ESFJ – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ ESFJ โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ ESFJช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Extraverted Feeling13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Introverted Sensingวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Extraverted Intuition30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Introverted Thinkingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Extraverted Feeling

ในตอนเป็นเด็กๆ ESFJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Extraverted Feeling

พวกเขาชอบและค้นหาความสามัคคีปรองดองอย่างมาก และก็มีความปรารถนาต่อความเห็นดีเห็นชอบจากพ่อแม่ของพวกเขา ESFJ จะทำทุกอย่างเพื่อทำให้พ่อแม่รู้สึกพึงพอใจ

ESFJ เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกในทุกๆบรรยากาศทางสังคมไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือจะมีกี่คน ESFJ จะถูกส่งผลกระทบอย่างหนักถ้าไม่ได้เป็นที่ยอมรับหรือถูกปฏิเสธ เป็นเด็กที่เอาใจใส่, ช่างเห็นอกเห็นใจและมีความเกรงใจต่อผู้คนรอบๆตัว

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแน่ไม่ได้และยอมรับในการตัดสินหรือการให้คุณค่าของคนอื่นๆง่ายเกินไป

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Introverted Sensing

ในช่วงวัยหนุ่มสาว ESFJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Introverted Sensing

พวกเขาจะแสดงออกถึงการพัฒนานี้ผ่านทางความสนใจ จะเริ่มให้ความสนใจกับการกระทำและกิจกรรมต่างๆที่สามารถทำได้ในโลกแห่งความจริง ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ช่วย แต่อาจจะเริ่มต่อต้านการใช้จินตนาการและสิ่งที่เป็นนามธรรม

ESFJ อาจจะเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อเท็จจริงด้วย เช่น ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นอกจากนี้ จะเริ่มเป็นคนที่มีความจำดีขึ้นมาก ทั้งที่ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน เพราะได้พัฒนาในส่วนของการทำหน้าที่อันนี้ซึ่งเป็นตัวรับข้อมูลและเก็บรายละเอียด

ถ้า ESFJ คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขาชอบตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเร็วเกินไป โดยที่ยังไม่ได้ดูความเป็นไปได้และไม่มีรายละเอียดให้มากพอที่จะทำการตัดสินอะไร

สิ่งที่ ESFJ ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า ESFJ ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Extraverted Feeling และ Introverted Sensing ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ ESFJ ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ ESFJ ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ ESFJ ก็คือ Extraverted Intuition และ Introverted Thinking ตามลำดับ

 • เรียนรู้เพื่อที่จะแสดงออกถึงจุดยืนของตัวเองอย่างแน่วแน่และมั่นใจ โดยที่ไม่ต้องใช้อารมณ์ให้มากเกินไป
 • ลองเปลี่ยนมาใช้การแก้ปัญหาแทนที่จะหลีกเลี่ยงมัน โดยเฉพาะกับความขัดแย้ง
 • พยายามปล่อยวาง อย่าจู้จี้จุกจีกจับผิดอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆ
 • ให้และรับการตอบกลับในเชิงลบอย่างสร้างสรรค์
 • เรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับความไม่แน่นอน ฝึกทำตัวให้สบายๆและยืดหยุ่นให้กับมัน
 • ต้องรู้จักมองอะไรในภาพรวมให้มากขึ้น แล้วค่อยเจาะลึกไปยังรายละเอียด
 • อย่าทำอะไรโดยที่รีบร้อนเกินไป เช่น ในการตัดสินใจ ควรจะรออะไรให้พร้อมมากที่สุดก่อน
 • เมื่อสงสัยสิ่งใด ให้ถามคนที่ไว้ใจได้เลยทันที อย่าเก็บมันไว้ในใจ เพราะมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณ
 • สนใจในความต้องการส่วนตัวของตัวเองให้มากขึ้น ทำให้ตัวเองให้ได้อย่างกับที่ทำให้ผู้อื่น
 • ทำการประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อเท็จจริงและความมีเหตุผลให้มากขึ้น อย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัว

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Extraverted Intuition

ESFJ จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Extraverted Intuition ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

ESFJ จะเริ่มใช้จินตนาการและกลายเป็นคนที่รู้สึกสุขสบายใจกับการวางแผนเป้าหมายและจุดประสงค์ในระยะยาวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเริ่มวาดฝัน, เป็นห่วง และคาดหวังกับอนาคตมากกว่าที่เคย

ESFJ สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Intuition เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 • ทำการระดมสมองเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้ในช่วงวันหยุด ทำรายการของสิ่งที่คุณยังไม่เคยทำมาก่อน กับใครก็ได้ที่คุณไม่ค่อยจะได้พบเจอ
 • หาหนังสือนิตยสารหรืออ่านข่าวที่เกี่ยวกับรอบโลกมาอ่าน จากนั้นดูกระแสนิยมของประเทศต่างๆ แล้วก็นำมันมาเปรียบเทียบกันดูว่ามีอันไหนที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้มั้ย
 • เขียนบทกวีเกี่ยวกับบางสิ่งที่มาจากธรรมชาติ พยายามอย่าเขียนโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นคำอธิบาย (เช่น สี, รูปร่าง, ขนาด) นี่ก็เพราะเรากำลังฝึกไม่ใช้ประสาทสัมผัสอยู่ แต่พึ่งสัญชาตญาณแทน

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Introverted Thinking

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน ESFJ จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Introverted Thinking

การทำหน้าที่แบบ Introverted Thinking นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ ESFJ จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ ESFJ เป็นคนที่ตำหนิติเตียนตัวเองและอาจจะพูดเยาะเย้ย, เหน็บแนมในภาษาของพวกเขาเองได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Thinking ขึ้นไปอีก

 • ลองฝึกเล่นเกมที่มันใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ดู เช่น หมากรุก หรือจะเป็นเกมที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าง Line เกมเศรษฐี ก็ได้ (ถ้าคุณมีการ์ดตัวละครที่เก่งจี้เครื่องรางที่ดีแล้วก็เล่นกับคนที่เก่งๆนะ) ลองเรียนรู้วิธีการสร้างการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมในระหว่างที่คุณเล่นมัน
 • เมื่อคุณอยากได้และจะซื้ออะไรก็ตาม ลองนำเอาราคาของสินค้าและข้อดีข้อเสียของแต่ละแบรนด์มาเปรียบเทียบกัน ลองชั่งน้ำหนักมันดูว่าราคาเท่านี้กับข้อดีข้อเสียที่จะได้ จากนั้นก็คิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุผลว่าคุณควรจะซื้ออันไหนจึงจะดีที่สุด ใช้ความคิดและการวิเคราะห์ที่อยู่ในหัวของคุณเป็นเกณฑ์การตัดสิน
 • นึกถึงวัตถุอะไรก็ได้เท่าที่คุณจะนึกออกหรือที่มันอยู่ตรงหน้าของคุณ จากนั้นก็ลองจัดหมวดหมู่ให้กับมันดู ทำสิ่งนี้ภายในใจของคุณ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์แยกแยะของคุณเอง
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook