INTJ – การทำงาน อาชีพ และการศึกษา

ในส่วนนี้จะเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมของ INTJ งานที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึง งานที่จะสามารถดึงความสามารถของเหล่า INTJ ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความชอบโดยธรรมชาติ ส่วนงานที่ไม่เหมาะสมหมายถึง งานที่บุคลิกภาพของ INTJ ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีในตัวออกมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้องเหนื่อยและใช้ความพยายามเป็นพิเศษ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางทำงานที่บุคลิกภาพของเราไม่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้เลย เพราะการพิจารณาอาชีพหรืองานนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความถนัดหรือความชอบแล้ว เรายังต้องมีใจรักที่จะทำมันอีกด้วย เรามาดูลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ INTJ กันเลยดีกว่า

INTJ กับลักษณะโดยคร่าวๆ

 • สามารถอ่านหรือเรียนรู้สิ่งที่เป็นทางทฤษฎีที่ซับซ้อนมากๆให้เข้าใจได้ง่ายๆ
 • เป็นสุดยอดนักวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • มุ่งเน้นไปที่อนาคตเป็นหลัก มองที่อนาคตก่อนปัจจุบันเสมอใช้ชีวิตโดยมองไปที่อนาคตเป็นหลัก – ไม่ค่อยสนใจสถานการณ์ในปัจจุบัน
 • มองสิ่งต่างๆทั้งหมดในภาพรวมก่อนเสมอ
 • มีสัญชาตญาณ, ลางสังหรณ์ และความหยั่งรู้ที่ยอดเยี่ยมและก็เชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่
 • ให้คุณค่ากับความคิดเห็นของตัวเองมากกว่าของคนอื่นๆ
 • ชอบการท้าทายทางทฤษฎีที่ยากๆ
 • จะรู้สึกเบื่อกับการทำกิจวัตรประจำวัน
 • ให้ความเคารพในความรู้/วิชาการและความมีประสิทธิภาพ
 • จะรู้สึกไม่มีความอดทนต่อความไร้ประสิทธิภาพและสิ่งที่ทำให้สับสนหรือไม่มีความกระจ่างชัด/ความแน่นอน
 • มีมาตรฐานที่สูงมากๆในการกระทำทุกๆอย่างทั้งต่อตนเองและผู้อื่น แต่จะเน้นไปที่ตัวเองเป็นหลัก
 • เป็นคนสงวนท่าทีและชอบอยู่ห่างออกมาจากคนอื่นๆ
 • ใจเย็น, มีสติ และเป็นนักคิดวิเคราะห์
 • มีเหตุผลและความสมเหตุสมผลอย่างมากในทุกๆเรื่องที่คิดหรือทำ
 • เป็นตัวของตัวเองและมีความคิดริเริ่ม
 • มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่จะขอเลือกเป็นผู้ตามของผู้นำที่พวกเขาเชื่อมั่นและสามารถให้การสนับสนุนแก่ผู้นำคนนั้นๆได้อย่างเต็มที่
 • มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาดและช่างคิด, มีความคิดใหม่ที่ๆไม่เหมือนใคร และจัดการกับปัญหาได้เก่ง
 • จะทำงานได้ดีสุดก็ต่อเมื่อได้ทำงานคนเดียวและยังชอบเลือกที่จะทำงานคนเดียวด้วย

INTJ เป็นคนที่เก่งมากกว่าใครๆในการเข้าใจทฤษฎีที่ซับซ้อนและประยุกต์มันมาใช้กับการแก้ปัญหาในแผนการเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เนื่องจากการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ INTJ ให้ความสำคัญและมีความทะเยอทะยาน มันเลยทำให้ INTJ มีทั้งความปรารถนาและความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น INTJ จะรู้สึกมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุดในอาชีพหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมที่มีระบบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังควรให้ความเป็นอิสระในชีวิตการทำงานทุกๆวัน เพราะ INTJ จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีที่สุดเมื่อได้รับอิสรภาพในการทำงาน INTJ ยังมีแนวโน้มที่จะชอบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วย INTJ ชอบที่จะค้นหาวิธีการหรือมุมมองใหม่ๆในการมองสิ่งต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองและชื่นชอบการได้เข้าใจสิ่งใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ INTJ ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ INTJ ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

อาชีพที่ควรพิจารณา

 • นักวิทยาศาสตร์
 • ผู้บริหารหรือผู้จัดการธุรกิจ
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • นักกลยุทธ์ระดับองค์กรหรือบริษัท
 • นักวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • นักฟิสิกส์
 • นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้ชำนาญการพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ / ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • ทันตแพทย์
 • ผู้ประกอบการ / นักลงทุนทางการเงิน
 • นักธุรกิจ
 • วิศวกร
 • ผู้พิพากษาหรือตุลาการ
 • นักกฎหมาย / ทนายความ
 • นายทหาร
 • ผู้จัดการ / ผู้บริหาร
 • แพทย์
 • ผู้ก่อตั้งองค์การ
 • นักจิตวิทยา
 • นักค้นคว้าวิจัย
 • นักคณิตศาสตร์
 • อาจารย์หรือศาสตราจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย
 • นักเขียน
 • สถาปนิก
 • นักประดิษฐ์
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค (IT)
 • นักดาราศาสตร์
 • นักพัฒนาซอฟท์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • นักสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย / ผู้ชำนาญการพิเศษด้านระบบเครือข่าย
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • นักวางแผนการเงิน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
 • วาณิชธนากร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 • พนักงานธนาคาร
 • นักประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
 • นักบิน
 • ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
 • นักมานุษยวิทยา
 • คุณครู / อาจารย์ (คอมพิวเตอร์/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์)
 • จิตแพทย์
 • นักประสาทวิทยา
 • ศิลปิน
 • ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
 • นักออกแบบกราฟฟิก
 • คอลัมน์นิสต์ / นักวิจารณ์ / ผู้บรรยาย
 • นักชีววิทยา
 • นักเคมี
 • ผู้บริหารการเงิน
 • บรรณารักษ์
 • บรรณาธิการ
 • เจ้าหน้าที่สอบสวน / ตำรวจสืบสวน
 • เภสัชกร
 • นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
 • นักจุลชีววิทยา
 • ศัลยแพทย์
 • นักพันธุศาสตร์
 • อาจารย์ใหญ่
 • นักพยาธิวิทยา
 • นักออกแบบ
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้พิจารณารับประกันภัย
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • นักสถิติ
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ผู้สื่อข่าว (วิทยาศาตร์, เทคโนโลยี)
 • ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง / ผู้บริหารงานก่อสร้าง
 • นักวิชาการ
 • เจ้าของร้านขายหนังสือ
 • นักออกแบบหลักสูตร
 • นักจดหมายเหตุ

* อาชีพไหนที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำมันให้ได้ดีหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย โปรดเลือกจากความรักความชอบและความถนัดของคุณเป็นหลัก

ลักษณะการทำงาน

INTJ จะคิดวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ก่อนที่จะลงมือทำอะไร ในการทำงาน INTJ จะเป็นคนที่มีแผนการและความเป็นระบบระเบียบ สามารถไว้วางใจในเรื่องของการทำงานได้ เพราะเป็นคนที่มีมาตรฐานต่อตัวเองที่สูงและเชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ เพื่อนร่วมงานอาจจะมอง INTJ ว่าเป็นคนที่มีความส่วนตัวสูงและยากที่จะเข้าหา ส่วนคนอื่นๆอาจจะมอง INTJ ว่าเป็นคนที่ชอบอยู่อย่างสันโดษและมีความแน่วแน่มากเมื่ออยู่ในสถานการณ์ความจริงที่ INTJ กำลังเอาจริงเอาจังอย่างหนัก INTJ จะได้รับความพึงพอใจอย่างมากถ้าสามารถแปลงไอเดียของตัวเองให้มันสามารถเป็นจริงได้

เนื่องจากมีการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) เป็นแบบ Introverted Intuition จึงทำให้ INTJ มีวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมในการมองหาความเป็นไปได้ที่ดีในอนาคต ด้วยเหตุนี้ INTJ จึงสามารถเป็นนักวางแผนระยะยาวที่เก่งมากๆในโลกของธุรกิจ มันทำให้ INTJ มักจะได้เลื่อนขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขององค์กรหรือบริษัทเพราะพวกเขาสามารถคิดและวางแผนในระยะยาวได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ INTJ ยังสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาตนเองและสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น จะรู้สึกสนุกกับความท้าทายในการเข้าใจไอเดียที่ซับซ้อน INTJ ชอบทำงานคนเดียวหรือร่วมกันเป็นแค่ทีมเล็กๆ ยิ่งถ้าได้เพื่อนร่วมงานที่ฉลาด, มีความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้วยล่ะก็ INTJ คงจะรู้สึกมีความสุขกับการทำงานอย่างมากแน่นอน

การเรียนรู้ / โรงเรียน

INTJ รักที่จะเรียนรู้ พวกเขามักจะเป็นคนที่ทำได้ดีในบทบาทของการศึกษาและทำเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มันสำเร็จได้ทั้งหมด เป็นคนที่ทะเยอทะยานและมีระเบียบวินัยในตัวเอง เป็นคนที่จะรู้สึกดีและก้าวหน้าขึ้นเมื่อได้เรียนวิชาที่ซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎี INTJ จะแสวงหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเอง, การเจริญเติบโต และความสามารถส่วนตัว อยู่ตลอดเวลา มักจะเป็นคนที่มีความกระหายในการอ่านหนังสืออย่างไม่รู้จบ

INTJ จะสนุกไปกับการเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดใหม่ๆ พวกเขาต้องได้รับและเปิดโอกาสให้ได้มีการกระตุ้นทางสติปัญญาเพื่อที่จะรักษาความสนใจเอาไว้ก่อนที่จะเบื่อซะก่อน การเรียนรู้แบบที่ต้องจดจำแต่รายละเอียดหรือข้อเท็จจริงและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเป็นหลักก็ไม่ค่อยสร้างประโยชน์ให้กับ INTJ เท่าไหร่นักและยังจะทำให้รู้สึกเบื่อหรืออึดอัดด้วย พวกเขาต้องเรียนรู้จากการเข้าชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเงียบๆเพื่อนั่งฟังการบรรยายไอเดีย/แนวคิดและทฤษฎี จากนั้นก็เก็บไปคิดไตร่ตรองและวิเคราะห์ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมไปถึงการได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ INTJ ได้

INTJ เป็นคนที่มีความคาดหวังกับตัวเองสูงและมักจะคาดหวังในตัวผู้อื่นสูงด้วยเช่นกัน สำหรับ INTJ แล้ว การเรียนรู้ก็เหมือนกับการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีวันจบและมักจะมองหาโอกาสเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่างๆให้กับตัวเอง เนื่องจากเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณ (Intuition) จึงทำให้ INTJ ชอบการเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมและจะไม่ค่อยสนใจในบทบาทของการจดจำ แต่ชอบที่จะอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของตัวเองเป็นหลัก เนื่องจากเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบและรัดกุม (Judging) จึงทำให้ INTJ ชอบการเรียนรู้แบบที่มีขั้นตอนและเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มักจะทุ่มเทให้กับการเรียนหรืองานอย่างมาก จะคอยกำหนดเป้าหมายและไล่ล่ามันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จ

คณะและสาขาเรียนที่ควรพิจารณา

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรม
 • วิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา / ชีวเคมี
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 • คณิตศาสตร์ / สถิติ / คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • บริหารธุรกิจ
 • การเงินและการธนาคาร
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • การออกแบบภายใน
 • นิติศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • ธรณีวิทยา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
 • อาชญวิทยา
 • สังคมวิทยา

* คณะหรือสาขาการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ โปรดเลือกตามความรักความชอบและความถนัดเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook