ENFJ – การทำงาน อาชีพ และการศึกษา

ในส่วนนี้จะเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมของ ENFJ งานที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึง งานที่จะสามารถดึงความสามารถของเหล่า ENFJ ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความชอบโดยธรรมชาติ ส่วนงานที่ไม่เหมาะสมหมายถึง งานที่บุคลิกภาพของ ENFJ ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีในตัวออกมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้องเหนื่อยและใช้ความพยายามเป็นพิเศษ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางทำงานที่บุคลิกภาพของเราไม่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้เลย เพราะการพิจารณาอาชีพหรืองานนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความถนัดหรือความชอบแล้ว เรายังต้องมีใจรักที่จะทำมันอีกด้วย เรามาดูลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ ENFJ กันเลยดีกว่า

ENFJ กับลักษณะโดยคร่าวๆ

 • สนใจในผู้คนรอบๆตัวอย่างแท้จริงและจริงใจ
 • ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากๆ
 • ให้ความสำคัญกับความเป็นระบบและความมีระเบียบเรียบร้อย
 • ให้ความสำคัญกับความสามัคคีปรองดอง นอกจากนี้ยังเก่งในการสร้างสิ่งนี้อีกด้วย
 • มีทักษะเกี่ยวกับคนที่เป็นเลิศสุดๆ
 • ไม่ค่อยชอบการใช้หลักเหตุผลหรือการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอันที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คน
 • มีทักษะหรือความสามารถในการสร้างหรือจัดการความเป็นระบบระเบียบสูง
 • ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง
 • ชอบความหลากหลายและการท้าทายใหม่ๆ
 • ได้รับความพึงพอใจส่วนตัวจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น
 • ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายต่อคำวิพากษ์วิจารณ์และความขัดแย้ง
 • ต้องการได้รับคำนิยมชมชอบจากผู้อื่นเพื่อที่จะได้รู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง

เนื่องมาจากความยืดหยุ่นและการชอบความหลากหลายของบุคลิกภาพแบบ ENFJ จึงทำให้พวกเขาต้องใช้เวลาคิดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพหรืองานให้กับตัวเองมากสักหน่อย แต่อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ ENFJ ยังได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนในทางที่ดีให้แก่พวกเขา เช่น ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น, ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างบ่อยๆและกว้างขวาง, มีการท้าทายที่หลากหลายมากพอเพื่อช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา เป็นต้น ถ้าในอาชีพใดๆก็ตสที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วย ENFJ มักจะทำได้ดีอย่างแน่นอน ENFJ เป็นคนที่สนใจในผู้คนรอบตัวมากและยังชอบสร้างโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่น ความสามารถในการเข้าใจมุมมอง/ความรู้สึกของผู้อื่นและการมีทักษะการสื่อสารที่ดีของ ENFJ มันเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลายๆอาชีพ โดยเฉพาะในบทบาทของผู้สอนและผู้ให้คำปรึกษา ENFJ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย, ได้ใช้การแก้ปัญหา, มุ่งเน้นไปที่อนาคต และมีโอกาสในการเป็นผู้คอยสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่น รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ได้เติมเต็มค่านิยมส่วนตัวที่ต้องการเป็นผู้มีมนุษยธรรม

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ ENFJ ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ ENFJ ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

อาชีพที่ควรพิจารณา

 • นักแสดง
 • ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 • ผู้จัดการ / ผู้บริหาร
 • ผู้ให้คำปรึกษา
 • งานให้บริการต่างๆ
 • นักจิตวิทยา
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักเขียน
 • คุณครู / อาจารย์
 • ผู้แทนขาย / เซลล์
 • ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
 • นักการเมือง
 • นักการทูต
 • นักออกแบบ
 • มัณฑนากร
 • บรรณาธิการ
 • ศิลปิน
 • ผู้ให้ความบันเทิง
 • ผู้ทำงานบ้าน
 • บรรณารักษ์
 • นักดนตรี
 • พยาบาล
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • จิตแพทย์
 • ผู้ฝึกสอน
 • นักแต่งเพลง
 • นักโภชนาการ
 • หมอนวด
 • ทันตานามัย
 • นักวางแผนการจัดงานกิจกรรม
 • ผู้บริหาร (โรงแรม/สถานศึกษา/ร้านอาหาร/หน่วยงานด้านสุขภาพ/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร/ฯลฯ)
 • นักแปลภาษา
 • โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • นักแก้ไขการพูด / นักแก้ไขการได้ยิน
 • พนักงานต้อนรับ
 • นักสังคมวิทยา
 • ตัวแทนนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
 • ตัวแทนขายประกันภัย
 • คนเขียนคำโฆษณา
 • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาหรือการตลาด
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักข่าว / ผู้อ่านข่าว
 • ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
 • พระ / นักศาสนา
 • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • หมอจัดกระดูก (Chiropractor)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
 • ผู้ผลิตภาพยนตร์
 • แอร์โฮสเตส

* อาชีพไหนที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำมันให้ได้ดีหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย โปรดเลือกจากความรักความชอบและความถนัดของคุณเป็นหลัก

ลักษณะการทำงาน

ENFJ จะเจริญเติบโตมากขึ้นเมื่อได้อยู่ในบทบาทที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่น มักจะทำได้ดีในสภาพแวดล้อมที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางที่มีประโยชน์ เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้, ความคิดเห็น, ข้อมูล, ความสนใจ หรือเป้าหมายส่วนตัวเพื่อสร้างความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาและสร้างอิทธิพลโดยตรงให้กับการเรียนรู้ต่อไป ENFJ นั้นไม่ชอบสภาพแวดล้อมที่มีความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกัน นอกจากนี้ยังไม่ชอบงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายหรือที่เต็มไปด้วยเอกสารเป็นกอง ENFJ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและการศึกษาโดยธรรมชาติ พวกเขาทำงานด้วยความกระตือรือร้นและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะรู้สึกมีความสุขเมื่อได้อยู่รอบๆผู้คนและจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการไล่ล่าเป้าหมายและสร้างความสนุกสนานในระหว่างทำงาน

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ ENFJ ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ ENFJ ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

การเรียนรู้ / โรงเรียน

การเรียนรู้สำหรับ ENFJ จะได้ผลดีที่สุดโดยการอ่านจากหนังสือ, การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดีย/แนวคิด และการทำตามหรือแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ได้ความเกี่ยวข้องในชีวิตจริง เช่น เรื่องเกี่ยวกับผู้คน สำหรับ ENFJ แล้ว การเรียนรู้ก็เหมือนกับการขยายเส้นทางบนถนนและเส้นขอบฟ้าให้กว้างไกลออกไปควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตและการพัฒนารวมไปถึงคุณค่าส่วนตัว สิ่งนี้ยังเป็นตัวสร้างแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเขาอีกด้วย ENFJ เป็นคนที่มีความรู้สึกตระหนักต่อภาระหน้าที่อย่างดี ต้องการเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างและมีบรรยากาศที่มีความเป็นมิตรและความร่วมมือกันสูง ENFJ ชอบการใช้หรือพูดคุยเกี่ยวกับไอเดีย, ทำการทดลองเกี่ยวกับความน่าจะเป็นต่างๆ และการคิดเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ แต่ควรจะมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะ

เนื่องจากเป็นคนที่ชอบการเข้าสังคม (Extraversion) จึงทำให้ ENFJ ชอบค้นหาการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆและชอบการพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียและแนวคิดกับคนอื่นๆตลอดเวลาที่ยังอยู่กันเป็นกลุ่ม ENFJ จะให้ความสำคัญกับความสามัคคีปรองดองกันในกลุ่มอย่างมาก หลายๆเวลาก็จะเป็นผู้เริ่มต้นสร้างหรือดูแลสิ่งนี้ไม่ให้ขาดหายไปอีกด้วย

เนื่องจากเป็นคนที่ใช้ความรู้สึก (Feeling) จึงทำให้ ENFJ ต้องการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขาจะมีความเก่งกาจมากถ้าได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ตนเองมีเอาไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอาจเจอคนแบบ ENFJ ได้บ่อยๆในงานประเภทการสอน/การศึกษา, กระทรวง และการให้คำปรึกษา ตัวอย่างงานเหล่านี้จะต้องใช้ความรู้ที่ตนเองศึกษามาเอาไปใช้ในการช่วยเหลือหรือส่งเสริม/สนับสนุนผู้อื่น ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นล่ะก็ ENFJ จะตั้งใจทำมันอย่างเกินตัวแน่นอน

คณะและสาขาเรียนที่ควรพิจารณา

 • การแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์ / ศิลปะการแสดง
 • รัฐศาสตร์
 • ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 • อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • ดนตรี / ศิลปกรรมศาสตร์
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สังคมสงเคราะห์
 • บริหารธุรกิจ
 • การตลาด
 • จิตวิทยา / ผู้ให้คำปรึกษา
 • ศาสนศึกษา
 • อาหารและโภชนาการ
 • การออกแบบภายใน
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การออกแบบกราฟฟิก
 • การโรงแรม / การท่องเที่ยว

* คณะหรือสาขาการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ โปรดเลือกตามความรักความชอบและความถนัดเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook