ESTJ – ผู้คุ้มครอง

The Guardian – ผู้คุ้มครอง

Estj

(Extraversion – Sensing – Thinking – Judging)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ โดยคุณจะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความมีเหตุผลและความสมเหตุสมผลเป็นหลัก (Extraverted Thinking – Te) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ ซึ่งคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ (Introverted Sensing – Si)

ESTJ อาศัยอยู่ในโลกของข้อเท็จจริงและความต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรม พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกของปัจจุบันเป็นหลัก จะคอยมองสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดำเนินไปได้อย่างราบลื่นและมีระบบ  ESTJ ให้ความเคารพในวัฒนธรรมประเพณีและกฎระเบียบ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะได้เห็นมันจากคนอื่นๆอีกด้วย พวกเขาไม่มีความอดทนหรือความเข้าใจต่อใครก็ตามที่ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ พวกเขายังให้ความสำคัญกับการมีความสามารถและมีประสิทธิภาพ ต้องการเห็นผลลัพธ์ของความพยายามอย่างทันทีทันใดและไม่ชอบการรีรอก่อนที่จะลงมือทำอะไร มักจะรีบทำมันให้เสร็จๆไปเลยทันที มีความไวในการตัดสินใจและกำหนดแผนการปฏิบัติเป็นอย่างมาก

ESTJ เป็นคนที่สามารถควบคุมคนอื่นได้ พวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในเรื่องของสิ่งต่างๆควรจะเป็น มันเลยทำให้พวกเขามักจะได้รับบทบาทผู้นำโดยธรรมชาติ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถอย่างยิ่งในการคิดค้นระบบและแผนการในการปฏิบัติ สามารถมองเห็นถึงสิ่งใดที่ควรทำเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จ บางทีก็เลยกลายเป็นคนที่เรียกร้องอะไรจากคนอื่นมากเกินควรและช่างวิจารณ์ ทั้งนี้ก็เพื่อทำทุกอย่างให้งานหรือภาระหน้าที่นั้นๆให้สำเร็จ พวกเขาจะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาถ้าพบว่าใครที่ทำอะไรไม่ได้มาตรฐานของเขา แต่อย่างน้อยๆ พวกเขาก็จะแสดงออกหรือวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่เป็นความจริงตามความคิดของเขาเท่านั้น เพราะ ESTJ นั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก

ESTJ มักจะเป็นตัวอย่างที่ดีของพลเมืองและเสาหลักของสังคม พวกเขารับผิดชอบต่อหน้าที่และพันธสัญญาอย่างมาก และจะทำสิ่งต่างๆตามมาตรฐานของ “พลเมืองดี” ESTJ ให้ความเคารพในอำนาจหน้าที่ ชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีความสนุก พวกเขาอาจกลายเป็นคนที่เอะอะเสียงดังและสนุกสนานมากๆในงานหรือกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับครอบครัว, ชุมชน หรือการทำงาน

พวกเขาเป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม เป็นคนที่ก้าวไปข้างหน้า กำหนดและวางแผนงานล่วงหน้าในทุกๆงานของเขา พวกเขาจะเติบโตและมีความสามารถในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างและการจัดระเบียบที่แน่นอน มีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับพวกเขา ESTJ เป็นคนที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ มีประสิทธิภาพและความสามารถอย่างมากในงานของเขา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ชอบการได้รู้จักกับคนใหม่ๆ แต่ในเวลาทำงาน พวกเขาจะแยกอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวออกไปจากงาน ต้องการทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นมืออาชีพ

คนแบบ ESTJ ต้องระวังกับการมีแนวโน้มเป็นคนที่เข้มงวดเกินไปและสนใจในรายละเอียดมากเกินไป เนื่องจากพวกเขานำข้อมูลเปรียบเทียบมากมายเข้าไปอยู่ในความคิดของเขา มันสำคัญที่จะต้องให้ความเคารพต่อความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากผู้อื่น ถ้าพวกเขาไม่ใส่ใจในด้าน Feeling (ตรงกันข้ามกับ Thinking) พวกเขาอาจจะพบปัญหาในการเติมเต็มความต้องการในความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้อื่นซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครๆก็ต้องการ และอาจจะทำลายความรู้สึกของผู้อื่นอย่างไม่รู้ตัวโดยการนำเอาความมีเหตุผลและสมเหตุสมผลเข้ามาใช้ในสถานการณ์ที่ซึ่งมันน่าจะต้องใช้อารมณ์สนับสนุนมากกว่าที่จะใช้เหตุผล

เมื่อใดที่ถูกครอบงำโดยความเครียด ESTJ จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ห่างจากคนอื่น รู้สึกเหมือนกับว่าถูกเข้าใจผิด ถูกให้คุณค่าในตัวเขาต่ำเกินไป และความพยายามของพวกเขานั้นไม่มีค่า แม้ว่าโดยปกติพวกเขาจะเป็นคนที่พูดได้มากและไม่มีปัญหาในการแสดงออกทางด้านความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง แต่ถ้าเมื่อใดที่ ESTJ นั้นตกอยู่ในสภาวะที่มีความเครียด พวกเขาจะพบความยากลำบากในการแปลงความรู้สึกของตัวเองให้เป็นคำพูดและสื่อสารมันออกไปให้คนอื่นได้รับรู้

ESTJ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและระเบียบทางสังคมมากกว่าใครๆ และรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่ของเขาเพื่อที่จะทำอะไรเท่าที่ทำได้ในการสนับสนุนและส่งเสริมเป้าหมายนี้ พวกเขาจะเข้าร่วมหรือสนับสนุนอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความปลอดภัยในทั้งตัวเองและสังคม เป็นคนที่เชื่อมั่นในประสบการณ์ที่ได้พบเจอ จะไม่ใช้การคาดคะเนหรือทำการทดลอง ไม่คิดเพ้อฝันหรือจินตนาการอะไรไปไกลซึ่งยากที่จะเป็นจริง และพวกเขาก็หวังว่าคนอื่นๆภายใต้การดูแลของเขาก็จะเป็นแบบนี้เช่นกัน

ESTJ ใช้ความพยายามอย่างหนักให้กับแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำ พวกเขาจะทำทุกๆอย่างด้วยพลังงานที่มาก ถ้าพวกเขาคิดว่ามันสมควรทำทั้งในหน้าที่และงาน, การแต่งงาน และสังคมของพวกเขา เป็นคนที่มีธรรมในใจ, เป็นนักปฏิบัติจริง, อยู่กับความจริง/สิ่งที่เป็นไปได้จริง, เป็นคนตรงต่อเวลา และยังเป็นคนที่พึ่งพาได้  ESTJ เป็นนักเข้าร่วม พวกเขาจะมองหาเพื่อนที่ชอบและสนใจอะไรๆเหมือนกับเขาตามสถานที่ต่างๆ การเข้าร่วมเหตุการณ์จำพวก งานแต่งงาน, งานศพ หรือการรวมตัวกันในครอบครัว เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับ ESTJ

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • เป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบสูงมาก พึ่งพาได้
 • ซื่อสัตย์และอุทิศตน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงาน
 • เก่งในการปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้จนกว่าจะสำเร็จ
 • ชอบเข้าสังคม มีความกระตือรือร้น และมั่นใจในตัวเอง
 • เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ มีทักษะในการเป็นผู้นำ
 • ติดดิน เป็นนักลงมือปฏิบัติจริง
 • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูง
ข้อเสีย
 • ไม่เก่งในการแสดงออกความรู้สึกของตัวเอง
 • อาจเป็นคนที่เย็นชาและไม่รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นในบางที
 • อยากจะเป็นฝ่ายถูกเสมอ ช่างวิพากษ์วิจารณ์ ช่างตัดสิน
 • ต้องการเป็นผู้ควบคุม อาจเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ
 • ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook