ISTJ – การทำงาน อาชีพ และการศึกษา

ในส่วนนี้จะเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมของ ISTJ งานที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึง งานที่จะสามารถดึงความสามารถของเหล่า ISTJ ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความชอบโดยธรรมชาติ ส่วนงานที่ไม่เหมาะสมหมายถึง งานที่บุคลิกภาพของ ISTJ ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีในตัวออกมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้องเหนื่อยและใช้ความพยายามเป็นพิเศษ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางทำงานที่บุคลิกภาพของเราไม่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้เลย เพราะการพิจารณาอาชีพหรืองานนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความถนัดหรือความชอบแล้ว เรายังต้องมีใจรักที่จะทำมันอีกด้วย เรามาดูลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ ISTJ กันเลยดีกว่า

ISTJ กับลักษณะโดยคร่าวๆ

 • ให้ความสำคัญกับในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณี, ความปลอดภัย และการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข
 • จะทำงานอย่างหนักและเป็นเวลานานเพื่อให้งานประสบสำเร็จ
 • สามารถเป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้
 • เป็นคนที่ซื่อสัตย์และเชื่อใจได้
 • มีความมั่นคง, เป็นนักลงมือปฏิบัติจริง และติดดิน คิดอะไรโดยเน้นไปที่ความเป็นจริงเป็นหลัก
 • สนใจและรักในครอบครัว
 • ไม่ชอบทำอะไรที่ตัวเองพิจารณาแล้วว่ามันไม่เข้าทีเข้าท่า
 • ไม่ชอบทฤษฎีที่เป็นนามธรรม ยกเว้นแต่ว่าจะมองเห็นแนวทางในการนำเอามาปฏิบัติจริง
 • มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ
 • ชอบทำงานคนเดียว แต่จะสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีถ้าสถานการณ์มันจำเป็น
 • เป็นคนที่ช่างสังเกตสิ่งรอบตัวเป็นอย่างมากและจะเก็บข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆเอาไว้ภายในหัวผ่านทางประสาทสัมผัส
 • ภายในหัวเต็มไปด้วยรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่ถูกเก็บรวบรวมไว้อย่างสม่ำเสมอและมักจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งพาในการเข้าใจหรือแก้ปัญหาที่ได้พบเจอในชีวิต
 • ให้ความเคารพในข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่สามารถจับต้องได้
 • จะตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและจะประยุกต์ใช้ความสมเหตุสมผลเข้ามาช่วยในการตัดสินใจด้วย
 • ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากว่าจะถูกแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของมันในทางที่เป็นรูปธรรม
 • มีความคิดหรือความรู้สึกตระหนักรู้ที่ดีกับในเรื่องสิ่งต่างๆที่ควรจะทำให้เสร็จๆไป
 • ชอบสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้าง มีความเป็นระบบระเบียบ และมีความเรียบร้อย
 • มีมาตรฐานที่สูงทั้งในการกระทำของตัวเองหรือการกระทำของผู้อื่น
 • ไม่ค่อยรับรู้หรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเท่าไหร่นัก
 • แทบจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จได้ ถ้าตั้งใจอย่างมุ่งมั่นไว้แล้วว่าจะทำ
 • มักจะถูกขนานนามว่าเป็น “พลเมืองดี” – ยินดีที่จะอยู่ในกฎระเบียบ

ISTJ มีลักษณะทางบุคลิกภาพที่ดีอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลดีในการช่วยให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้ นั่นก็คือ “ความอดทน” ISTJ สามารถทำได้แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จถ้าได้ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะทำ อย่างไรก็ตาม ISTJ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข, เป็นธรรมชาติ และทำได้ดีที่สุด ในงานที่ต้องอาศัยทักษะความเป็นระบบระเบียบและต้องใช้พลังจดจ่ออยู่กับการสร้างระเบียบ, แผนการ หรือขั้นตอนในการปฏิบัติ นอกจากนี้งานนั้นๆยังต้องมีความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม จะเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน, ความแม่นยำ หรืองานที่มีกฎระเบียบให้เคารพและมีขั้นตอนในการบรรลุผลที่ชัดเจนก็ได้นะ ISTJ เลยดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกับงานในตำแหน่งการจัดการหรือบริหารในโลกของธุรกิจ โดยเฉพาะงานประเภททำบัญชีนี่แหละ คือสิ่งที่ ISTJ ถนัดเอามากๆ เพราะ ISTJ เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมากและสามารถทนอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรืองานที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆได้ดี ISTJ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง, มีความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในกฎระเบียบ ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณี

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ ISTJ ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ ISTJ ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

อาชีพที่ควรพิจารณา

 • นักบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • หัวหน้างานการบัญชี
 • ผู้บริหารหรือผู้จัดการธุรกิจ
 • นักธุรกิจ
 • นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้ชำนาญการพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
 • แพทย์ / ผู้ช่วยแพทย์
 • นักสืบ
 • ทันตแพทย์ / ทันตแพทย์จัดฟัน
 • ผู้จัดการ
 • ช่างไฟฟ้า
 • เจ้าหน้าที่การเงิน / งานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
 • ผู้พิพากษา
 • บรรณารักษ์
 • นักกฎหมาย / ทนายความ
 • นายทหาร
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์, ช่างกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ, ชีวเวช, ความเชื่อถือได้, ฯลฯ)
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • นักการตลาด
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • นายช่าง / ช่างเครื่อง
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • นักวางแผนการเงิน
 • นักสถิติ
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ผู้บริหารงานก่อสร้าง
 • ผู้ตรวจสอบงานก่อสร้าง
 • ผู้พิจารณารับประกันภัย
 • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • นักประเมินราคา
 • ประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO)
 • นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • อาจารย์ใหญ่
 • นักจดหมายเหตุ
 • นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราห์สินเชื่อ
 • ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO)
 • นักอุตุนิยมวิทยา
 • นักธรณีวิทยา
 • สัตวแพทย์
 • เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 • นักทัศนมาตร
 • เภสัชกร
 • พนักงานราชการ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย (CSO)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • เกษตรกร

* อาชีพไหนที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำมันให้ได้ดีหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย โปรดเลือกจากความรักความชอบและความถนัดของคุณเป็นหลัก

ลักษณะการทำงาน

ISTJ ให้ความสำคัญกับงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมาก ทำงานเป็นทีมได้ดีแต่โดยส่วนมากจะขอเลือกทำงานคนเดียวหรือไม่ก็ทำงานเป็นทีมเล็กๆพอ พวกเขาต้องการขั้นตอนหรือวิธีการที่ชัดเจนในการบรรลุผลสำเร็จของปฏิบัติงาน ISTJ มักจะหลบหลีกความเครียดและการเผชิญหน้า พวกเขาเป็นคนที่ขยันทำงานและจะไม่ยอมหยุดพักจนกว่าจะทำงานได้สำเร็จ บางทีก็ชอบรับงานมามากกว่าคนอื่นๆในกลุ่ม เพราะจะเป็นคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการปฏิเสธผู้อื่นเนื่องจากการที่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆหรือไม่ก็มั่นใจว่าตัวเองจะทำมันได้ดีกว่าให้คนอื่นทำ ISTJ เป็นอีกหนึ่งบุคลิกภาพที่มีแนวโน้มจะเป็นพวกนักอนุรักษ์ความสมบูรณ์แบบและมีมาตรฐานในการทำงานที่สูงกว่าใครๆ

ISTJ เป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของเวลา โดยเฉพาะกับความตรงต่อเวลา นอกจากนี้ยังเคารพในกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมประเพณี ก่อนที่ ISTJ จะลงมือทำอะไร พวกเขาจะวางแผนการปฏิบัติและกำหนดตารางเวลาอย่างดี จากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทำตามแผนที่วางไว้แบบแทบจะไม่หยุดพักจนกว่างานนั้นๆจะเสร็จสมบูรณ์เลย ISTJ เป็นคนที่พึ่งพาได้และมีความพิถีพิถันในการทำงานมาก เป็นคนที่รับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ของตัวเองของตัวเองได้ดีมาก ISTJ อาจจะดูเป็นคนที่เงียบๆและสงวนท่าทีมากในสถานที่ทำงาน เพราะพวกเขาจะแชร์ความคิดเห็นของตัวเองให้คนที่พวกเขาเชื่อใจฟังเท่านั้น ISTJ อาจเป็นคนที่พบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจในภายหลังเพราะชอบทำงานหนัก ต้องอย่าลืมที่จะผ่อนคลายตัวเองซะบ้าง

การเรียนรู้ / โรงเรียน

ISTJ มักจะทำได้ดีมากๆในบทบาทการศึกษา เป็นบุคลิกภาพที่มีค่า GPA หรือผลการเรียนเฉลี่ยที่สูงมาก คุณครูเองก็ชอบชื่นชมในตัวของ ISTJ สำหรับความตั้งใจและขยันหมั่นเพียร จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในวิชาที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงหรือที่ต้องอาศัยการจดจำในรายละเอียดเยอะๆ ไม่ก็วิชาที่ต้องอาศัยการใช้สมาธิจดจ่อหรือเฝ้าสังเกต พวกเขาเป็นนักเรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรม ไม่ค่อยสนใจในการเรียนรู้พวกทฤษฎีที่เป็นนามธรรม อย่างไรก็ตาม ISTJ หลายๆคนก็ชอบการอ่านหนังสือ

ISTJ จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยการได้สัมผัสมันโดยตรงทั้งจากการลงมือปฏิบัติและการฝึกฝน สำหรับพวกเขาแล้วทฤษฎีหรือไอเดียไม่ก็การเชื่อมโยงองค์ความรู้มันก็อาจจะดีนะ แต่ขอเลือกเรียนรู้อะไรที่มีแนวทางเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ดีกว่า ISTJ ชอบที่จะเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นระบบ มีการกำหนดเส้นตายของเวลาและโครงสร้างการเรียนรู้ที่ชัดเจน ISTJ มีพื้นที่ว่างในหัวสมองสำหรับการเก็บสะสมข้อมูลหรือรายละเอียดที่ดีมาก ข้อมูลต่างๆทั้งจากประสบการณ์ตรงและสิ่งที่ได้จากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะถูก ISTJ เก็บรวบรวมไว้อย่างดี ทฤษฎีหรือไอเดียอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ ISTJ สนใจ แต่ถ้าทฤษฎีนั้นๆมันมีความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและการนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงแล้วล่ะก็ ISTJ จะสนใจและเข้าใจมันได้ง่ายอย่างแน่นอน

ISTJ จะใช้ข้อมูลที่เก็บสะสมอยู่ในหัวหรือประสบการณ์ก่อนหน้ามาใช้ในการค้นหาทางออกของปัญหา ISTJ จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่เงียบๆหรือไม่ก็เรียนรู้ด้วยตัวคนเดียวซะเลย แต่พวกเขาก็สามารถได้รับประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้ เนื่องจากเป็นคนที่ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) รูปแบบสำหรับการเรียนรู้ที่ดีของ ISTJ นั้นจะต้องให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้มือทั้งสองข้างของตัวเองในการลงมือปฏิบัติจริงและควรจะเป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะอ่านเอาแต่ทฤษฎีในตำราเรียนหรือไม่ก็เรียนรู้แต่สิ่งที่เป็นนามธรรมจนมองไม่เห็นแนวทางในการนำเอามาปฏิบัติจริง

คณะและสาขาเรียนที่ควรพิจารณา

 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การเงินและการธนาคาร
 • เทคโนโลยรสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • นิติศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • ชีววิทยา
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาซอฟท์แวร์
 • การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ครุศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประกันภัย / คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • เทคโนโลยีอุตสาหการ
 • ธรณีวิทยา
 • วารสารศาสตร์

* คณะหรือสาขาการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ โปรดเลือกตามความรักความชอบและความถนัดเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook