ENTJ – ความรักและความสัมพันธ์

ENTJ เป็นคนที่ใส่ความพยายามและความกระตือรือร้นอย่างมากลงไปในความสัมพันธ์ เป็นคนที่เห็นบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนและจริงจังและพร้อมจะอุทิศตัวเองเพื่อความสัมพันธ์ พวกเขาชอบการได้รับความรู้ความเข้าใจอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและยังชอบค้นหาวิธีการเปลี่ยนความรู้ต่างๆให้ออกมาเป็นอะไรที่มีประโยชน์ในชีวิต ENTJ จะพยายามเรียนรู้จากสิ่งต่างๆอยู่เสมอ หากมองในบริบทของเรื่องความสัมพันธ์แล้ว ENTJ จะพยายามค้นหาความรู้ใหม่ๆและนำมาใช้ยกระดับหรือมาตรฐานของความสัมพันธ์ต่างๆกับผู้คนรอบตัว พวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์สูงโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ที่มีความท้าทายในการเรียนรู้ฝ่ายตรงข้าม ENTJ จะเลิกรู้สึกสนใจในความสัมพันธ์ใดก็ตามที่ไม่สามารถเติบโตและเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์แบบผูกมัดกันระยะยาว เมื่ออยู่ในความสัมพันธ์พวกเขาชอบการอยู่ในบทบาทของผู้ดูแลรับผิดชอบเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆในชีวิต พวกเขาเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาอย่างมากและเป็นคนที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับผู้อื่นในการสนทนา นอกจากนี้ยังอาจเป็นคนที่ช่างวิจารณ์อย่างมากและเป็นคนที่ดูท้าทายสำหรับผู้อื่นในระหว่างการสนทนา ผู้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ใกล้ตัวของเหล่า ENTJ ควรจะต้องมีข้อดีในตัวเองพอสมควร ในขณะเดียวกัน ENTJ ก็เป็นคนที่มีความสามารถสูงในหลายๆเรื่องและพร้อมจะมอบหลายๆสิ่งให้เป็นการตอบแทน ENTJ มักจะเลือกคบหาคนรักที่พวกเขามองเห็นว่าสามารถมีอนาคตที่ดีร่วมกัน ในช่วงแรกๆหรือระหว่างการเริ่มต้นความสัมพันธ์ ENTJ สามารถพูดแชร์ไอเดีย เป้าหมาย และมุมมองต่างๆในชีวิตของพวกเขาได้อย่างคล่องแคล่ว และจะไม่เสียเวลากับใครก็ตามที่พวกเขาคิดว่าไม่เหมาะสมกับตัวเอง

ข้อดี

 • สนใจในไอเดียและความคิดของผู้คนรอบตัวอย่างแท้จริง
 • เป็นคนกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยพลัง
 • ให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของตัวเองมาก
 • เป็นคนที่มีความยุติธรรมและมักเลือกทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง
 • เก่งในเรื่องเกี่ยวกับเงินมาก
 • เป็นคนที่ตรงไปตรงมามาก ไม่มีความอ้อมค้อม
 • สนใจในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะเพิกเฉยมัน
 • สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สนใจในการพัฒนาตัวเองและแสวงหาความรู้ในทุกๆเรื่องของชีวิต
 • สามารถถอยออกมาจากความสัมพันธ์โดยที่ไม่หันหลังกลับไปมอง
 • สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ความขัดแย้งให้เป็นบทเรียนที่ดี
 • เก่งในการจัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับมา
 • มีมาตรฐานต่อตัวเองและผู้อื่นสูงมาก (เป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย)
 • โดยทั่วไปแล้วเป็นคนที่มีความรักอย่างล้นหลามและมักแสดงออกด้านความรักด้วยคำพูดชวนหลงไหล
 • สามารถเป็นผู้ให้การควบคุมด้านระเบียบวินัย

ข้อเสีย

 • ความสนใจในด้านการอภิปรายโต้เถียงด้วยวาจาอาจทำให้ถูกเข้าใจว่าเป็นคนที่ชอบการทะเลาะเบาะแว้ง
 • มีแนวโน้มเป็นคนที่พูดคุยได้ยากและชอบการเผชิญหน้า
 • มีแนวโน้มจะทำบทสนทนาให้เป็นการค้นหาคนผิดคนถูก
 • มีแนวโน้มจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังผู้อื่น
 • มีแนวโน้มจะเป็นคนที่ช่างวิจารณ์ในความคิดเห็นหรือทัศนคติต่างๆของผู้อื่นที่ไม่เหมือนกันของตัวเอง
 • มีมาตรฐานต่อตัวเองและผู้อื่นสูงมาก (เป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย)
 • โดยธรรมชาติเป็นคนที่ไม่ค่อยรับรู้ถึงความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของผู้อื่น
 • อาจเป็นคนที่ไม่เก่งในการแสดงออกด้านความรัก อาจแสดงออกได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือความเหมาะสม
 • อาจเป็นคนที่ใช้อำนาจในการควบคุมผู้อื่น
 • มีแนวโน้มอยากจะเป็นผู้ควบคุมดูแลมากกว่าที่จะแบ่งความรับผิดชอบ
 • อาจเป็นคนที่หยาบคายและไม่มีความอดทนต่อความไม่มีประสิทธิภาพหรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • มีแนวโน้มจะต้องการเป็นผู้ควบคุม
 • อาจเป็นคนที่ไม่สามารถให้การชื่นชมกับผู้อื่นได้โดยทันทีหรือไม่รับรู้ถึงสถานการณ์ที่ควรให้การชื่นชมที่ผู้อื่นคาดหวัง
 • อาจเป็นคนที่ไม่มีความเห็นใจเห็นใจผู้อื่น รุนแรง หรือทำตัวเชิงเผด็จการ หากยังไม่ได้เติบโตมากพอหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความสุข
 • มีแนวโน้มจะตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยความรีบร้อน
 • อาจเป็นคนที่ใช้อารมณ์โมโหรุนแรงหากตกอยู่ในสภาวะเครียดอย่างมาก

ENTJ ในฐานะคนรัก/คู่ครอง

ENTJ เป็นคนรักที่แข็งขัน แน่วแน่ และมีความกระตือรือร้น พวกเขาให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ในการเป็นคนรักมาก พวกเขาต้องการเป็นผู้นำในทุกๆเรื่องของชีวิตไม่เว้นแม้แต่ในความสัมพันธ์กับคนรัก ENTJ จะรับหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำความสัมพันธ์ให้ดีงาม พวกเขาเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์และมักเลือกอยู่กับความสัมพันธ์ที่มียังมีโอกาสพัฒนาและเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไปเรื่อยๆ ENTJ เป็นคนที่คอยค้นหาไอเดียและสิ่งใหม่ๆที่น่าเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบตัวตลอดเวลา พวกเขาจึงชอบการปฏิรูปความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกขั้น หาก ENTJ มีความรู้สึกชัดเจนว่าความสัมพันธ์มันถึงจุดอิ่มตัวและไม่สามารถมีความคืบหน้าต่อไปได้อีก พวกเขาจะเลือกถอยห่างออกมาทันทีโดยที่ไม่มองย้อนกลับไปเลย

คนประเภท ENTJ โดยส่วนมากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและอาจเป็นคนที่เก่งในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับเงินอีกด้วย ดังนั้นความความสมารถเช่นนี้มันอาจช่วยกำจัดหรือลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงิน เช่น ความขัดแย้ง ที่มักจะเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่ได้ อย่างไรก็ตามหาก ENTJ คนใดก็ตามที่เอาแต่สนใจงานหรืออาชีพของตัวเองมากเกินไป มันอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในความสัมพันธ์ซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์หยุดอยู่กับที่และเติบโตขึ้นอย่างที่พวกเขาต้องการ

ENTJ เป็นคนที่ไม่เก่งในการรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของคนรัก ENTJ คนใดก็ตามที่หาเวลาว่างอยู่กับตัวเองและพัฒนาความสามารถในด้านการรับรู้ความรู้สึกของคนรักได้แล้วก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นและสามารถรับรู้ความต้องการการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของคนรักได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งที่คนประเภท ENTJ โดยส่วนมากทำได้เพียงแค่ในเวลาที่พวกเขามียังสติคอยควบคุม ซึ่งพวกเขาไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของพวกเขาที่จะเก่งในเรื่องนี้ หาก ENTJ ไม่พยายามที่จะรับรู้และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนรัก มันอาจกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาและขาดความสมดุลได้โดยที่ทั้งคู่อาจไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันในความสัมพันธ์เลย ENTJ เป็นคนที่ต้องการรับภาระหน้าที่และการดูแลรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามถ้าพวกเขาทำหน้าที่นั้นด้วยความรัดกุมเกินไปจนทำให้คนรักเกิดอึดอัดใจ ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะรู้สึกเบื่อกับความสัมพันธ์

ENTJ โดยส่วนมากจะไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นใจในตัวเองและไม่ใช่คนที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบได้ยินคำว่ารักหรือการชื่นชมสรรเสริญจากคนรัก แต่ก็ไม่ได้ต้องการได้ยินสิ่งเหล่านี้บ่อยมากเท่าบุคลิกภาพประเภทอื่นๆ หาก ENTJ มีคนรักที่เป็นประเภท Feeling (F) พวกเขาอาจไม่ได้ให้คำพูดหวานๆที่แสดงถึงความสนิทสนมใกล้ชิดกับคนรักมากพอโดยเฉพาะถ้าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำด้วยความพยายาม ถึงแม้ว่าพวกเขาจะใช้ความพยายามก็ยังอาจมีปัญหาในการรับรู้ความต้องการทางด้านอารมณ์ของผู้อื่นอยู่ดี นอกจากนี้ ENTJ ยังอาจไม่เข้าใจถึงความต้องการทางด้านอารมณ์เหล่านั้นของคนรักถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะรับรู้แล้วก็ตาม

ENTJ มองว่าความขัดแย้งเป็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นมุมมองที่ดี อย่างไรก็ตามมันอาจเป็นปัญหากับคนรักที่เป็นประเภท Feeling (F) ได้ เนื่องจากคนประเภท Feeling ไม่ชอบความขัดแย้งและคำวิพากษ์วิจารณ์และมักเลือกที่จะหลีกหนีการเผชิญหน้า ดังนั้นคนที่มีแนวโน้มจะเป็นคนชอบการเผชิญหน้าและโต้เถียงกันด้วยเหตุผลอย่าง ENTJ อาจสร้างปัญหาขึ้นในความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรักที่เป็นประเภท Feeling ENTJ คนใดก็ตามที่ได้พัฒนาความสามารถด้านความรู้สึกแล้วอาจจะเข้ากับคนประเภท Feeling ได้อย่างปกติ หากมิเช่นนั้น ENTJ จะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์กับคนรักที่เป็นประเภท Thinking (T) โดยธรรมชาติหรือกับคนรักที่มีบุคลิกภาพแบบ Feeling แต่ไม่ได้ชัดเจนจนเกินไปมากกว่า

โดยทั่วไปแล้ว ENTJ เป็นคนที่มีความเก่งซึ่งมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะมอบให้ในความสัมพันธ์ พวกเขาเป็นคนที่อุทิศตัวเอง มีความกระตือรือร้น และเต็มใจที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดี พวกเขารับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยความต้องการส่วนตัว ความสัมพันธ์กับคนรักแบบ ENTJ นั้นจะไปได้ด้วยดีด้วยความเคารพต่อกันและกันและเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ได้เติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

บุคลิกภาพทุกประเภทสามารถอยู่ร่วมกันและเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตามตามทฤษฎีแล้ว มีคน 2 ประเภทที่ดูเหมือนว่าจะเข้ากับ ENTJ ได้ดี ได้แก่ INFP และ INTP บุคลิกภาพทั้ง 2 เป็นแบบ Introversion (I) ซึ่งจะไม่ชื่นชอบการเข้าสังคมและเป็นคนที่พูดน้อยซึ่งอาจจะดูท้าทายและเป็นคนที่น่าสนใจที่จะค้นหาสำหรับ ENTJ บุคลิกภาพทั้ง 2 แบบยังเป็นประเภท Intuition (N) เช่นเดียวกับ ENTJ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถพูดคุยและแบ่งปันไอเดียต่างๆร่วมกัน นอกจากนี้บุคลิกภาพทั้ง 2 แบบนี้ยังเป็นประเภท Perceiving (P) ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นสูงและเข้ากันได้ดีกับ ENTJ ที่ชอบการเป็นผู้นำและผู้ควบคุมสิ่งต่างๆ

ENTJ ในฐานะพ่อแม่

พ่อแม่แบบ ENTJ ให้ความสำคัญกับบทบาทของตัวเองอย่างจริงจัง พวกเขามองว่าอบรมสั่งสอนลูกเป็นเรื่องที่ต้องทำ นอกจากนี้พวกเขายังคิดว่าการทำให้ลูกได้เติบโตและเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่ต้องทำ ENTJ เป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างเข้มงวดและมักจะตั้งความคาดหวังต่อลูกๆของตัวเองไว้สูง

ENTJ เป็นพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนลูกให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและการคิดสิ่งต่างด้วยตัวเอง พวกเขาจะสอนให้ลูกไขว่คว้าหาความรู้และหาโอกาสทดสอบลูกๆเพื่อที่จะได้รู้สิ่งที่ลูกคิดและมุมมองที่ลูกมี พวกเขาคาดหวังว่าลูกๆจะเป็นผู้ตามในสิ่งที่พวกเขานำพา ENTJ เป็นคนที่คาดหวังจะให้ลูกมอบความเคารพแก่พวกเขาและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พวกเขาวางเอาไว้ พวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นต่อความผิดพลาดของลูกและมักจะแสดงบทบาทของพ่อแม่อย่างดุและเข้มงวดทันทีที่ลูกทำสิ่งที่ผิดจากที่พวกเขาตั้งเอาไว้

ในช่วงที่ลูกเป็นวัยรุ่น อาจเกิดเหตุการณ์หลายๆครั้งที่ลูกพยายามต่อต้านการเลี้ยงดูจากพ่อแม่แบบ ENTJ ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับพ่อแม่ในทุกๆบุคลิกภาพ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงโดยเฉพาะกับพ่อแม่ประเภท Extraversion + Judging (E _ _ J) เด็กๆในช่วงวัยรุ่นไม่ชอบการถูกบังคับและพ่อแม่ที่คุ้นชินกับการบังคับลูกก็ไม่ค่อยอยากที่จะเลิกบังคับ มันอาจเป็นเรื่องดีกว่านี้ถ้าพ่อแม่แบบ ENTJ สามารถผ่อนปรนกับลูกลงบ้าง

พ่อแม่แบบ ENTJ คนใดที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาครุ่นคิดสิ่งต่างๆกับตัวเองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านความรู้สึกอาจเป็นคนที่แสดงออกด้วยความรุนแรง หยาบคาย หรือก้าวร้าวกับลูก ซึ่งถ้า ENTJ คนใดเป็นแบบนี้มันคงจะไม่แปลกเลยถ้าการเลี้ยงลูกของพวกเขาเป็นไปในทิศทางของเผด็จการและการออกคำสั่งโดยที่ไม่สนใจสิ่งที่ลูกอยากจะพูด หากการเลี้ยงลูกในลักษณะเช่นนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆมันอาจเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของความอึดอัดใจและเป็นทุกข์ให้กับลูก ดังนั้น ENTJ ควรที่จะหาเวลาครุ่นคิดถึงเรื่องต่างๆและสำรวจการกระทำของตัวเอง นอกจากนี้ยังควรเป็นคนที่ใส่ใจและคอบรับรู้ความรู้สึกของคนรอบข้างโดยเฉพาะความรู้สึกของลูก

พ่อแม่แบบ ENTJ คนใดก็ตามที่สามารถแก้ไขข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของตนเองได้แล้วจะเป็นพ่อแม่ที่วิเศษ ลูกๆจะมองเห็นพวกเขาว่าเป็นพ่อแม่ที่คอยท้าทายและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาที่ดีของพวกเขา การที่พ่อแม่แบบ ENTJ สอนให้ลูกหาความรู้ใส่ตัวและใฝ่เรียนรู้เช่นนี้อาจกลายเป็นนิสัยที่ดีของเด็กๆในระยะยาวได้และจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและพึงพาตัวเองได้ในที่สุด

ENTJ ในฐานะเพื่อน

ENTJ เป็นคนที่เต็มไปด้วยพลัง ฉลาดหลักแหลม และชื่นชอบการคบค้าสมาคม พวกเขาสนใจในไอเดีย มุมมองความคิด และทฤษฎีต่างๆของผู้คน พวกเขาชื่นชอบการเข้าร่วมการสนทนาที่มีคุณภาพสูงกับคนที่มีความคิดคล้ายๆกับพวกเขาหรือไม่ก็การที่พูดคุยกับใครก็ตามที่มีอะไรใหม่ๆจะสอนพวกเขา ENTJ สามารถเป็นเพื่อนที่น่าสนใจที่จะคอยขับเคลื่อนกระกระตุ้นผู้คนต่างๆรอบตัวได้

ENTJ ชอบการสนทนาในเชิงสติปัญญามาก พวกเขายินดีสำหรับการสนทนาเช่นนี้และมองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีสำหรับทุกๆคนที่ได้ร่วมวงสนทนา ในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พวกเขามีแนวโน้มจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและเป็นคนที่รับมือได้ยากสำหรับผู้อื่นและมักบีบบังคับให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายตั้งรับ นอกจากนี้ ENTJ ยังเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้อื่นรู้และพยายามเข้าใจมันจากบริบทของการสนทนา พวกเขาอาจแสดงออกถึงความอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆจากผู้อื่นนี้ด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมาและไม่เกรงกลัวการเผชิญหน้า มันเป็นวิธีการที่จะคอยไถ่ถามสิ่งต่างๆจาดผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและทำให้บทสนทนาดำเนินต่อได้เรื่อยๆด้วยความน่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยการเข้าหาเช่นนี้พวกเขาจะไม่ใช่แค่ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆแต่ยังได้เรียนรู้ทัศนคติส่วนตัวของคนที่กำลังสนทนาอยู่ด้วย ผู้คนที่ไม่ชอบการถูกท้าทายหรือไม่มั่นใจในความรู้ของเรื่องที่สนทนากันมากพอจะเลือกเงียบเอาไว้และไม่แสดงสิ่งที่มีออกมาให้กับ ENTJ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแที่แย่เพราะการได้รับรู้ไอเดียต่างๆจากผู้คนเป็นเรื่องที่ดี

ENTJ มักจะเลือกอยู่กับคนที่มีมุมมองและความสนใจคล้ายๆกับของพวกเขาและมักจะไม่มีความสนใจต่อใครก็ตามที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตและมุมมองความคิดต่างจากพวกเขา ENTJ มักเลือกเป็นฝ่ายเข้าหาคนที่พวกเขาอยากเป็นเพื่อนด้วยมากกว่าที่จะปล่อยให้ความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นเองเพราะโอกาสหรือความใกล้ชิด พวกเขาชอบมีเพื่อนที่สามารถพูดคุยหรือแบ่งปันความคิดที่เป็นนามธรรมหรือไอเดียต่างๆร่วมกัน ENTJ มักจะเลือกคบเพื่อนที่เป็นคนประเภท Intuition (N) คนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ENTJ, ENTP, ENFJ และ ENFP ซึ่งเป็นคนประเภท Intuition ที่ชื่นชอบการเข้าสังคมเช่นเดียวกับพวกเขา

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook