ESTJ – การทำงาน อาชีพ และการศึกษา

ในส่วนนี้จะเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมของ ESTJ งานที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึง งานที่จะสามารถดึงความสามารถของเหล่า ESTJ ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความชอบโดยธรรมชาติ ส่วนงานที่ไม่เหมาะสมหมายถึง งานที่บุคลิกภาพของ ESTJ ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีในตัวออกมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้องเหนื่อยและใช้ความพยายามเป็นพิเศษ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางทำงานที่บุคลิกภาพของเราไม่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้เลย เพราะการพิจารณาอาชีพหรืองานนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความถนัดหรือความชอบแล้ว เรายังต้องมีใจรักที่จะทำมันอีกด้วย เรามาดูลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ ESTJ กันเลยดีกว่า

ESTJ กับลักษณะโดยคร่าวๆ

 • มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ
 • ชอบที่จะได้รับบทบาทหรือหน้าที่ในการรับผิดชอบ
 • มีความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้
 • ขยัน, ทำงานหนัก และพึ่งพาได้
 • ปราดเปรียว, ขะมักเขม้น
 • มีความชัดเจนในเรื่องของบรรทัดฐาน/กฎเกณฑ์และความเชื่อส่วนตัว ซึ่งพวกเขาปฏิบัติตนตามสิ่งเหล่านี้ในการใช้ชีวิต
 • ไม่ค่อยมีความอดทนต่อการไร้ความสามารถและความไม่มีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะหรือความสามารถในการจัดระบบระเบียบเพื่อสร้างความเรียบร้อยที่ดีมาก
 • ชอบการสร้างและกำหนดแผนการหรือระบบ รวมไปถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้นก็ปฏิบัติตามสิ่งที่วางแผนเอาไว้
 • เป็นคนที่ละเอียดมากๆ สามารถเก็บรายละเอียดเล็กๆได้ดี
 • จะปฏิบัติตามแผนการหรือสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้จนกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์
 • เป็นคนตรงไปตรงมา พูดอย่างเปิดเผย
 • มีความทะเยอทะยานในการเติมเต็มบทบาท, หน้าที่ และภาระของตัวเอง
 • ค่อนข้างเป็นนักอนุรักษ์นิยม ปฏิบัติตนตามแบบแผน

ESTJ เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นอย่างมากให้กับงานที่พวกเขาเลือก เพราะเป็นคนที่เก่งและสามารถทำอะไรได้ดีในหลายๆอย่าง เนื่องจากพวกเขาจะใช้ความพยายามที่มีอยู่อย่างหนักในการทำสิ่งที่พวกเขาได้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะทำให้มันสำเร็จและสิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่นว่ามันถูกต้องเหมาะสม ESTJ จะรู้สึกมีความสุขได้มากที่สุดกับอาชีพหรืองานที่ได้อยู่ในบทบาทของผู้นำหรือหัวหน้า เพราะว่าบุคลิกภาพอันนี้มีนิสัยหรือสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งคือ การชอบที่จะได้รับบทบาทในการรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ คือเป็นคนที่ไม่เกี่ยงถ้าตัวเองต้องแบกรับภาระนั่นเอง นอกจากนี้ ESTJ ยังเหมาะสมกับอาชีพหรืองานที่มีสภาพแวดล้อมแบบเป็นโครงสร้าง คือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย, มีกฎระเบียบ, มีมาตรฐานที่ควรปฏิบัติตาม, มีเป้าหมายและการวางแผนของงานที่ชัดเจน ESTJ เป็นคนที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ต้องการเห็นผลลัพธ์ของความพยายามโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ ESTJ ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ ESTJ ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

อาชีพที่ควรพิจารณา

 • นักบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ผู้บริหาร/จัดการธุรกิจ
 • พนักงานธนาคาร / ผู้จัดการธนาคาร
 • ผู้ชำนาญการพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • นักสืบ
 • วิศวกร
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • บรรณาธิการ
 • บรรณารักษ์
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • นักวางแผนการเงิน
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
 • ตัวแทนประกันภัย
 • ผู้พิพากษา
 • วิทยากร
 • นายทหาร
 • นักการตลาด
 • ผู้จัดการ / ผู้บริหาร
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • นักวิจัย
 • พนักงานขาย / ตัวแทนขาย (เซลล์)
 • นักวิชาการพิเศษ
 • อาจารย์ / ศาสตราจารย์
 • ผู้พิจารณารับประกัน
 • นักกฎหมาย / ทนายความ
 • เกษตรกร
 • เภสัชกร
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิค
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ทันตแพทย์
 • แพทย์
 • นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)
 • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
 • ประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO)
 • อาจารย์ใหญ่
 • ผู้จัดการสำนักงาน
 • ผู้ควบคุมดูแลบริษัท
 • ตัวแทนซื้อ
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราห์สินเชื่อ
 • ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้บริหารงานก่อสร้าง
 • ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO)
 • พ่อครัว
 • พนักงานราชการ
 • นักประเมินราคา
 • ผู้พิจารณารับประกันภัย
 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬา
 • วาณิชธนากร

* อาชีพไหนที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำมันให้ได้ดีหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย โปรดเลือกจากความรักความชอบและความถนัดของคุณเป็นหลัก

ลักษณะการทำงาน

ESTJ เป็นคนที่มีจริยธรรมในการทำงานสูง มีความเป็นระบบระเบียบและเต็มใจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อทำงานให้เสร็จ เป็นคนที่มีความคาดหวังต่องานของคนอื่นๆสูง ESTJ ชอบที่จะถูกชื่นชมและได้รับการยอมรับ ในบทบาทของผู้นำพวกเขาสามารถชี้ทางเดินให้กับสมาชิกคนอื่นๆได้ มีความเป็นผู้นำสูงและมีแรงผลักดันอย่างมากในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ ต้องการเห็นผลลัพธ์ของความพยายามโดยเร็วที่สุด เป็นคนที่มุ่งมั่นในการไล่ล่าเป้าหมายให้สำเร็จ ในเวลาทำงานจึงอาจดูเป็นคนที่เอาจริงเอาจังและแน่วแน่ พวกเขาจะสร้างและกำหนดแผนการในการทำเป้าหมาย จากนั้นก็ปฏิบัติตตามมันอย่างเคร่งครัดจนกว่ามันจะสำเร็จ

ESTJ เป็นคนที่ชอบการเข้าสังคมและมีความสุขกับการได้มีปฏิสัมพันธ์หรือพบเจอกับผู้คนอื่นๆ บางคนก็ชอบการเล่นกีฬามากเพราะเนื่องจากเป็นคนที่มีนิสัยรักการแข่งขันอยู่ลึกๆ ถ้าเกิดพวกเขารู้สึกว่าความสามารถของตัวเองกำลังถูกมองข้าม มันอาจจะทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่ดันทุรังและทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองรู้ทุกอย่างได้ ESTJ เป็นคนที่มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง จะได้รับความพึงพอใจจากการได้ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ สามารถพิชิตเป้าหมายได้ในทุกๆสิ่งที่ทำถ้าได้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะทำมันให้สำเร็จให้ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ ESTJ มักจะเป็นคนที่ต้องทำงานหนักมากกว่าคนอื่นๆอยู่บ่อยๆ

การเรียนรู้ / โรงเรียน

ESTJ เป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมและมีเหตุผลประกอบ มักจะทำได้ดีในบทบาทของการศึกษา คุณครูมักจะชื่นชมคนแบบ ESTJ ในความอุสาหะของพวกเขา ESTJ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างหนักและมักจะเก่งในหลายๆสาขา/วิชา โดยเฉพาะวิชาที่อาศัยการจดจำข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดเป็นหลัก บางทีคนแบบ ESTJ ก็อาจดูเป็นคนที่จริงจัง, แน่วแน่, เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง และมีความมุ่งมั่นเอามากๆ ESTJ จะเรียนรู้ได้ดีจากการได้สัมผัสมันเป็นประสบการณ์โดยตรง, การวิเคราะห์ และการใช้บทบาทของการจดจำ จะได้รับประโยชน์จากการที่เอาเวลาไปคิดไตร่ตรองและสรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

เนื่องจากเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม (Extraversion) จึงทำให้ ESTJ โฟกัสไปที่การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ชอบการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มและชอบการพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียและแนวคิด ความต้องการหลักของ ESTJ คือ เรียนรู้โดยใช้เวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยเหตุนี้ มันจึงอาจจะไปกระทบคนอื่นๆในกลุ่มการเรียนรู้ ทำให้คนอื่นๆหมดความสนใจกับสิ่งนั้นๆได้ง่ายด้วย ESTJ จะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นมากกว่าที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองและชอบการวิเคราะห์มากกว่าที่จะเชื่อมโยงไอเดียเข้าด้วยกัน

เนื่องจากเป็นคนที่ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) จึงทำให้ ESTJ มักจะใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บสะสมอยู่ในหัว (เรียกอีกแง่หนึ่งก็คือประสบการณ์) มาเป็นวิธีการหลักในแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงสามารถพบเจอคนแบบ ESTJ ได้ในงานประเภทบริหารจัดการหรือการก่อสร้างบ่อยๆ เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยคำตอบที่ชัดเจนภายในเวลาที่จำกัด ESTJ จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของตัวเองในการสังเกตและทำความเข้าใจ เพราะฉะนั้นจึงเรียนรู้และทำได้ดีกับสิ่งที่สามารถจับต้องได้รวมไปถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าที่จะเรียนรู้จากทฤษฎีหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม นอกจากนี้ยังถูกกระตุ้นโดยวลีที่ว่า “เรียนรู้หรือทำงานให้หนักที่สุด จากนั้นก็พักผ่อนหาความบันเทิงใส่ตัวให้เต็มที่” และเป็นคนชอบการแข่งขัน

คณะและสาขาเรียนที่ควรพิจารณา

 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจบริการ
 • การเงินและการธนาคาร
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • ประกันภัย / การบริหารความเสี่ยง
 • เศรษฐศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นิติศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีอุตสาหการ
 • แพทยศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์
 • รัฐศาสตร์
 • รัฐศาสนศาสตร์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 • ศาสนศึกษา
 • กายภาพบำบัด
 • อาชญาวิทยา

* คณะหรือสาขาการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ โปรดเลือกตามความรักความชอบและความถนัดเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook