ISFJ – การทำงาน อาชีพ และการศึกษา

ในส่วนนี้จะเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมของ ISFJ งานที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึง งานที่จะสามารถดึงความสามารถของเหล่า ISFJ ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความชอบโดยธรรมชาติ ส่วนงานที่ไม่เหมาะสมหมายถึง งานที่บุคลิกภาพของ ISFJ ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีในตัวออกมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้องเหนื่อยและใช้ความพยายามเป็นพิเศษ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางทำงานที่บุคลิกภาพของเราไม่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้เลย เพราะการพิจารณาอาชีพหรืองานนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความถนัดหรือความชอบแล้ว เรายังต้องมีใจรักที่จะทำมันอีกด้วย เรามาดูลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ ISFJ กันเลยดีกว่า

ISFJ กับลักษณะโดยคร่าวๆ

 • มีการเก็บรายละเอียดหรือข้อมูลเอาไว้อยู่ในหัวอย่างมากมาย ซึ่งจะรวบรวมมาเก็บไว้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้คน
 • มีความช่างสังเกตและตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกหรือท่าทีที่แสดงออกของผู้คนรอบๆตัว
 • มีทักษะในการใช้ความจำ จดจำข้อมูลหรือรายละเอียดที่สำคัญๆต่อตนเองได้เก่งมาก
 • สามารถเป็นที่พึ่งพาในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้
 • จะทำงานเป็นเวลานานและหนักมาก เพื่อให้งานนั้นๆเสร็จไป
 • มั่นคง, เป็นนักปฏิบัติจริง, ติดดิน – ไม่ชอบการทำงานร่วมกับทฤษฎีหรือความคิดที่เป็นเชิงนามธรรม
 • ไม่ชอบทำอะไรก็ตามที่ตัวเองพิจารณาแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดูไม่เข้าทีเข้าท่า
 • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย, วัฒนธรรมประเพณี และการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข
 • เป็นคนมีใจรักการให้บริการ สนใจและให้ความสำคัญในสิ่งที่ผู้คนต้องการ
 • ใจดี, มีเมตตา, ช่างเอาใจใส่ และนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ
 • มีแนวโน้มที่จะยกให้ความต้องการของผู้อื่นสำคัญกว่าความต้องการของตัวเอง
 • จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในตอนที่ได้ลงไม้ลงมือฝึกฝนปฏิบัติจริง
 • ชอบสร้างความเป็นระบบระเบียบ, มีความเรียบร้อย และชอบการวางแผนหรือกำหนดแผนการ
 • จริงจังกับบทบาทในการรับผิดชอบของตนเองมาก ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่หรือภาระ
 • ไม่ชอบการมีความขัดแย้งและการที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้อื่นอย่างสุดๆ

ISFJ มีลักษณะอยู่ 2 อย่างที่จะช่วยค้นหาอาชีพหรืองานที่เหมาะสมมากที่สุด 1.) การเป็นคนที่สนใจและเก่งในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นเอามากๆ สิ่งที่คนอื่นๆกำลังรู้สึก ISFJ จะสามารถเข้าใจมันได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องการคำอธิบายออกจากปากมาเลย 2.) การเป็นคนที่ชอบมีระบบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีโครงสร้างของแผนงานหรือการปฏิบัติ และก็ยังเก่งในเรื่องพวกนี้มากด้วย ดังนั้น ISFJ จะชอบเลือกอาชีพหรืองานที่สามารถใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการสังเกตผู้คนเพื่อตัดสินว่าคนๆนั้นต้องการอะไร รวมเข้าด้วยกันกับทักษะในการจัดการ/สร้างความเป็นระบบระเบียบ เพื่อสร้างแผนการหรือสภาพแวดล้อมที่ผู้คนต้องการ เช่น เป็นคนคอยแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเซ้นส์ที่ดีในเรื่องบางเรื่อง เช่น เกี่ยวกับพื้นที่ว่างและการเลือกตกแต่ง รวมเข้าด้วยกันกับความตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความงามของศิลปะ/สุนทรียภาพ ทำให้ ISFJ มักจะมีความสามารถพิเศษในงานลงมือปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะ เช่น การตกแต่งภายในและการออกแบบเสื้อผ้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ ISFJ ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ ISFJ ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

อาชีพที่ควรพิจารณา

 • นักสังคมสงเคราะห์
 • พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล
 • ผู้บริหาร (โดยเฉพาะการศึกษาหรือหน่วยงานสุขภาพ)
 • ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 • นักแสดง
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ผู้ทำบัญชี (ไม่ใช่นักบัญชี)
 • นายธนาคาร
 • ผู้ให้คำปรึกษา
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • นักธุรกิจ
 • นักออกแบบ
 • สัตวแพทย์
 • พนักงานต้อนรับ
 • เลขาส่วนตัว
 • คนทำสวน
 • ผู้ให้บริการงานด้านสุขภาพ
 • นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
 • มัณฑนากร
 • นักการตลาด
 • นักเทคนิคการแพทย์
 • พยาบาล
 • ผู้จัดการสำนักงาน
 • บรรณารักษ์
 • นักจิตวิทยา
 • เปิดร้านขายของ
 • ผู้ช่วยทนาย
 • ผู้จัดการ
 • พระ / นักศาสนา
 • อาจารย์ในโรงเรียน (โดยเฉพาะเด็กอนุบาลและประถม)
 • นักคหกรรมศาสตร์
 • ศิลปิน
 • นักกายภาพบําบัด
 • เจ้าของร้านค้า
 • ทันตานามัย
 • แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
 • นักโภชนาการ
 • ช่างตัดแว่น
 • เภสัชกร
 • นักบำบัดระบบทางเดินหายใจ
 • ผู้ช่วยแพทย์หรือทันตแพทย์
 • นักชีววิทยา
 • นักพฤกษศาสตร์
 • ทันตแพทย์
 • ทันตแพทย์จัดฟัน
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักชีวเคมี
 • หมอนวด
 • นักจดหมายเหตุ
 • นักแก้ไขการพูด
 • ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬา
 • เกษตรกร
 • ตัวแทนบริการหลังการขาย
 • นักประวัติศาสตร์
 • ช่างผู้สร้างหรือขายอัญมณีและเครื่องประดับ

* อาชีพไหนที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำมันให้ได้ดีหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย โปรดเลือกจากความรักความชอบและความถนัดของคุณเป็นหลัก

ลักษณะการทำงาน

ISFJ เป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้ดีและมีความซื่อสัตย์ พวกเขามีความรู้สึกสำนึกหรือตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูงมาก จะทำงานได้ดีเมื่อตัวเองรู้ว่าคนอื่นๆคาดหวังอะไรจากเขา ส่วนใหญ่มักเลือกที่จะทำงานคนเดียวและสามารถทำงานนั้นๆได้จนเสร็จโดยที่ไม่มีการไขว้เขวให้สิ่งอื่นใดเลย เพราะพวกเขาต้องการจะทำงานให้เสร็จโดยที่จะไม่ยอมหยุดจนกว่างานนั้นๆจะเสร็จลงก่อน สามารถนั่งทำงานอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงติดๆกันได้โดยไม่รู้สึกเบื่อเพราะตระหนักรู้ดีว่ามันเป็นหน้าที่ ISFJ จะทำได้ดีและชอบทำงานที่ต้องอาศัยการจดจ่ออย่างระมัดระวังให้กับรายละเอียดและงานที่มีสภาพแวดล้อมแบบรัดกุม มีเป้าหมายหรือกฎระเบียบและตารางเวลาที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังชอบปฏิบัติต่อคนอื่นๆด้วยการมีความเคารพให้ ISFJ มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นมาก

ISFJ มักจะถูกคนในสถานที่ทำงานพิจารณาว่าเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น, พึ่งพาได้ และมีความรับผิดชอบสูง ครอบครัวและเหล่าเพื่อนสนิทคือสิ่งที่สำคัญสำหรับ ISFJ มาก แต่ถ้าเพื่อนร่วมงานคนใดที่เริ่มสนิทกับ ISFJ ก็จะได้รับการปฏิบัติจากคนแบบ ISFJ ที่เหมือนๆกับที่พวกเขาทำให้ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิท หนึ่งในนั้นคือ ISFJ จะมอบความซื่อสัตย์ให้และยังอาจอุทิศตนให้แถมพร้อมจะช่วยเหลือเสมอด้วย อย่างไรก็ตาม ISFJ อาจเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยืดหยุ่นทางด้านความคิดโดยจะยึดความคิดของตัวเองไว้ก่อน และจะรู้สึกไม่ปลาบปลื้มถ้ามีคนไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยแก่การช่วยเหลือ/สนับสนุนของพวกเขาที่มีให้กับกลุ่ม

การเรียนรู้ / โรงเรียน

ISFJ เป็นนักเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม มักจะถูกวิชาที่เกี่ยวข้องกับการลงมือปฏิบัติดึงดูด จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้รับการสอนจากอาจารย์ที่ค่อนข้างห่วงใยและมีระบบการสอนที่ดี เพราะ ISFJ ต้องการอะไรที่มีรายละเอียดหรือเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการเรียนรู้แบบมีการกำหนดสิ่งต่างๆ, มีโครงสร้าง, มีระบบในการเรียนรู้ และมีการกำหนดเวลา คือการเรียนรู้แบบที่ ISFJ ตามหา นั่งฟังคำบรรยายในห้องเรียนคือสภาพแวดล้อมการศึกษาที่น่าจะเหมาะกับ ISFJ คุณครูมักจะชื่นชม ISFJ ในความเต็มใจของพวกเขาที่จะต้องทำงานหนักและความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ให้ทันเวลา

ISFJ มีความสามารถในการจดจำรายละเอียดหรือข้อมูลมากๆ ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดและที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้จริงจึงสามารถดึงดูด ISFJ ได้ แต่พวกเขาจะไม่ค่อยสนใจในทฤษฎีหรือแนวคิดที่มีแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมและมองไม่เห็นแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติจริง เนื่องจากเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนในชีวิต (Judging) ISFJ จึงสามารถทำงานได้ดีและไม่มีปัญหากับงานที่มีการกำหนดเส้นตาย (Deadline) นอกจากนี้พวกเขายังคอยสร้างความเป็นระบบระเบียบให้แก่ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้หรือเรื่องใดๆก็ตาม เช่น จะลิสต์รายชื่องานที่ต้องทำให้เสร็จ จากนั้นก็ไล่เคลียร์ไปทีละงาน

ถึงแม้ว่า ISFJ อาจจะเรียนรู้ได้ดีเมื่ออยู่คนเดียว แต่การได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นในห้องเรียนก็สามารถเป็นประโยชน์แก่พวกเขาได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจต่างๆ (Feeling) จึงทำให้ ISFJ มองหาวิชาความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีประโยชน์ต่อคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังช่วยให้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจแม้ว่าตัวเองอาจจะกำลังลำบากอยู่ก็ตาม ISFJ จึงมักเลือกอาชีพหรืองานที่ได้อยู่ในตำแหน่งหรือมีบทบาทในการช่วยเหลือ/บริการผู้อื่น เช่น พยาบาล, คุณครู เป็นต้น

คณะและสาขาเรียนที่ควรพิจารณา

 • พยาบาลศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • ดนตรี / ศิลปกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 • การเงินและการธนาคาร
 • ประกันภัย / การบริหารความเสี่ยง
 • เศรษฐศาสตร์
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • จิตวิทยา / ผู้ให้คำปรึกษา
 • อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 • ศาสนศึกษา
 • เทคนิคการแพทย์
 • สัตวแพทยศาสตร์
 • ชีววิทยา / ชีวเคมี
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • การออกแบบภายใน
 • กายภาพบำบัด

* คณะหรือสาขาการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ โปรดเลือกตามความรักความชอบและความถนัดเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook