ISFP – ความรักและความสัมพันธ์

ISFP เป็นคนที่อบอุ่น ใจดี อ่อนโยน และมีมิตรไมตรี พวกเขาให้ความสำคัญกับการผูกมัดในความสัมพันธ์อย่างมากและยังชอบความสัมพันธ์แบบระยะยาว พวกเขาจะค้นหาใครสักคนที่คิดว่าพร้อมจะอยู่ด้วยกันไปตลอด พวกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงและชอบเก็บความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวเอาไว้ในใจไม่ให้คนอื่นๆรับรู้ ดังนั้นจึงอาจทำให้พวกเขาคล้อยตามไปกับสิ่งที่คนรักคิดหรือทำโดยที่ปกปิดความต้องการจริงๆของตัวเองไว้ในใจ ถ้าคนรักของคนแบบ ISFP มองไม่เห็นถึงความต้องการหรือสิ่งที่พวกเขากำลังรู้สึกในใจอาจทำให้คนแบบ ISFP ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกละเลยหรือไม่มีคุณค่าได้ ยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้พวกเขารู้สึกโกรธเคืองและขอบอกลาความสัมพันธ์นั้นไม่ก็ใช้ความสัมพันธ์นั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ถึงแม้ว่าปัญหาในลักษณะนี้จะถูกพบเจอได้ในคนประเภท ISFP แต่ถ้าพวกเขาคอยแสดงออกถึงความรู้สึกข้างในให้กับคนใกล้ตัวได้รับรู้ก็จะไม่พบปัญหาเช่นนี้ ISFP เป็นคนที่คิดบวกและมีมุมมองที่สวยงามต่อชีวิตและในเรื่องความรัก พวกเขาคงไม่ขอเลือกอยู่กับใครก็ตามในความสัมพันธ์ที่ตนเองนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ พวกเขาเป็นคนที่จะพยายามทำให้คนรักรู้สึกพึงพอใจและเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นงอกงามยิ่งขึ้น เป็นคนที่ซื่อสัตย์และช่างเอาใจใส่ด้วยความรักอย่างเต็มเปี่ยม พวกเขาไม่ชอบความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกัน นอกจากนี้ยังชอบให้ผู้อื่นมองเห็นและเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา ISFP นั้นต้องการพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการใช้ชีวิตในแบบของพวกเขาเพื่อที่จะค้นหาแรงบันดาลใจและก็เห็นว่าพื้นที่ส่วนตัวสำหรับคนที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยก็สำคัญ พวกเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการอยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยกฎหรือระเบียบมากมาย

ข้อดี

 • โดยธรรมชาติแล้วเป็นคนที่อบอุ่น เฟรนลี่ และชอบสนับสนุนผู้อื่น
 • โดยปกติแล้วเป็นคนมองโลกในแง่บวก
 • เป็นผู้ฟังที่ดี
 • เก่งในการจัดการกับปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของแต่ละวัน
 • เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูง ผ่อนคลาย และตามใจคนรักได้
 • มีความชอบด้านสุนทรียภาพของสิ่งต่างๆซึ่งอาจทำให้มีแต่สิ่งของที่สวยงามในครอบครอง
 • ยึดมั่นในความสัมพันธ์และพร้อมจะอุทิศตนในความสัมพันธ์ระยะยาว
 • ให้ความสำคัญต่อพื้นที่ส่วนตัวของคนรัก
 • ชอบแสดงออกด้านความรักผ่านการกระทำ
 • เป็นนักปฏิบัติ อยู่ในโลกของความจริง รับรู้สิ่งต่างๆโดยอาศัยประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยม

ข้อเสีย

 • ไม่เก่งในการวางแผนด้านการเงินหรือเรื่องอื่นๆในระยะยาว
 • ไม่ชอบความขัดแย้งหรือคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
 • เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับในปัจจุบันเป็นหลักจนอาจทำให้ดูเหลวไหลในบางครั้ง
 • ชอบการมีพื้นที่ส่วนตัวและจะรู้สึกไม่ดีหากพื้นที่ส่วนตัวถูกรบกวน
 • อาจเป็นคนที่แสดงออกด้านความรักด้วยคำพูดได้อย่างช้า
 • มีแนวโน้มจะเก็บความคิดและความรู้สึกไว้กับตัวเองจนกว่าจะถูกผู้อื่นเปิดเผยออกมา

ISFP ในฐานะคนรัก/คู่ครอง

ISFP นั้นเป็นคนที่อบอุ่นและชอบเป็นผู้ให้ พวกเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น แต่ผู้อื่นอาจมองเห็นเรื่องนี้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ นอกจากจะเป็นคนที่รู้จักพวกเขาจริงๆ โดยปกติแล้ว ISFP อาจเป็นคนที่มีอารมณ์ที่รุนแรงต่อสิ่งต่างๆ เมื่อมองดูอย่างผิวเผินแล้วพวกเขาอาจเป็นคนสบายๆ แต่เอาเข้าจริงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อย่างมาก คนประเภท ISFP นั้นไม่เหมือนกับคนประเภท Sensing + Perceiving (_ S _ P) คนอื่นๆตรงที่พวกเขานั้นค้นหาและต้องการความสัมพันธ์ที่ผูกมัดกันในระยะยาว

ISFP อาจมีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร บุคลิกภาพของพวกเขานั้นขับเคลื่อนด้วยฟังก์ชั่นการทำงานอันหลักแบบ Introverted Feeling จึงอาจเป็นคนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจได้ง่าย ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะปกปิดตัวเองเอาไว้โดยที่ไม่พูดสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดหรือรู้สึกจริงๆที่อยู่ในใจออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งที่พวกเขาไม่ชอบอย่างแรง การเผชิญหน้าและการโต้เถียงเป็นเรื่องที่รับมือได้ยากมากสำหรับคนประเภท ISFP เพราะพวกเขาจะได้รับผลกระทบทางจิตใจไปเต็มๆหากเกิดสถานการณ์เช่นนั้น หาก ISFP นั้นเก็บสิ่งที่อยู่ในใจเอาไว้มากๆและไม่ยอมพูดออกมาไปนานๆเข้า อาจส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรงในความสัมพันธ์ระยะยาวได้

ISFP ชอบที่จะได้ยินคำพูดหรือคำชื่นชมทางบวก (Positive Affirmation) จากคนรักเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขและรู้สึกดีต่อตัวเอง พวกเขาต้องการได้รับคำชมแต่ถ้าเป็นการชื่นชมแบบพูดยกยอเกินจริงมากไปก็คงรู้สึกไม่ค่อยชอบใจเช่นกัน สิ่งที่คนรักให้กับเหล่า ISFP ได้ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการแสดงออกด้านความรักและการชื่นชม

บุคลิกภาพทุกประเภทสามารถอยู่ร่วมกันและเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตามตามทฤษฎีแล้ว มีคน 2 ประเภทที่ดูเหมือนว่าจะเข้ากับ ISFP ได้ดี ได้แก่ ESTJ และ ESFJ เนื่องจากบุคลิกภาพทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นแบบ Extraversion (E) ซึ่งจะช่วยให้ ISFP ที่ไม่ค่อยพูดโดยเฉพาะกับความรู้สึกที่อยู่ในใจยอมเปิดเผยมันออกมาได้ บุคลิกภาพทั้ง 2 แบบนี้ยังอาจชื่นชมในความชอบหรือสามารถด้านสุนทรียภาพของ ISFP ซึ่งจะทำให้ ISFP นั้นรู้สึกมีความสุข นอกจากนี้ทั้ง 2 บุคลิกภาพนี้ยังเป็นแบบ Judging (J) ซึ่งจะช่วยรักษาความสมดุลของความสัมพันธ์และทำสิ่งบางอย่างที่คนประเภท Perceiving (P) ไม่ชอบหรือไม่ถนัดแทนได้ เช่น การดูแลเรื่องเงิน การวางแผนในระยะยาว

ISFP ในฐานะพ่อแม่

พ่อแม่แบบ ISFP นั้นสนุกกับบทบาทของตัวเองและมีความภาคภูมิใจ พวกเขาจะค้นหาสิ่งต่างๆที่ทำให้ลูกๆสุขสบาย โดยส่วนมากพ่อแม่แบบ ISFP จะสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษกับลูกๆในวัยเด็กๆและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกๆในช่วงที่ยังเล็ก พวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างเลี้ยงลูกแบบสบายๆ ไม่ได้ตั้งความคาดหวังจากลูกมากเลย พวกเขาจะคอยชี้นำพฤติกรรมของลูกอย่างอ่อนโยนและเสนอแนะเส้นทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากบุคลิกภาพของคนประเภท ISFP แล้วพวกเขาจะเป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างผ่อนปรนและค่อนข้างไม่จู้จี้จุกจิกกับลูกมากนัก พวกเขาน่าจะชอบเลี้ยงลูกแบบที่ให้ลูกเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ลูกๆแต่ละคนเป็นและสนับสนุนให้ลูกมีบทบาทของตัวเองในครอบครัว

ISFP อาจไม่ใช่พ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกด้วยสภาพแวดล้อมที่รัดกุม พวกเขายังอาจมีปัญหาในการอบรมสั่งสอนหรือลงโทษลูกๆอีกด้วย นั่นก็เพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่มีท่าทีอ่อนโยนและจิตใจดีงามจึงไม่ชอบทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่ถึงแม้ว่าลูกจะทำผิดก็ตาม อย่างไรก็ตามการเลี้ยงดูลูกด้วยกฎระเบียบและความเข้มงวดให้สมกับวัยของเด็กก็เป็นเรื่องจำเป็น หาก ISFP นั้นได้คนรักที่สามารถเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นการดีสำหรับความสัมพันธ์และการเลี้ยงดูลูกให้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นอย่างมาก แต่ถ้าคนรักก็ไม่เก่งในเรื่องการลงโทษและจัดการกฎระเบียบให้กับลูกด้วยเช่นกันอาจเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและเป็นเรื่องที่ควรได้รับการปรับปรุง เนื่องจากเด็กๆนั้นยังไม่โตมากพอที่จะแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก เด็กๆต้องอาศัยพ่อแม่ในการเรียนรู้ซึ่งในบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบและเข้มงวดกับลูกบ้าง

พ่อแม่แบบ ISFP ชอบแสดงออกด้านความรักให้กับลูกผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดซึ่งเป็นผลดีอย่างมากกับเด็กๆ ตัวอย่างเช่นพ่อแม่อาจใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อของขวัญอันสุดยอดให้กับลูกในวันคริสต์มาสหรือลำบากตัวเองทำบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษให้กับลูก พ่อแม่แบบ ISFP เป็นคนที่รักความสนุกสนาน พวกเขาอาจจะสนุกในการเล่นเกมกับลูก นอกจากนี้พวกเขายังมีความชอบต่อธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ จึงอาจทำให้พ่อแม่แบบ ISFP นั้นขยันพาลูกๆออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ่อยๆ

เมื่อมองในบริบทของพ่อแม่แล้ว ISFP นั้นเป็นคนที่ชอบการทำสิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นโดยเฉพาะถ้าทำแล้วมันทำให้ตัวเองรู้สึกคุ้มค่าในการทำเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่สามารถพบได้ในคนประเภท Feeling (F) อย่างไรก็ตามการที่เป็นคนที่ชอบทำเพื่อคนอื่น รวมเข้ากับนิสัยส่วนตัวที่อาจไม่แสดงออกถึงความต้องการส่วนตัวหรือความรู้สึกของตัวเอง มันอาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีค่า ถ้าความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจทำให้พวกเขารู้สึกโกรธและขุ่นเคืองในใจได้ พวกเขาจะมองตัวเองว่าเป็นผู้ถูกกระทำและจะพยายามสร้างกำแพงถอยห่างออกไปจากคนที่ทำให้พวกเขารู้สึกเจ็บ การป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำได้โดยการให้ ISFP นั้นพูดบอกความต้องการของตัวเองออกมา

พ่อแม่แบบ ISFP จะอุทิศตนให้กับบทบาทพ่อแม่ของตัวเองและยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อการเลี้ยงลูกจนกว่าลูกจะโตจนเลี้ยงตัวเองได้ เมื่อใดที่เวลานั้นมาถึงพ่อแม่แบบ ISFP ก็สามารถมีความสุขกับการอยู่คนเดียวและทำอะไรเพื่อตัวเอง

ISFP ในฐานะเพื่อน

คนแบบ ISFP นั้นสามารถเข้าได้กับแทบจะทั้งหมดของลักษณะทางบุคลิกภาพอื่นๆ พวกเขามีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่มีท่าทีสงวนตัวต่อใครก็ตามที่ยังไม่รู้จักดีพอ พวกเขาจะมีความสุขในการอยู่ร่วมกับคนที่มีความชอบเหมือนๆกันและคนที่เข้าใจและยอมรับในตัวตนของพวกเขา ISFP ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัวและความเป็นอิสระของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญในเรื่องเช่นนี้ของผู้อื่นด้วยเช่นกัน

ISFP นั้นจะไม่ค่อยชอบคนที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ Judging (J) มากนัก พวกเขารู้สึกปลื้มปิติกับความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและก็รู้สึกยินดีกับความเป็นเอกลักษณ์ของผู้อื่นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากพวกเขาเป็นฝ่ายโดนคนอื่นตัดสินในเรื่องที่ตัวเองแตกต่างจากผู้อื่น พวกเขาคงไม่ค่อยพอใจ

ในสถานที่ทำงานแล้ว ISFP นั้นมีแนวโน้มที่จะเข้าได้กับทุกๆคนนอกเหนือจากว่าจะถูกรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ ISFP นั้นเป็นคนที่มีหัวใจที่อบอุ่นเป็นมิตรไมตรีและยังใจกว้างกับทุกๆคนที่พวกเขาให้ความสนใจ พวกเขาสามารถเป็นเพื่อนแท้ได้

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook