ISTJ – ผู้ทำสำเร็จ

The Duty Fulfiller – ผู้ทำสำเร็จ

Istj

(Introversion – Sensing – Thinking – Judging)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISTJ วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ โดยคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆเป็นหลัก (Introverted Sensing – Si) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ ซึ่งคุณจะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความมีเหตุผลและความสมเหตุสมผล (Extraverted Thinking – Te)

ISTJ เป็นคนเงียบๆ ชอบเก็บตัว และสงวนท่าที ซึ่งมีความสนใจในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและสงบสุข พวกเขามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้มันจึงช่วยผลักดันให้พวกเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ISTJ เป็นคนที่มีระบบและระเบียบในการเข้าถึงเป้าหมายของพวกเขา มักจะวางแผนหรือกำหนดสิ่งต่างๆเอาไว้ก่อนเสมอเพื่อช่วยให้ตนเองสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น สามารถปฏิบัติงานใดๆก็ตามที่ได้รับปากมาให้สำเร็จเสร็จสรรพได้ภายในเวลาไม่นาน

คนแบบ ISTJ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์, สามารถเชื่อถือ และพึ่งพาได้เป็นอย่างมาก พวกเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งในความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งความมีศีลธรรมจรรยา ถูกขนามนามว่าเป็น “พลเมืองดี” ที่สามารถพึ่งพาอาศัยในการทำสิ่งต่างๆที่ดีเพื่อครอบครัวของเขาหรือในสังคมต่างๆ ในระหว่างที่พวกเขากำลังเอาจริงเอาจังในการทำสิ่งต่างๆนั้น ISTJ อาจจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ขันและสนุกสนานอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันในเรื่องของการทำงาน

ISTJ มีแนวโน้มที่จะให้ความศรัทธาในกฎระเบียบและวัฒนธรรมประเพณี และยังคาดหวังที่จะได้เห็นมันจากคนอื่นๆอีกด้วย พวกเขาไม่ชอบการแหกกฎระเบียบหรือต่อต้านมัน ถ้าพวกเขามองเห็นวิธีการหรืออะไรดีๆที่จะก้าวออกมาจากวิธีการเดิมๆในการทำสิ่งต่างๆ พวกเขาจะสนับสนุนในความพยายามของความคิดนั้น อย่างไรก็ตาม ISTJ มีแนวโน้มที่จะเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆควรจะถูกปฏิบัติไปตามขั้นตอนและแผนการ ถ้าหาก ISTJ คนใดที่ยังไม่พัฒนาทางด้าน Intuition (ตรงกันข้ามกับ Sensing) อย่างมากพอ พวกเขาอาจจะหมกมุ่นอยู่กับโครงสร้างของสิ่งต่างๆมากเกินไปและอาจจะยืนกรานที่จะทำสิ่งต่างๆในทางที่อยู่ในกฎกติกาเท่านั้น จะไม่คิดทำอะไรนอกกรอบซึ่งมันอาจจะช่วยพวกเขาให้ทำอะไรได้ง่ายขึ้นเลย

ด้วยการที่ ISTJ เป็นคนที่สามารถพึ่งพาในการทำสิ่งต่างๆได้ดี โดยเฉพาะกับงานที่พวกเขาได้ให้คำสัญญาไว้แล้ว มันเลยทำให้บางทีพวกเขาอาจจะต้องแบกรับงานไปคนเดียวอย่างหนัก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่สูงมากของพวกเขาจะสร้างความลำบากใจในการปฏิเสธการแบกรับงานในเวลาที่ถูกขอให้ช่วยรับภาระอย่างมากเกินไปที่เขาคนเดียวจะจัดการได้ง่ายๆ ด้วยเหตุนี้ ISTJ เลยมักจะต้องทำงานต่อเนื่องหลายๆชั่วโมง พูดในอีกทางก็คือ พวกเขาจะเสียเปรียบคนอื่นๆเพราะแบกรับงานมามากกว่าใครนั่นเอง

ISTJ จะทำงานเป็นช่วงเวลานานและจะนำพลังงานทั้งหมดที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานที่พวกเขาเห็นว่ามันสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา อย่างไรก็ตาม มันเลยทำให้พวกเขาไม่ยอมทำสิ่งใดๆก็ตามที่พวกเขาพิจารณาว่ามันไม่มีความเข้าทีเข้าท่าหรือเหมาะสม รวมทั้งอะไรก็ตามที่พวกเขาไม่เห็นแนวทางในการนำเอามาใช้ในการปฏิบัติจริงๆอีกด้วย พวกเขาชอบทำงานคนเดียว แต่ก็สามารถนำงานเป็นทีมได้ดีถ้าสถานการณ์มันเรียกร้อง ISTJ ยังชอบที่จะมีคำอธิบายต่อการกระทำต่างๆของตนเองและมีความสุขที่ได้อยู่ในบทบาทของการมีความรับผิดชอบต่ออะไรสักอย่างหนึ่ง ISTJ ไม่ค่อยได้ใช้ทฤษฎีหรือการคิดเชิงนามธรรมเลย นอกเหนือจากว่าพวกเขาเห็นแนวทางในการนำมาปฏิบัติจริงอย่างชัดเจน

ISTJ เป็นคนที่เคารพในข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดเป็นอย่างมาก พวกเขาเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆมากมายไว้ในหัวของเขา ซึ่งพวกเขารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ISTJ อาจพบความยากลำบากในการเข้าใจทฤษฎีหรือไอเดียต่างๆที่มันแตกต่างจากมุมมองของเขาเอง พวกเขาเป็นนักปฏิบัติมากกว่าที่จะคิดอะไรมากมาย

โดยธรรมชาติแล้ว ISTJ จะไม่ค่อยเก่งในการเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวกับทั้งความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น พวกเขาจะพบความยากลำบากในการเลือกและแสดงออกทางอารมณ์ที่ต้องเกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น ได้รับรู้เรื่องเศร้าของเพื่อนกะทันหัน แน่นอนว่าคุณจะต้องแสดงออกในแนวทางปลอบใจเพื่อน

ISTJ จะรู้สึกอึดอัดถ้าจะต้องแสดงออกทางอารมณ์ให้ผู้อื่นเห็น อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงและความสามารถในการมองเห็นว่าควรจะทำอะไรในสถานการณ์นั้นๆ มันจะช่วยให้พวกเขาเอาชนะบุคลิกภาพของพวกเขาที่เป็นคนไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกและจะกล้าแสดงอะไรที่ควรทำออกมาได้ ISTJ ค่อนข้างเป็นคนที่คอยสนับสนุนและห่วงใยในใครก็ตามที่เขารัก เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาตระหนักว่า มันถึงเวลาที่มีความจำเป็นจะต้องใช้การแสดงออกทางอารมณ์ให้กับใครก็ตามที่พวกเขาสนิทด้วยซึ่งตัวเองไม่ถนัดในเรื่องนี้แล้ว พวกเขาก็จะพยายามมันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเข้าไปถึงความต้องการนั้นๆ

ISTJ เป็นคนที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีอย่างสุดๆ เป็นคนที่สนใจวัฒนธรรมประเพณีและครอบครัว เขาจะใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อทำให้สิ่งต่างๆในบ้านและครอบครัวดำเนินไปอย่างราบลื่น เป็นผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับบทบาทพ่อแม่อย่างจริงจัง โดยส่วนมากจะเป็นผู้ให้ที่ดีและใจกว้างต่อครอบครัว ห่วงใยคนใกล้ตัวอย่างมาก แม้ว่าจะไม่เก่งในการแสดงออกด้านความรัก แต่เหล่า ISTJ จะแสดงออกทางความรักผ่านทางการปฏิบัติมากกว่าที่จะใช้คำพูด

ISTJ มีความสามารถยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงาน, กำหนดงาน, จัดระบบงาน, วางแผนงาน และทำมันให้สำเร็จ เป็นคนที่ขยันและทำงานหนักมาก จะไม่ยอมให้อุปสรรค์ใดๆมาขวางเส้นทางในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ และโดยส่วนมากจะไม่ค่อยให้เครดิตแก่ความสำเร็จของตนเองเท่าที่ควร เพราะพวกเขาก็แค่มองการบรรลุผลถึงเป้าหมายเป็นเพียงแค่สิ่งที่ต้องทำโดยธรรมชาติเปรียบเสมือนเป็นภาระหน้าที่

ISTJ มักจะมีความรู้สึกสัมผัสได้ที่ดีต่อในเรื่องการเห็นคุณค่าของงานศิลปะ บ้านของพวกเขาเลยมีแนวโน้มที่จะตกแต่งอย่างมีรสนิยมและบำรุงรักษาอย่างสะอาดเรียบร้อย พวกเขามีความตระหนักรู้ของประสาทสัมผัสอย่างมาก และต้องการไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการในการมีโครงสร้าง, ระเบียบ และความสวยงามของเขา

ถ้าอยู่ในภาวะที่เครียด ISTJ อาจจะตกอยู่ในสภาพราวกับ “ภัยพิบัติ” พวกเขาจะตำหนิตัวเองอย่างหนักถึงเรื่องที่น่าจะทำอีกแบบหนึ่งมากกว่าหรือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรไม่สำเร็จ พวกเขาจะสูญเสียความสามารถในการมองสิ่งต่างๆอย่างใจเย็นๆและมีเหตุผล และจะรู้สึกหดหู่อยู่กับมุมมองของเขาว่าเป็นเรื่องเคราะห์ร้าย

ISTJ มีศักยภาพ, ความสามารถ, ความมีเหตุผล อย่างมาก และเป็นคนมีประสิทธิภาพสูงที่มีความปรารถนาในการสนับสนุนความปลอดภัยและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ISTJ มีอะไรที่จะทำให้เป็นคนมีประสิทธิภาพสูงมากๆในการบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แล้ว หรือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ตาม

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • เป็นผู้ฟังที่ดี
 • เก่งในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับเงิน
 • มีความแม่นยำและเป็นคนที่ละเอียดมากๆ (โดยเฉพาะกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ)
 • เก่งในการจัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับมา ไม่ค่อยมีปัญหากับคำวิจารณ์ของผู้อื่น
 • มีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจและพึ่งพาได้ เป็นคนตรงไปตรงมา
 • มุ่งมั่น, ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบสูงมาก
 • มีระบบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูง
 • ให้ความเคารพต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • เป็นนักปฏิบัติจริง ติดดิน และเป็นนักสังเกตรายละเอียดต่างๆ
ข้อเสีย
 • อาจกลายเป็นคนที่เข้มงวดมากเกินไปได้
 • ไม่ค่อยใจกว้างในเรื่องของการยกย่องสรรเสริญหรือให้คำชื่นชมผู้อื่น
 • ปรารถนาที่จะเป็นฝ่ายถูกเสมอ
 • อาจไม่ค่อยรับรู้หรือเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น
 • อาจดื้อรั้นและหัวดื้อหัวแข็ง ไม่ค่อยเปิดรับความคิดใหม่ๆของผู้อื่น
 • เป็นคนที่ทำอะไรตามกฎกติกาอยู่ตลอดเวลา และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 • ช่างตัดสินในบางสถานการณ์
 • อาจโทษหรือตำหนิผู้อื่น
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook