทำงานที่ดีให้กับคุณ ลองเขียนโน้ต, ส่งอีเมล หรือวิธีการใดก็ตามที่คุณสะดวก เขียนเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจคนที่เคยทำอะไรดีๆให้กับคุณ
 • เมื่อคุณอยู่ในระหว่างโต้เถียงกับใคร ลองนึกถึงความคิดของคนอื่นๆและสิ่งที่สำหรับพวกเขา พยายามปรับเปลี่ยนจุดยืนของคุณให้เข้ากับคนอื่นๆเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน
 • ลองชวนเพื่อนร่วมงานของคุณออกไปรับประทานอาหารร่วมกันและทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้น ทิ้งเรื่องเกี่ยวกับงานออกไปให้หมด จากนั้นลองชวนคุยเรื่องส่วนตัว เพื่อทำความรู้จักให้ลึกขึ้น
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook