บุคลิกภาพ MBTI 16 แบบ

คุณเคยได้ยินใครอธิบายเกี่ยวกับตัวเองโดยใช้ตัวอักษรทั้ง 4 ของ MBTI ไหม เช่น วัยรุ่นในต่างประเทศบางคน เขาจะใส่รายละเอียดของ MBTI 4 ตัวเอาไว้ใน Social Network ต่างๆของพวกเขาด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อแนะนำตัวตนที่แท้จริงให้คนอื่นได้รับรู้โดยใช้วิธีง่ายๆ แค่ใส่รายละเอียดของ MBTI ไว้ พอใครเข้ามาเห็น ถ้าเขาสนใจเรา เขาก็จะนำเอาตัวอักษร 4 ตัวของเราไปอ่านรายละเอียดดู แค่นี้คนอื่นๆก็จะรู้จักเราง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรออกไปเลยด้วยซ้ำ

คนทุกๆคนล้วนมีบุคลิกภาพทีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใน 16 แบบ แล้วคุณล่ะ? คุณเป็นแบบไหน? ตอนนี้คุณรู้ตัวอักษร 4 ตัวของคุณหรือยัง? การรับรู้และเข้าใจ MBTI ของตัวเอง จะช่วยคุณได้ในหลายๆอย่าง ตัวอย่างเช่น ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณมากที่สุด รับรู้ข้อดีข้อเสียของคุณ เข้าใจตัวเอง เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถนำคุณไปสู่การพัฒนาในชีวิต ไม่เพียงแต่เกิดผลประโยชน์เพื่อตนเอง แต่ยังจะเกิดผลประโยชน์ทั้งกับตัวผู้อื่นด้วย เพราะ MBTI สามารถช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่น ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ลดความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

คลิ๊กที่หน้า แบบทดสอบ เพื่อค้นหา MBTI ของคุณ และคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดแบบเต็มๆของ MBTI แต่ละแบบได้โดยการคลิ๊กที่ชื่อของ MBTI อันนั้นๆ

ISTJ – The Duty Fulfillers – เอาจริงเอาจังและค่อนข้างเงียบ สนใจในความปลอดภัยและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เป็นคนที่ละเอียด, มีความรับผิดชอบ, ไว้ใจและพึ่งพาได้ เป็นอย่างมาก มีความสามารถในการใช้สมาธิจดจ่อกับอะไรบางอย่าง โดยส่วนมากจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่างๆ เป็นคนมีระเบียบและขยันอย่างมาก พวกเขาทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและสม่ำเสมอเพื่อเข้าถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แล้ว สามารถจัดการงานอะไรก็ตามให้เสร็จสรรพได้ภายในเวลาไม่นานถ้าหากได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำ
ESTJ – The Guardians – เป็นนักปฏิบัติ, สนใจในจารีตประเพณี และมีระบบระเบียบ ชอบกิจกรรมที่ใช้ร่างกาย เช่น เล่นกีฬา ไม่สนใจในทฤษฎีหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมยกเว้นจะเห็นว่ามันสามารถนำมาปฏิบัติจริงได้ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในเรื่องสิ่งต่างๆควรจะเป็น เป็นคนซื่อสัตย์และขยัน การมีภาระไม่ใช่ปัญหาหรือเรื่องน่าเบื่อ มีความามารถเด่นในการเป็นคนจัดหรือดูแลกิจกรรม เป็น “พลเมืองดี” ที่ให้ความสำคัญในความปลอดภัยและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข
ISFJ – The Nurturers – เป็นคนเงียบๆ, ใจดี และมีธรรมในใจ สามารถเป็นที่พึ่งพาในการทำสิ่งต่างๆได้ โดยทั่วไปจะให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตนเอง เป็นคนมั่นคงและเป็นนักปฏิบัติ ให้ความสำคัญความปลอดภัยและประเพณี ภายในใจเต็มไปด้วยการเฝ้าสังเกตคนรอบตัว เป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างดี ชอบการบริการหรือการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
ESFJ – The Caregivers – เป็นคนใจดี, อบอุ่น, เป็นที่รู้จัก และมีธรรมในใจ มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตัวเอง มีความรับผิดชอบสูงต่องานและหน้าที่ ให้ความสำคัญกับประเพณีและความปลอดภัย สนใจในการบริการหรือการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ต้องการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เพื่อให้ตนเองรู้สึกดี
ISTP – The Mechanics – เป็นคนเงียบๆและสงวนท่าที สนใจในคำถามเกี่ยวกับการทำงานของสิ่งต่างๆว่า “อย่างไร” และ “ทำไม” มีความสามารถเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เป็นพวกชอบการเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในโลกของปัจจุบัน โดยส่วนมากจะสนใจและมีพรสวรรค์ในกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีม อาจไม่เคารพในกฎระเบียบถ้ามันช่วยให้เขาทำอะไรสักอย่างสำเร็จ อยู่อย่างสันโดษและเป็นนักคิดวิเคราะห์ เก่งในด้านการหาวิธีในการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก
ESTP – The Doers – เป็นมิตร, ยืดหยุ่นได้ และมุ่งเน้นไปยังการปฏิบัติ ชอบทำอะไรที่ให้ความบันเทิง เป็นนักปฏิบัติที่สนใจผลลัพธ์ในปัจจุบัน ใช้ชีวิตโดยมองไปที่วันนี้เป็นหลัก เป็นพวกที่ชอบการเสี่ยงซึ่งชื่นชอบการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ไม่มีความอดทนต่อคำอธิบายยาวๆ อาจไม่เคารพในกฎระเบียบถ้ามันช่วยให้เขาทำอะไรสักอย่างสำเร็จ มีทักษะที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับคน
ESFP – The Performers – มุ่งเน้นไปยังคนอื่นๆ เป็นคนรักสนุก ทำสิ่งต่างๆให้เป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้นสำหรับคนอื่นๆโดยใช้ความสนุกสนานของตนเอง ชอบอยู่กับปัจจุบัน ชอบประสบการณ์การได้ทำอะไรใหม่ๆ ไม่ชอบทฤษฎีและบทวิเคราะห์ที่ไม่น่าสนใจหรือไม่เกี่ยวกับคน ชอบการบริการหรือทำประโยชน์แก่ผู้อื่น ชอบการเป็นจุดสนใจในสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ มีสามัญสำนึกที่ดี
ISFP – The Artists – เป็นคนเงียบๆ, เอาจริงเอาจัง, อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น และใจดี ไม่ชอบความขัดแย้งและการทำสิ่งต่างๆซึ่งอาจนำพาไปสู่ความขัดแย้ง เป็นคนซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ มีความสามารถในการประเมินหรือเห็นค่าในสุนทรียภาพที่ดีทางด้านความงามหรือศิลปะ ไม่ชอบการเป็นผู้นำหรือการควบคุมผู้อื่น ยืดหยุ่นได้และเปิดใจกว้าง มักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้ริเริ่ม ชอบอยู่กับปัจจุบัน
ENTJ – The Executives – เป็นคนแน่วแน่และกล้าพูดกล้าทำ ต้องการเป็นผู้นำ มีความสามารถในการเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับในองค์กรที่ยากๆและการสร้างการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ฉลาดและมีความรู้กว้างขวาง โดยทั่วไปจะเป็นคนที่ถนัดด้านการพูดในที่สาธารณะ ให้ความสำคัญและความเคารพในความรู้และความสามารถ จะมีความอดทนน้อยถ้าต้องทนอยู่กับความไร้ประสิทธิภาพหรือความไม่เป็นระเบียบ
INTJ – The Scientists – เป็นตัวของตัวเอง, เป็นผู้คิดค้น, ช่างคิดวิเคราะห์ และมุ่งมั่น มีความสามารถพิเศษในการแปลงทฤษฎีให้อยู่ในรูปของแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ให้ความเคารพและความสำคัญในความรู้, ความสามารถ และโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เป็นนักคิดในระยะยาว มีมาตรฐานที่สูงทั้งการกระทำของตนเองและของผู้อื่น เป็นผู้นำโดยธรรมชาติแต่จะเป็นผู้ตามได้ถ้าเชื่อใจผู้นำคนนั้นๆ
ENTP – The Visionaries -มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มและแก้ปัญหาได้เก่ง มีสติปัญญาที่ดี มีความเก่งในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ชอบการอภิปรายถึงปัญหา อาจเป็นคนที่เก่งในการเอาชนะหรือเอาเปรียบผู้อื่นทางด้านการแข่งขัน มีความตื่นเต้นเกี่ยวกับไอเดียและโปรเจ็กต์ใหม่ๆ โดยทั่วไปจะเป็นคนแน่วแน่และกล้าพูด มีความสามารถในการเข้าใจแนวคิดและประยุกต์ตรรกะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
INTP – The Thinkers  – เป็นคนมีเหตุผล, เป็นผู้คิดริเริ่ม และนักคิดอย่างสร้างสรรค์ อาจเป็นคนที่ตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับทฤษฎีและไอเดีย มีความสามารถสูงมากๆในการทำให้ทฤษฎีเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายๆ ให้ความสำคัญและความเคารพต่อความรู้, ความสามารถ และความมีเหตุผล เป็นคนเงียบและสงวนท่าที ยากที่จะเข้าหา ไม่มีความสนใจในทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม
ENFJ – The Givers – เป็นที่รู้จักของผู้คนและไวต่อความรู้สึก มีทักษะเกี่ยวกับคนที่ดี สนใจไปที่โลกภายนอก มีความห่วงใยในสิ่งที่คนอื่นคิดและรู้สึก โดยทั่วไปจะไม่ชอบการอยู่คนเดียว มีประสิทธิภาพในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาของคนและการเป็นผู้นำในการสนทนากลุ่มเป็นอย่างมาก ชอบการบริการหรือทำประโยชน์แก่ผู้อื่น และมักจะยกความต้องการของคนอื่นให้สำคัญกว่าความต้องการของตัวเอง
INFJ – The Protectors – มีพลังอย่างเงียบๆ, เป็นผู้คิดริเริ่ม และไวต่อความรู้สึก มีแนวโน้มที่จะติดแน่นอยู่กับงานจนกว่ามันจะเสร็จ ค่อนข้างรับรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับคนอื่นๆได้ง่ายและยังห่วงในสิ่งที่คนรอบข้างรู้สึก มีค่านิยมส่วนตัวซึ่งจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้รับความเคารพและชื่นชมจากผู้อื่นอย่างมากในความอุตสาหะของพวกเขาที่จะทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง ชอบเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นคนนำหรือทำตามผู้อื่น
ENFP – The Inspirers – เป็นคนกระตือรือร้น, ยึดมั่นในอุดมการณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำอะไรได้แทบจะทุกสิ่งที่มันทำให้พวกเขาสนใจ มีทักษะเกี่ยวกับคนที่ดี ต้องการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมในใจ ตื่นเต้นกับไอเดียใหม่ๆแต่จะเบื่อกับรายละเอียด เป็นคนเปิดใจกว้างและมีความยืดหยุ่นสูง มีขอบเขตอย่างกว้างขวางในสิ่งที่สนใจและที่มีความสามารถ
INFP – The Idealists – เป็นคนเงียบๆ, ชอบครุ่นคิด และยึดมั่นในอุดมการณ์ มีความสนใจในการให้บริการหรือทำประโยชน์แก่มนุษยชาติ มีระบบค่านิยมส่วนตัวซึ่งจะพยายามปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมันอยู่ตลอดเวลา มีความซื่อสัตย์อย่างมาก เป็นคนยืดหยุ่นได้ เป็นคนสบายๆเว้นแต่ว่าค่านิยมส่วนตัวจะถูกปฏิบัติในเชิงลบ โดยทั่วไปจะเป็นนักเขียนที่มีพรสวรรค์ มีความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปได้ มีความสนใจในการเข้าใจและช่วยเหลือคนอื่นๆ