ESFP – นักแสดง

The Performer – นักแสดง

Esfp

(Extraversion – Sensing – Feeling – Perceiving)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESFP วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ โดยคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆเป็นหลัก (Extraverted Sensing – Se) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ ซึ่งคุณจะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความรู้สึกหรือค่านิยมส่วนตัวของคุณ (Introverted Feeling – Fi)

ESFP อาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนต่างๆรอบตัว พวกเขารักและสนุกกับการได้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ชอบค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นคนที่รักสนุก, ร่าเริงสดใส และกระปรี้กระเปร่า ชอบการเป็นจุดสนใจ ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก เพลิดเพลินอยู่กับความตื่นเต้นและความเร้าใจ มีความกระตือรือร้นสูง

ESFP เป็นคนที่มีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลสูงมากและมักจะพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยอยู่บ่อยๆ ด้วยการที่พวกเขาเป็นคนที่ตัดสินใจโดยใช้ค่านิยมส่วนตัวเป็นหลัก จึงเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจและเป็นห่วงเป็นใยในสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคน เป็นคนที่ค่อนข้างใจกว้างและอบอุ่น ชอบสังเกตเกี่ยวกับผู้คน พวกเขาอาจจะไม่ใช่นักให้คำแนะนำที่ดีที่สุดในโลก เพราะว่าพวกเขาไม่ชอบทฤษฎีและการวางแผนล่วงหน้า แต่พวกเขาเก่งในการให้การดูแลที่สามารถปฏิบัติได้จริง

คนแบบ ESFP ชอบทำหรือปรับเปลี่ยนอะไรตามสถานการณ์ที่ได้พบเจออย่างเป็นธรรมชาติ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี รักความสนุก ชอบใช้ชีวิตไปให้ถึงขีดสุดและค้นหาสิ่งใหม่ๆ ด้วยสิ่งนี้เลยทำให้บางทีก็เป็นคนที่กล้าเสี่ยง ชอบผจญภัย พวกเขาเชื่อว่าชีวิตคืออะไรที่จะต้องได้ค้นพบ ชื่นชอบการเข้าสังคมอย่างสุดๆ เป็นคนง่ายๆและสบายๆ

ถ้า ESFP คนใดที่ยังไม่ได้พัฒนาในด้าน Thinking (ตรงกันข้ามกับ Feeling) โดยการใช้การกระบวนการพิจารณาหรือการคิดวิเคราะห์ด้วยความมีเหตุผล จะมีแนวโน้มเป็นคนที่ทำตามใจของตัวเองมากเกินไปและยกให้ความรู้สึกและสิ่งที่ทำให้พอใจ ณ เวลานั้นๆสำคัญกว่างานและหน้าที่ นอกจากนี้ยังอาจจะละเลยและไม่สนใจในผลลัพธ์ของการกระทำในระยะยาวอีกด้วย เช่น เรื่องการใช้เงิน เป็นต้น

สำหรับ ESFP แล้ว โลกทั้งโลกก็เหมือนกันเวที พวกเขาชอบการเป็นจุดสนใจและแสดงออกไป มักจะแสดงอะไรเพื่อสร้างความบันเทิงและความสุขให้กับคนอื่นๆอยู่เสมอๆ ชอบกระตุ้นผู้อื่นและก็เก่งในด้านนี้จริงๆ พวกเขาคงไม่ชอบอะไรมากกว่าการที่ชีวิตเป็นงานปาร์ตี้ซึ่งไม่มีวันจบอีกแล้ว ซึ่งคนแบบ ESFP ก็ชอบรับบทบาทเป็นผู้รักในการให้ความสนุกอีกด้วย

ESFP รักผู้คนและทุกๆคนก็รักเขา เป็นคนที่มีความหวังและเร่าร้อน พวกเขาชอบและเข้ากันได้กับแทบจะทุกๆคน เป็นคนที่ให้ความอบอุ่นและใจกว้างต่อเพื่อนฝูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมักจะปฏิบัติต่อทุกๆคนในฐานะเพื่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกคนหลอกหรือหักหลัง ESFP จะตัดสินคนที่ทรยศคนนั้นอย่างไม่ใยดี พวกเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยจริงๆ

เมื่อใดก็ตามที่ ESFP ตกอยู่ในความเครียด พวกเขาจะถูกครอบงำโดยความคิดและความเป็นไปได้ในเชิงลบ ในฐานะของ ESFP ที่เป็นคนมองโลกในแง่ดี การมีความคิดถึงอะไรที่เป็นไปได้ในทางลบเป็นอะไรที่แย่สำหรับพวกเขามาก ในการพยายามต่อสู้กับมัน พวกเขามักจะใช้คำกล่าวอย่างเรียบง่ายในการอธิบายถึงปัญหาออกไป การอธิบายอย่างง่ายๆนี่อาจจะช่วยหรือไม่ช่วยในการเข้าถึงปัญหา แต่มันจะช่วยให้ ESFP นั้นรู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ระบายออกไปให้ใครฟัง

ESFP เป็นนักปฏิบัติ ไม่ชอบการมีแบบแผนหรือโครงสร้างและการทำกิจวัตรประจำวัน พวกเขาชอบทำตัวไหลไปตามกระแสน้ำ เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง นั่นคือ สร้างการกระทำหรือคำพูดใดๆโดยที่ไม่ต้องเตรียมการมาก่อน พวกเขาพร้อมที่จะทำตัวปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกๆสถานการณ์ที่ได้พบเจอ จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อได้ใช้ทั้งสองมือของตัวเองลองทำเป็นประสบการณ์มากกว่าที่จะอ่านในหนังสือ ไม่ค่อยสุขสบายใจถ้าจะต้องยุ่งเกี่ยวกับทฤษฎี ถ้า ESFP คนใดที่ยังไม่ได้พัฒนาทางด้าน Intuition (ตรงกันข้ามกับ Sensing) เขาจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาศัยการคิดเชิงทฤษฎีหรืออะไรที่ซับซ้อนยากที่จะเข้าใจ ด้วยเหตุนี้ ESFP อาจจะพบความยากลำบากในโรงเรียน ในทางกลับกัน ESFP จะทำได้ดีอย่างมากๆในสถานการณ์ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่ก็สิ่งที่เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการลงมือทำ

ESFP มีความสามารถที่ดีในการเล็งเห็นคุณค่าของความงามทางด้านศิลปะ ถ้าพวกเขาทำได้ ก็คงอยากมีอะไรสวยๆงามๆไว้ในครอบครองและตกแต่งบ้านอย่างสวยงาม ESFP จะได้รับความพึงพอใจของวัตถุจากความสวยความงาม พวกเขาน่าจะชื่นชอบอะไรดีๆในชีวิต เช่น อาหารดีๆ เสื้อผ้าดีๆ เป็นต้น

ESFP เป็นผู้ร่วมงานที่ดี ไม่ค่อยจะสร้างปัญหาหรือความวุ่นวายและยังชอบจะสร้างสภาพแวดล้อมให้ดูสนุกสนานเพื่อทำงานให้เสร็จ ESFP จะทำได้ดีที่สุดถ้าได้ทำอาชีพที่จะได้ใช้ทักษะเกี่ยวกับคนอันยอดเยี่มของเขา เช่นการติดต่อสื่อสาร ด้วยการที่เป็นคนชอบประสบการณ์ใหม่ๆ พวกเขาควรจะเลือกสาขาอาชีพที่มีหรือต้องการความหลากหลาย เช่นเดียวกันกับทักษะเกี่ยวกับคนก็ด้วย

ESFP ชอบการมีความรู้สึกผูกติดกับผู้อื่น ชอบเชื่อมความสัมพันธ์กับเด็กเล็กๆและสัตว์เลี้ยง ซึ่งไม่ค่อยพบเจอในบุคลิกภาพแบบอื่นๆ พวกเขายังมีความชื่นชมต่อความสวยงามของธรรมชาติด้วย

ESFP รักที่จะมีชีวิตอยู่มากๆ พวกเขารู้วิธีทำให้อะไรสนุกและก็ชอบทำให้ผู้อื่นสนุกด้วยเช่นกัน เป็นคนยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ สนใจในคนรอบตัวอย่างแท้จริง มักจะเป็นคนใจดีมีไมตรีจิต สามารถทำให้ชีวิตเป็นเรื่องสนุกในหลายๆอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม ESFP นั้นต้องระวังในเรื่องการใช้ชีวิตให้ดีๆ เพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในโลกของปัจจุบันแทบจะอย่างเดียว

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • เป็นคนสนุกสนาน มอบความบันเทิงให้ผู้อื่น มองโลกในแง่ดี และมีความอบอุ่น
 • เฟรนลี่และเป็นที่ชื่นชอบและที่รู้จักของผู้คน ชอบการอยู่กับเพื่อนฝูง
 • มีความเป็นศิลปินและความคิดสร้างสรรค์
 • เป็นนักลงมือปฏิบัติ อยู่ในโลกของความจริง อยู่กับปัจจุบัน
 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ง่าย
 • เก่งในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
ข้อเสีย
 • ไม่เก่งในความสัมพันธ์แบบผูกมัดกันระยะยาว
 • ไม่สามารถจัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับมาอย่างดีและเก็บไปคิดมาก
 • พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง
 • อาจเป็นคนประเภทวัตถุนิยม
 • ไม่วางแผนสิ่งต่างๆในชีวิตล่วงหน้า อาจละเลยผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต
 • ไม่ชอบอะไรที่ซับซ้อนหรือเป็นนามธรรม
 • อาจรู้สึกเบื่อได้ง่าย
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook