INTP – นักคิด

The Thinker – นักคิด

Intp

(Introversion – iNtuition – Thinking – Perceiving)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ โดยคุณจะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความมีเหตุผลและความสมเหตุสมผลเป็นหลัก (Introverted Thinking – Ti) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ ซึ่งคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้สัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์ของคุณ (Extraverted Intuition – Ne)

INTP อาศัยอยู่ในโลกของความเป็นไปได้ทางทฤษฎี พวกเขามองสิ่งต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับจะปรับปรุงมันได้อย่างไรหรือมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นอะไรได้ INTP ใช้ชีวิตอยู่กับข้างในหัวสมองของเขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ยากๆและแยกแยะรูปแบบ จากนั้นก็สรุปออกมาเป็นการอธิบายในเชิงเหตุผล พวกเขาค้นหาความชัดเจนในทุกๆสิ่งและมีแรงผลักดันในการสร้างองค์ความรู้ ให้คุวามสำคัญกับความฉลาดหรือสติปัญญาและความสามารถในการประยุกต์ใช้เหตุผลในทฤษฎีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เป็นคนที่ทะเยอทะยานในการแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปการอธิบายเชิงเหตุผล ใช้ชีวิตส่วนมากอยู่กับสิ่งต่างๆในหัวของตัวเองและอาจจะไม่ให้ความสำคัญหรือคุณค่าต่อสิ่งต่างๆภายนอก ด้วยลักษณะนิสัยที่ต้องการแปลงทฤษฎีให้อยู่ในรูปความเข้าใจเชิงรูปธรรม มันทำให้พวกเขามีความรู้สึกว่าตัวเองควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาด้วยทฤษฎีและช่วยเหลือสังคมให้เดินหน้าด้วยความเข้าใจที่ลึกมากกว่าเดิม

INTP ให้คุณค่าแก่ความรู้มากกว่าใครๆ ในหัวของพวกเขาทำงานอยู่สม่ำเสมอเพื่อที่จะสร้างทฤษฎีใหม่ๆหรือไม่ก็พิสูจน์ว่าทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในตอนนี้มันถูกหรือว่ามันผิด พวกเขาเข้าถึงปัญหาและทฤษฎีด้วยความกระตือรือร้นและความสงสัย INTP ต้องการคำอธิบายที่มีตรรกะเหตุผลของทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสนใจ เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากๆ ชอบไอเดียใหม่ๆและจะรู้สึกตื่นเต้นสุดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นทฤษฎี INTP ชอบที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดกับผู้อื่น พวกเขาอาจจะดูเป็นนักคิดเพ้อฝันและเหินห่างจากผู้อื่น เพราะว่าพวกเขาใช้เวลาอย่างมากภายในหัวสมองครุ่นคิดเกี่ยวกับทฤษฎี พวกเขาไม่ชอบการทำงานที่เป็นกิจวัตรประจำวัน INTP มักเลือกที่จะสร้างวิธีการแก้ปัญหาทางทฤษฎีที่ซับซ้อนและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นๆในการทำมันให้สำเร็จ พวกเขาชื่นชอบในทฤษฎีอย่างมากๆและจะใช้พลังงานและเวลาทั้งหมดที่มีในการค้นหาทางออกของปัญหาใดๆก็ตามที่มันทำให้พวกเขารู้สึกอยากจะแก้มันให้ได้

INTP ไม่ชอบการนำหรือควบคุมผู้อื่น พวกเขาค่อนข้างเป็นคนที่ยืดหยุ่นและอดทนในแทบจะทุกๆสถานการณ์ ยกเว้นแต่ว่าหนึ่งในความเชื่อที่พวกเขายึดถือจะถูกก้าวก่ายหรือท้าทาย INTP เป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายเมื่อถึงเวลาที่ต้องพบเจอคนใหม่ๆ ในทางกลับกัน INTP จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวสูงถ้าได้อยู่กับคนรอบๆตัวที่พวกเขารู้จักดีหรือไม่ก็เป็นตอนที่พวกเขาต้องพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีที่พวกเขาเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้พวกเขายังชอบการอยู่เป็นกลุ่มๆกับคนข้างกายที่พวกเขารู้จักดีอีกด้วย

INTP ไม่มีความเข้าใจหรือให้คุณค่าแก่การตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ในจิตใจส่วนตัว พวกเขาพยายามค้นหาข้อสรุปทางตรรกะที่จะใช้กับปัญหาและไม่เข้าใจในความสำคัญหรือความเกี่ยวข้องของการนำเอาข้อพิจารณาทางอารมณ์หรือความรู้สึกมาใช้ในตอนทำการตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ INTP จึงไม่ค่อยรับรู้ในสิ่งที่ผู้อื่นกำลังรู้สึกและไม่ค่อยเก่งในการสนับสนุนความต้องการทางอารมณ์ของผู้อื่น ด้วยการที่พวกเขาสนใจอยู่กับสิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่น การที่จะโน้มน้าวคนแบบ INTP จึงเป็นอะไรทียากมากๆ

เนื่องจากด้าน Feeling (ตรงกันข้ามกับ Thinking) เป็นด้านที่ถูกพัฒนาน้อยสุดของพวกเขา INTP อาจจะพบความยากลำบากในการให้ความอบอุ่นและการสนับสนุนซึ่งบางเวลามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ถ้า INTP ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของการเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้อื่น มันจะทำให้พวกเขาเป็นคนที่ช่างวิพากษ์วิจารณ์และถากถางผู้อื่นมากเกินไป เช่นเดียวกับด้าน Sensing (ตรงกันข้ามกับ Intuition) ถ้าพวกเขาไม่ได้พัฒนาด้าน Sensing มากพอ มันจะทำให้พวกเขาไม่มีความตระหนักรู้ต่อสภาพแวดล้อมรอบๆตัวและจะพบจุดอ่อนในการกระทำประเภทที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เช่น การชำระเงินและการแต่งตัว อย่างเหมาะสม

สำหรับ INTP แล้ว มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ไอเดียและข้อเท็จจริงจะต้องถูกแสดงออกมาอย่างถูกต้องและสั้นกระชับ พวกเขามักจะแสดงสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่ามันเป็นความจริงสัมบูรณ์ บางทีสิ่งที่พวกเขาเข้าใจมันอย่างละเอียดรอบคอบของไอเดียมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนอื่นจะเข้าใจ แต่ INTP ก็ไม่ค่อยที่จะสร้างคำอธิบายในแนวทางที่เข้าใจง่ายๆให้ผู้อื่นเข้าใจ INTP มีแนวโน้มที่จะล้มเลิกโปรเจ็กต์กลางคันถ้าพวกเขาสามารถคิดอะไรออกและจะเปลี่ยนไปยังสิ่งใหม่ทันที มันเป็นเรื่องสำคัญที่ INTP จะต้องให้ความสำคัญกับการอธิบายทฤษฎีที่พวกเขาได้พัฒนาแล้วออกมาอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ เพราะการค้นพบอันน่าอัศจรรย์มันจะไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้าคุณ (INTP) เป็นคนเดียวที่เข้าใจมัน

INTP เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองอย่างสุดๆ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นอิสระ มีความคิดริเริ่ม และไม่ปฏิบัติตามแบบแผนของสังคม พวกเขาไม่ค่อยให้คุณค่าในเป้าหมายความเชื่อแบบเก่าๆ เช่น ความปลอดภัยและอะไรที่ต้องเป็นที่นิยม เป็นคนที่มีมีบุคลิกภาพซับซ้อน มีแนวโน้มจะเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยและมีอารมณ์แปรปรวน INTP เป็นคนที่ชาญฉลาดและมีรูปแบบการคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไป สิ่งนี้มันทำให้ INTP สามารถวิเคราะห์ไอเดียในวิธีการใหม่ๆ ดังนั้น การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางด้านวิทยาศาตร์มากมายถูกสร้างและคิดค้นขึ้นโดย INTP

INTP จะสามารถทำได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาได้ทำงานเกี่ยวกับทฤษฎีของพวกเขาอย่างอิสระหรืองานใดก็ตามที่ให้ความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นแก่พวกเขาอย่างเต็มที่ เมื่อได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนคอยสนับสนุนพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา รวมไปถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ พวกเขาจะสามารถบรรลุสู่ผลสำเร็จที่แท้จริงอันน่าทึ่งได้อย่างแน่นอน INTP เป็นผู้บุกเบิกความคิดใหม่ๆให้แก่สังคมของพวกเรา

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • เป็นคนง่ายๆ สบายๆ
 • เก่งในการจัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับ
 • ไม่ค่อยเรื่องมาก ไม่ค่อยร้องขออะไรจากผู้อื่น พึ่งพาตัวเอง
 • มีความกระตือรือร้นต่อสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างมาก อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สูง เป็นนักคิดนอกกรอบ
 • เก่งในการแก้ปัญหาและมีความคิดริเริ่ม
 • เป็นนักคิดโดยธรรมชาติ มีความเป็นเหตุเป็นผลสูงมาก และใช้ตรรกะการคิดวิเคราะห์เยอะ
ข้อเสีย
 • อาจมีปัญหากับเรื่องการบริหารเงิน
 • อาจระเบิดตัวเองออกมาด้วยความโมโหและฉุนเฉียวในบางสถานการณ์
 • ไม่เก่งในการแสดงออกและสื่อสารเรื่องของความรู้สึก
 • ไม่เก่งในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น อาจเป็นคนเย็นชาในบางที
 • อาจไม่ไว้ใจหรือขี้สงสัยในคนรอบข้าง
 • อาจเป็นคนเข้าถึงได้ยาก และปกปิดตัวตนหรือสิ่งที่อยู่ข้างในใจ
 • อาจพบความยากลำบากในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook