ENTP – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ ENTP โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ ENTPช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Extraverted Intuition13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Introverted Thinkingวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Extraverted Feeling30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Introverted Sensingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Extraverted Intuition

ในตอนเป็นเด็กๆ ENTP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Extraverted Intuition

พวกเขาจะชอบฟังนิทานหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้นและมักจะขอให้พ่อแม่อ่านเรื่องราวนั้นๆที่สร้างจินตนาการให้กับพวกเขาต่อเรื่อยๆ

ENTP อาจจะรู้สึกว่าการตั้งใจฟังในห้องเรียนเป็นอะไรที่ยาก เพราะว่า ENTP มัวแต่สนใจอยู่กับอนาคตและจินตนาการของพวกเขา ไม่ค่อยจะสนใจในโลกแห่งความจริงในปัจจุบัน ในระหว่างที่นั่งเรียนอยู่ จิตใจก็อาจจะเผลอคิดเรื่องอะไรขึ้นมา

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะเติบโตมาเป็นคนที่ดื้อรั้นหรือใจแคบสุดๆ และไม่มีความเข้าใจอะไรเพียงพอที่จะสร้างการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้ เนื่องจากไม่มีความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากสัญชาตญาณ

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Introverted Thinking

ในช่วงวัยหนุ่มสาว ENTP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Introverted Thinking

พวกเขาจะสามารถสร้างกลยุทธ์และจะชอบเล่นเกมหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดอย่างหนัก รวมไปถึงสิ่งที่สามารถใช้จินตนาการเข้ามาช่วยได้ด้วย เช่น หมากรุกหรือไพ่บริดจ์ เป็นต้น

ENTP จะรู้สึกชอบวิชาที่ได้ใช้ความสามารถของพวกเขาในการมีจินตนาการสูงและใช้การคิดอย่างมีเหตุผลเก่ง เช่น ดาราศาสตร์

ถ้า ENTP คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้เป็นคนที่ช่างเจ้ากี้เจ้าการ, ดื้อรั้น และไม่เต็มใจที่จะรับฟังความคิดของผู้อื่น นำไปสู่การปิดข้อสรุปที่เร็วเกินควร

สิ่งที่ ENTP ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า ENTP ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Extraverted Intuition และ Introverted Thinking ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ ENTP ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ ENTP ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ ENTP ก็คือ Extraverted Feeling และ Introverted Sensing ตามลำดับ

 • ปฏิบัติตามไอเดียหรือแรงบันดาลใจของคุณจนกว่ามันจะเกิดผลสำเร็จ แล้วค่อยเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น
 • ให้ความชื่นชม, กำลังใจ และการยกย่องแก่ผู้อื่น ถ้าเขาคนนั้นทำงานได้ดีมากๆ
 • จดจ่อและสนใจในรายละเอียดให้มากขึ้น
 • ต้องรู้จักเป็นคนที่สนใจและไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นให้มากขึ้น
 • จัดการและกำหนดเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาให้ดี เพราะมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้น
 • อย่าทำงานอะไรที่หนักเกินไปในทีเดียว
 • รู้จักให้การตอบกลับเชิงลบแก่ผู้อื่นในวิธีการที่สร้างสรรค์
 • ลองให้คุณค่าแก่สิ่งต่างๆในรูปแบบหรือวิธีการที่เปลี่ยนไปบ้าง
 • พยายามลองค้นหาและแสดงความรู้สึกของคุณออกไป เพราะคุณอาจเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองยาก
 • พูดคุณเกี่ยวกับความคิดและความเข้าใจของคุณให้ผู้อื่นฟังเสมอๆ เพราะผู้อื่นอาจจะมีอะไรดีๆที่สามารถช่วยให้ไอเดียของคุณสามารถประสบผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Extraverted Feeling

ENTP จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Extraverted Feeling ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

พวกเขาจะเริ่มแสดงออกถึงการพัฒนานี้โดยการกลายเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก อ่อนไหวง่าย และเป็นห่วงเป็นใยคนที่อยู่รอบๆตัว อาจจะระวังคำพูดของตัวเองมากขึ้นและเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น

ENTP สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Feeling เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 •  ลองคิดเกี่ยวกับใครก็ได้ในสถานที่ทำงานของคุณ คนที่เคยช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณ หรือไม่ก็คนที่ทำงานที่ดีให้กับคุณ ลองเขียนโน้ต, ส่งอีเมล หรือวิธีการใดก็ตามที่คุณสะดวก เขียนเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจคนที่เคยทำอะไรดีๆให้กับคุณ
 • เมื่อคุณอยู่ในระหว่างโต้เถียงกับใคร ลองนึกถึงความคิดของคนอื่นๆและสิ่งที่สำหรับพวกเขา พยายามปรับเปลี่ยนจุดยืนของคุณให้เข้ากับคนอื่นๆเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน
 • ลองชวนเพื่อนร่วมงานของคุณออกไปรับประทานอาหารร่วมกันและทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้น ทิ้งเรื่องเกี่ยวกับงานออกไปให้หมด จากนั้นลองชวนคุยเรื่องส่วนตัว เพื่อทำความรู้จักให้ลึกขึ้น

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Introverted Sensing

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน ENTP จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Introverted Sensing

การทำหน้าที่แบบ Introverted Intuition นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ ENTP จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ ENTP เสพสุขทางกายมากเกินไปและมัวแต่สนใจกับรายละเอียดที่ไม่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Sensing ขึ้นไปอีก

 • เมื่อใดที่ได้รับงานมา อย่าเพิ่งรีบกระโจนเข้าไปทำเลยทันที ให้ลองแบ่งงานเป็นลำดับขั้นตอนดูก่อน จากนั้นก็ปฏิบัติและให้เวลากับงานใดงานหนึ่งอย่างเต็มที่แล้วค่อยไปปฏิบัติงานอื่น
 • ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในชีวิต เช่น นึกถึงรูปร่างหน้าตา, กลิ่น, รสชาติ, เสียง เป็นต้น พยายามอย่าใช้การเชื่อมโยงหรือค้นหาความหมายโดยนัยของสิ่งต่างๆ แต่ให้นึกถึงสิ่งที่เหตุการณ์นั้นๆมันเป็นไปตามความเป็นจริง
 • ลองหลับตาลงแล้วนึกถึงรายละเอียดอะไรก็ได้ของสิ่งที่คุณชอบ เช่น อาหารที่รสชาติอร่อยที่ได้ทานวันก่อนมันมีลักษณะเป็นอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ซื้อที่ไหน ไปทานกับใคร เป็นต้น
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook