ISTP – ช่างเครื่อง

The Mechanic – ช่างเครื่อง

Istp

(Introversion – Sensing – Thinking – Perceiving)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISTP วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ โดยคุณจะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความมีเหตุผลและความสมเหตุสมผลเป็นหลัก (Introverted Thinking – Ti) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ ซึ่งคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ (Extraverted Sensing – Se)

ISTP มีความทะเยอทะยานอย่างมากที่จะเข้าใจในสิ่งต่างๆว่าทำไมมันถึงใช้การได้หรือทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ พวกเขาเก่งในด้านการวิเคราะห์เชิงเหตุผลโดยจะใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงมาเกี่ยวข้อง ISTP มีความสามารถในการใช้เหตุผลสูงมาก แม้ว่าพวกเขาจะไม่ค่อยสนใจในทฤษฎีหรือแนวคิดก็ตาม ยกเว้นแต่ว่าจะเห็นแนวทางในการนำเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปปฏิบัติจริงได้เท่านั้น พวกเขาชอบแยกสิ่งต่างๆออกจากกันและก็คอยมองดูว่ามันทำงานได้อย่างไร เป็นไปอย่างไร

ISTP มีจิตใจอันกล้าหาญ ชอบการเสี่ยงหรือทำอะไรที่น่าตื่นเต้นสะพรึงกลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาประเภทเสี่ยงอันตราย (Extreme Sport) พวกเขาถูกดึงดูดโดยสิ่งต่างๆ เช่น จักรยานยนต์, เครื่องบิน, การกระโดดร่ม, กีฬาโต้คลื่น, การปีนเขา ฯลฯ พวกเขาจะเติบโตขึ้นจากการลงมือปฏิบัติและไม่ค่อยที่จะมีความกลัว ISTP เป็นคนที่ค่อนข้างชอบการมีอิสระอย่างมากๆ พวกเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการตัดสินใจถึงก้าวเดินต่อไป ไม่ค่อยชอบหรือเคารพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ เพราะพวกเขาเชื่อว่ามันจะไปขัดขวางความสามารถในการทำสิ่งต่างๆตามที่ตัวเองต้องการจะทำ ด้วยการที่พวกเขาชอบการผจญภัยและมีความปรารถนาในการทำสิ่งที่น่าสนุก มันเลยทำให้พวกเขาเป็นคนที่รู้สึกหรือออกอาการเบื่อได้อย่างรวดเร็ว

คนแบบ ISTP นั้นจงรักภักดีต่อสาเหตุและความเชื่อ และพวกเขามีความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนควรจะถูกปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันและความยุติธรรม พวกเขาจะไม่ให้ความเคารพต่อกฎหรือข้อบังคับของระบบใดระบบหนึ่ง แต่ชอบที่จะมีกฎข้อบังคับและข้อแนะนำส่วนตัวของเขาเองสำหรับความประพฤติของตัวเขา ISTP จะไม่เข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับอะไรก็ตามที่มันทำลายกฎระเบียบส่วนตัวของพวกเขา

ISTP ชอบและต้องการใช้เวลาอยู่ตัวคนเดียว เพราะว่าในตอนที่เขาอยู่คนเดียวนั้น พวกเขาสามารถแยกสิ่งต่างๆให้กระจ่างชัดหรือแก้ปัญหามันได้สำเร็จภายในหัวสมองของเขา พวกเขาดึงข้อมูลข้อเท็จจริงขนาดใหญ่จากโลกภายนอกรอบๆตัว และใช้มันเข้ามาช่วยในการตัดสินใจหรือพิจารณาอะไร พวกเขามักจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เฉพาะตอนที่กำลังอยู่คนเดียวเท่านั้น

ISTP เป็นคนที่มุ่งเน้นไปยังการกระทำ ชอบที่จะลุกขึ้นมาลุยการปฏิบัติ ไม่ใช่คนแบบที่จะนั่งอยู่บนโต๊ะตลอดทั้งวันเพื่อคิดวางแผนในระยะยาว เป็นคนที่ยืดหยุ่นและชอบทำอะไรอย่างเป็นธรรมชาติ คือหมายถึงเป็นคนที่ไม่รีบร้อนในการทำสิ่งต่างๆ พวกเขามักจะมีความสามารถในทักษะทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงได้ สนใจในรายละเอียดและสิ่งที่เป็นจริงหรือเชิงปฏิบัติ เป็นคนที่มีเซ้นส์ที่ดีต่อความเหมาะสมและการจับใจความในรายละเอียด สิ่งนี้ช่วยให้ ISTP สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงได้

พวกเขาหลีกเลี่ยงการตัดสินโดยใช้ค่านิยมส่วนตัว ISTP คิดว่าการสร้างข้อสรุปและตัดสินใจนั้นควรจะทำขึ้นอย่างยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยธรรมชาติพวกเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองกำลังสร้างผลกระทบทางจิตใจต่อผู้อื่นอย่างไร พวกเขาไม่สนใจในความรู้สึกของตัวเอง ไม่เชื่อมันและพยายามที่จะเพิกเฉยมันอีกด้วย เพราะว่าพวกเขาพบความยากลำบากในการแยกปฏิกิริยาทางอารมณ์และการตัดสินคุณค่าออกจากกัน

เมื่อตกอยู่ในสภาวะเครียดหนัก ISTP อาจจะแสดงอารมณ์ระเบิดความโกรธออกไปอย่างไม่ทันคิด จะเข้าสู่ภาวะการตัดสินตัวเองอย่างหนัก จะโทษตัวเองในการไร้ความสามารถในการปฏิบัติงานบางอย่าง จากนั้นก็จะปฏิบัติงานต่อในอารมณ์ที่สิ้นหวังและน่ากลัว

ISTP เป็นคนที่ยอดเยี่ยมในเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤติ พวกเขามีสหสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ (Eye-hand Coordination) ที่ดีมาก เป็นผู้ปฏิบัติตามที่ดีและจะพยายามทำสิ่งต่างๆที่ยังไม่สำเร็จ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหากับชีวิตในโรงเรียน เพราะพวกเขาเป็นคนเก็บตัวที่สามารถคิดในเชิงตรรกะได้ดี ส่วนมากจะเป็นคนที่อดทนอีกด้วย แม้ว่าบางครั้งจะแสดงออกถึงอารมณ์ที่รุนแรงออกมาเพราะการที่พวกเขาไม่สนใจในความรู้สึกของตัวเอง

ISTP มีความสามารถโดยธรรมชาติหลายอย่างที่จะช่วยให้พวกเขาเก่งในหลายๆสิ่งที่ทำ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะมีความสุขมากที่สุดก็ต่อเมื่อได้ทำงานที่เกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติซึ่งต้องการใช้รายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและอาศัยทักษะด้านเทคนิค ISTP จะรู้สึกภูมิใจก็ต่อเมื่อได้ใช้ความสามาถของตัวเองนำพาไปสู่ก้าวเดินที่ถูกต้องต่อไป

ISTP เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี, เต็มไปด้วยความร่าเริง, ให้ความสำคัญกับความเสมอภาค เป็นคนที่เข้าใจในความปรารถนาของตัวเองดี, ใจกว้าง และชื่นชอบการแก้ปัญหา มักจะใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างสันโดษ ถ้า ISTP จะเข้ากับผู้อื่นได้ดีก็คงเป็นตอนที่กำลังทำกิจกรรมร่วมกันหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ปัญหาของสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างที่พวกเขาถนัด

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • เป็นผู้ฟังที่ดี
 • พึ่งพาตนเอง ไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
 • จัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับมาได้ดี
 • มีมุมมองที่ดีต่อชีวิต มองโลกในแง่ดี
 • เก่งในการแก้ไขปัญหามากๆ
 • มีความเป็นเหตุเป็นผลสูง และใช้ตรรกะการคิดวิเคราะห์
 • เป็นนักลงมือปฏิบัติ อยู่ในโลกของความจริง
 • มีความยืดหยุ่นสูง ผ่อนคลาย
 • เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ ชอบพบเจอสิ่งใหม่ๆ
ข้อเสีย
 • ไม่เก่งในการวางแผนระยะยาว
 • ไม่เก่งในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก อาจเป็นคนที่เย็นชา
 • ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัว อาจไม่เปิดเผยสิ่งที่อยู่ข้างในใจออกมา ยากที่ผู้อื่นจะเข้าถึง
 • รู้สึกเบื่อได้ง่าย
 • ไม่ชอบการมีภาระหน้าที่หรือการผูกมัดระยะยาว
 • เป็นคนชอบการเสี่ยง อาจไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook