Extraversion หรือ Introversion (E หรือ I)

ตัวอักษรที่ 1 –  Extraversion (E) หรือ Introversion (I)

สิ่งที่ตัวอักษรกลุ่มนี้วัด – จะได้รับพลังงานจากไหนและการหันเข้าหาคน

Extraversion (E)

Extraversion หรือตัว E คือ พวกคนที่ชอบการเข้าสังคม เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย จะได้รับพลังงานหรือถูกกระตุ้นโดยการได้ใช้เวลาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พูดคุยหรือทำสิ่งต่างๆร่วมกัน  รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้อยู่ท่ามกลางผู้คน มีความกระตือรือร้นสูง มักจะทำสิ่งต่างๆด้วยความรวดเร็ว ดังนั้นโดยส่วนมากจึงเป็นคนที่พูดก่อนคิด ถ้าหากต้องอยู่คนเดียวจะรู้สึกเบื่อเป็นอย่างมาก

คนประเภท E อาจจะถูกคนประเภท I มองว่าเป็นคน พูดมากเกินเหตุ ก้าวก่ายเรื่องของคนอื่นมากเกินไป เจ้ากี้เจ้าการ

Introversion (I)

Introversion หรือตัว I คือ พวกคนที่ชื่นชอบการอยู่คนเดียว ชอบเก็บตัว เป็นเรื่องยากที่จะทำความรู้จักหรือเข้าถึงคนประเภท I จะได้รับพลังงานหรือถูกกระตุ้นโดยการได้อยู่คนเดียว มีเวลาและพื้นที่ส่วนตัว มักจะใช้เวลาบางส่วนนั่งครุ่นคิดถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมา เป็นคนพูดน้อย ดังนั้นจึงเป็นคนคิดก่อนพูด ถ้าหากต้องอยู่ท่ามกลางฝูงชน จะรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมาก

คนประเภท I อาจจะถูกคนประเภท E มองว่าเป็นคน เฉื่อยชา เพิกเฉย ยากที่จะเข้าใจ ไม่เป็นมิตร

Extraversion (ชอบเข้าสังคม)Introversion (ชอบเก็บตัว)
ได้รับพลังงานจากโลกภายนอก เช่น เมื่อได้ออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นได้รับพลังงานจากโลกภายใน เช่น ได้ใช้เวลานั่งครุ่นคิดอยู่กับตัวเอง
พูดก่อนคิดคิดก่อนพูด
มองดูเป็นคนร่าเริงและเข้าหาง่ายมองดูเป็นคนยากที่จะเข้าหาหรือทำความรู้จัก
ชอบทำงานเป็นกลุ่มๆกับผู้อื่นชอบทำงานคนเดียว
มีเพื่อนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมีเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คน
มีแนวโน้มจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วคิดตรึกตรองก่อนที่จะตัดสินใจ
ชอบอะไรที่กว้างขวางมากกว่าที่จะลึกซึ้งชอบอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่าที่จะกว้างขวาง
ชอบสิ่งไม่คาดฝันชอบสิ่งที่คาดการณ์ได้
พูดเก่ง บางทีก็พูดไม่หยุดเป็นผู้ฟังที่ดี
สนใจในทุกๆสิ่งรอบตัวสนใจในเรื่องของตนเอง ชอบเก็บอะไรไว้กับตัว
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook