บุคลิกภาพ 4 กลุ่ม

บุคลิกภาพ 4 กลุ่ม (Kiersey Temperament หรือ The Four Temperaments) เป็นความสำเร็จในงานทางด้านจิตวิทยาที่มีอายุไม่เยอะนัก มันเพิ่งถูกสร้างโดย David Keirsey ในปี ค.ศ. 1998 นี้เอง Keirsey ได้สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นอารมณ์ (Temperament) ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวอักษรต่างๆใน MBTI ในงานวิจัยของเขา เขาได้สังเกตเห็นถึงความเป็นไปได้ในการรวมความถนัดของด้านต่างๆ 4 ด้าน (ตัวอักษร MBTI 4 ตัว) ที่ร่างกายเลือกใช้ (Preferences) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มของพื้นอารมณ์ (Temperament) ที่ชัดเจน ทุกๆ MBTI ทั้ง 16 แบบ สามารถแบ่งเข้าใน 1 ใน 4 ของพื้นอารมณ์นี้ได้อย่าลงตัว (แต่ละกลุ่มมี MBTI 4 แบบ)

วิธีที่เขาใช้ในการแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆของพื้นอารมณ์ก็คือ การนำตัว S (Sensing) เข้าไปรวมกับตัว J (Judging) และ P (Perceiving) และการนำตัว N (Intuition) เข้าไปรวมกับตัว T (Thinking) และ F (Feeling) เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า 4 กลุ่มนี้ชื่ออะไรกันบ้าง มีอะไรบ้าง แต่ละกลุ่มมี MBTI อันไหนบ้าง และมีคำอธิบายว่าอย่างไร

กลุ่มที่ 1 (SJ) – ผู้ปกครอง

ในกลุ่มที่ 1 นี้ มีความเกี่ยวข้องกับ MBTI ตัว S และ J นั่นก็คือ Sensing และ Judging ตามลำดับ ชื่อของบุคลิกภาพกลุ่มนี้ก็คือ “ผู้ปกครอง” จุดมุ่งหมายของคนกลุ่มนี้ก็คือ “การค้นหาความปลอดภัย”

คำอธิบาย 

คนในกลุ่ม SJ อาจจะมีความสนุกที่ได้อยู่ในกลุ่มเพื่อน แต่พวกเขาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ พวกเขาจะรู้สึกภูมิใจถ้าได้เป็นคนที่พึ่งพาได้และเชื่อใจได้ ถ้ามีงานอะไรก็ตามที่ต้องรีบทำให้เสร็จ พวกคนแบบ SJ นี่แหละที่สามารถรับผิดชอบมันได้ดีจนสามารถให้พวกเขาแบกรับงานไว้กับตัวได้ พวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบ เคารพในอำนาจ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี นี่คือสาเหตุที่พวกเขาเป็นคนให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคง เป็นนักปฏิบัติจริงมากกว่าที่จะคิด ติดดิน เป็นคนมีระบบระเบียบ ชอบการมีแบบแผน โดยส่วนมากจะเป็นคนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทำงานหนัก พวกเขาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง พวกเขาสนับสนุนและเคารพในกฎระเบียบ พวกเขาใช้ทักษะทุกอย่างที่มีเพื่อทำให้สิ่งต่างๆดำเนินไปอย่างราบลื่น ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว, สังคม, โรงเรียน, โรงพยาบาล หรือในเรื่องของธุรกิจ เป็นต้น พวกเขามีพรสวรรค์ในการจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตั้งแต่การดูแลจนถึงการบำรุงรักษาและแจกจ่าย พวกง่ายๆก็คือพวกเขามีความสามารถในการบริหารจัดการ

จำนวนประชากร : มีประมาณ 40 – 45% ของคนทั้งหมด

MBTI ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ :

ISTJ – The Duty Fulfillers

ISFJ – The Nurturers

ESTJ – The Guardians

ESFJ – The Caregivers

กลุ่มที่ 2 (SP) – นักปฏิบัติ

ในกลุ่มที่ 2 นี้ มีความเกี่ยวข้องกับ MBTI ตัว S และ P นั่นก็คือ Sensing และ Perceiving ตามลำดับ ชื่อของบุคลิกภาพกลุ่มนี้ก็คือ “นักปฏิบัติ” จุดมุ่งหมายของคนกลุ่มนี้ก็คือ “ค้นหาสิ่งที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ”

คำอธิบาย

คนในกลุ่ม SP จะอยู่ในโลกของปัจจุบันและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน คนในกลุ่ม SP อาจจะเก่งในเรื่องของกีฬา, การแสดงออกหรือปฏิบัติทางด้านศิลปะ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการระบายสี เต้น ร้องเพลง เป็นต้น หรือจะเป็นกิจกรรมบางอย่างที่ต้องมีทักษะพิเศษ ชอบงานปฏิบัติหรืองานฝีมือและชอบการทำอะไรด้วยมือของตัวเอง ถ้าในบ้านของคนในกลุ่ม SP มีแต่เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก พวกเขาต้องการอิสระและความยืดหยุ่น หลบหลีกการถูกผูกมัดด้วยพันธสัญญา ชอบอะไรที่เป็นการผจญภัย พวกเขาอาจมีความเชื่อที่ว่า การได้ทำอะไรที่น่าเบื่อหรือที่ไม่น่าตื่นเต้นมันเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เป็นคนที่บางทีอาจทำอะไรด้วยความใจร้อน ปรับเปลี่ยนได้ง่าย และชอบการแข่งขัน มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤติ แต่บางเวลาอาจจะทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเลยกฎระเบียบได้ พวกเขาเปิดใจกว้างให้กับความผิดพลาด เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีความเชื่อว่าจะมีสิ่งต่างๆที่ดีหรือดีกว่าสำหรับเขาอยู่เสมอ

จำนวนประชากร : มีประมาณ 30 – 35% ของคนทั้งหมด

MBTI ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ :

ISTP – The Mechanics

ISFP – The Artists

ESTP – The Doers

ESFP – The Performers

กลุ่มที่ 3 (NF) – นักคิดเพ้อฝัน

ในกลุ่มที่ 3 นี้ มีความเกี่ยวข้องกับ MBTI ตัว N และ F นั่นก็คือ Intuitive และ Feeling ตามลำดับ ชื่อของบุคลิกภาพกลุ่มนี้ก็คือ “นักคิดเพ้อฝัน” จุดมุ่งหมายของคนกลุ่มนี้ก็คือ “ค้นหาตัวเอง”

คำอธิบาย

คนในกลุ่ม NF จะมั่นใจว่าการให้ความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนทุกๆคนเพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายมุ่งสู่ความสำเร็จ พวกเขาต้องการสร้างความปรองดอง มีพรสวรรค์ในการช่วยเหลือผู้คนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้และพรสวรรค์ในการช่วยให้การทำงานร่วมกันดำเนินไปอย่างดีทุกคน เขานี่แหละคือคนที่สร้างความสามัคคีในกลุ่ม กลุ่ม NF จะเป็นพื้นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนา ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น พวกเขามุ่งมั่นที่จะค้นพบตัวเองและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับพวกเขา โดยทั่วไปแล้วคนในกลุ่ม NF มักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับคน ตัวอย่างเช่น การศึกษา การให้คำปรึกษา งานบริการ เป็นต้น พวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ค้นพบทางที่ดีในชีวิตได้ เป็นคนที่มุ่งเน้นไปที่อนาคตและเก่งในการมองหาความน่าจะเป็น (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคน) พวกเขาต้องการให้ชีวิตมีความหมายและชอบการเป็นที่ต้องการโดยคนอื่นๆ อาจจะเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารอีกด้วย

จำนวนประชากร : มีประมาณ 15 – 20% ของคนทั้งหมด

MBTI ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ :

INFJ – The Protectors

INFP – The Idealists

ENFJ – The Givers

ENFP – The Inspirers

กลุ่มที่ 4 (NT) – ผู้มีเหตุผล

ในกลุ่มที่ 4 นี้ มีความเกี่ยวข้องกับ MBTI ตัว N และ T นั่นก็คือ Intuitive และ Thinking ตามลำดับ ชื่อของบุคลิกภาพกลุ่มนี้ก็คือ “ผู้มีเหตุผล” จุดมุ่งหมายของคนกลุ่มนี้ก็คือ “ค้นหาความรู้”

คำอธิบาย

คนในกลุ่ม NT ให้ความเคารพนับถือในความรู้และความสามารถมากกว่าพื้นอารมณ์กลุ่มอื่นๆ เป็นพื้นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา พวกเขาจะรู้สึกภูมิใจถ้าได้เป็นคนที่ฉลาด, ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ และการที่สามารถแก้ปัญหาได้ พวกเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้น ต้องการเข้าใจถึงการทำงานของสิ่งต่างๆในโลก มีความกระหายที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมากและจะทำมันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยถ้าหากว่าได้ตัดสินใจลงไปแล้ว พวกเขามีความคิดอย่างอิสระและเป็นระบบ พวกเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรค์ที่ปรากฏออกมาด้วยพลังของเขาได้ บางทีพวกเขาเลยอาจถูกมองว่าเป็นคนเยือกเย็นหรือไม่เป็นมิตรเพราะการที่เขาตั้งใจจดจ่ออยู่กับปัญหาที่กำลังแก้หรือสิ่งที่กำลังทำอยู่ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยสนใจในข้อมูลหรือรายละเอียด พวกเขาเก่งในการมองภาพรวม การเชื่อมโยงความคิด/ไอเดีย และยังเก่งในเรื่องการจำแนกรูปแบบ มักจะทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีการของตัวเอง อาจกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังหรือสนใจในความคิดมากเกินไปจนไม่เอาใจใส่สิ่งรอบตัว

จำนวนประชากร : มีประมาณ 5 – 10% ของคนทั้งหมด

MBTI ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ :

INTJ – The Scientists

INTP – The Thinkers

ENTJ – The Executives

ENTP – The Visionaries

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook