INFJ – ผู้ปกป้อง

The Protector – ผู้ปกป้อง

Infj

(Introversion – iNtuition – Feeling – Judging)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ โดยคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางสัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์ของคุณเป็นหลัก (Introverted Intuition – Ni) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ ซึ่งคุณจะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความรู้สึกหรือค่านิยมส่วนตัวของคุณ (Extraverted Feeling – Fe)

INFJ เป็นคนที่อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย และซับซ้อน เป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์เข้าช่วยบ่อยมาก มีความเป็นศิลปะและมีความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาอาศัยอยู่ในโลกของความหมายที่ซ่อนอยู่และความเป็นไปได้ INFJ เป็นบุคลิกภาพที่มีเพียงราวๆ 1% ของประชากรทั้งหมด (ใน 100 คนจะมี INFJ เพียงแค่ 1 คนเท่านั้น) ทำให้มันเป็นบุคลิกภาพที่หายากที่สุดตลอดกาลจากทั้งหมด 16 แบบ รองลงมาคือ ENTJ และ INTJ ตามลำดับ

INFJ เป็นคนที่เข้าใจอะไรอย่างลึกซึ่งและมีความฉลาด พวกเขาสามารถเข้าใจในความซับซ้อนของความสัมพันธ์และสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถูกกระตุ้น ด้วยเหตุนี้ INFJ จึงแสดงออกถึงความเข้าใจสิ่งในเหล่านี้โดยการเป็นคนที่ช่างดูแลเอาใจใส่, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์ และชอบให้กำลังใจผู้คนรอบๆตัวอยู่เสมอๆ

INFJ ให้ความสำคัญในการมีสิ่งต่างๆเป็นระบบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พวกเขาจะใช้พลังงานอย่างมากในการค้นหาวิธีการและระบบที่ดีที่สุดในการทำสิ่งต่างๆให้เสร็จ มักจะใช้เวลาในการกำหนดและคิดทบทวนซ้ำถึงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิต INFJ เป็นคนที่ใช้รากฐานจากสัญชาตญาณ, ลางสังหรณ์, ความหยั่งรู้ หรือสัมผัสที่ 6 ในการจัดการกับสิ่งต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆที่ได้จากสัญชาตญาณนี้ มันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าความคิดต่างๆที่ได้มามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทั้งนี้ก็เพราะ INFJ เป็นคนที่มีการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) เป็นแบบ Introverted Intuition พวกเขารับรู้สิ่งต่างๆโดยธรรมชาติจากสัญชาติญาณอันแข็งแรงซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปและทำไม ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆอยู่ในหัวด้วย แต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ได้รับมามันก็เป็นเรื่องที่ถูกซะด้วย ทำให้ INFJ มักจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆดี ดังนั้น INFJ จึงชอบนำเอาความเชื่อส่วนตัวเข้าไปรวมกับสัญชาตญาณหรือความหยั่งรู้ของพวกเขา สิ่งนี้อาจเป็นอะไรบางอย่างที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างโลกภายในจิตใจของพวกเขาและโลกภายนอกและมักจะทำให้ INFJ เป็นบุคลิกภาพที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน้อยกว่าบุคลิกภาพแบบอื่นๆที่เป็นพวก Judging (ตัว J) ไม่ก็เป็นความยุ่งเหยิงที่สังเกตได้ เช่น โต๊ะของพวกเขาที่รกและไม่มีความเป็นระเบียบแทบจะตลอดเวลา เป็นต้น

INFJ เป็นคนที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในการเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวกับผู้คนและสถานการณ์อย่างลึกซึ้ง พวกเขาได้รับ “ความรู้สึก” เกี่ยวกับสิ่งต่างๆจากนั้นก็เข้าใจมันโดยใช้สัญชาตญาณ พวกเขาเข้าใจในสัญชาตญาณของตนเองแต่ถ้าจะต้องพูดเกี่ยวกับมันออกไปคงจะเป็นเรื่องยาก ดังนั้น INFJ จึงเลือกที่จะพูดสิ่งที่ควรพูดออกไปเท่านั้น พวกเขาเป็นคนที่ซับซ้อน, เก็บตัว ทำให้เป็นคนที่ยากจะเข้าใจ INFJ เลือกที่จะเก็บอะไรบางส่วนไว้กับตัว จึงอาจจะเป็นคนที่ชอบปิดบังได้

แต่จริงๆแล้ว INFJ เป็นคนที่อบอุ่นอย่างมากแม้ว่าจะเป็นคนที่ซับซ้อน พวกเขามีอะไรดีๆให้กับคนที่สนิทด้วยหรือเห็นค่าในความห่วงใยของพวกเขา INFJ ค่อนข้างจะกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้คนและมักพยายามทำตัวอย่างอ่อนโยนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายจิตใจของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ พวกเขาอ่อนไหวต่อความขัดแย้งมากๆและไม่สามารถทนกับมันได้ สถานการณ์ใดๆก็ตามที่ INFJ จะต้องพบกับความขัดแย้ง จะทำให้พวกเขามีภาวะที่ทั้งกายทั้งใจไม่สงบ พวกเขามีแนวโน้มที่จะนำเข้าความขัดแย้งเก็บไว้ที่ตัวเอง จึงมักจะพบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในเวลาที่มีความเครียดมากๆ

เนื่องจาก INFJ เป็นคนที่มีประสิทธิภาพของสัญชาตญาณสูงมาก พวกเขาเชื่อมั่นในความหยั่งรู้ส่วนตัวมากกว่าสิ่งอื่นใด ด้วยเหตุนี้ มันจึงอาจนำพาให้คนแบบ INFJ เป็นคนดื้อรั้นและเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของผู้อื่น พวกเขาอาจเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอ INFJ ต้องการให้สิ่งต่างๆที่เขาทำเป็นการทำให้ตัวเองและโลกรอบๆตัวดีขึ้น พวกเขามีหัวใจรักในการเห็นผู้คนต่างๆดีขึ้นและชอบให้กำลังใจ, ส่งเสริม หรือพัฒนาผู้คนให้สามารถไปถึงศักยภาพที่แท้จริง เป็นคนที่เชื่อมั่นในการเจริญเติบโตมั่นคง พวกเขาไม่ค่อยใช้เวลาไปกับการสุขสำราญในความสำเร็จของตัวเอง INFJ มีค่านิยมส่วนตัวและต้องการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นคนที่มีความคาดหวังต่อตนเองสูง

INFJ เป็นผู้ดูแลโดยธรรมชาติ มีความอดทน, อุทิศตน และชอบปกป้อง  ทำให้เป็นพ่อแม่ที่ลูกๆรักและมักจะมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกๆ พวกเขามีความคาดหวังที่สูงต่อลูกๆและจะสนับสนุนให้เป็นอะไรที่ดีที่สุดเท่าที่ลูกจะสามารถเป็นได้ สิ่งนี้อาจจะเป็นการแสดงออกถึงความดื้อรั้นในตัว INFJ แต่โดยทั่วไปแล้ว ลูกๆของ INFJ จะได้รับการอุทิศตนจากพ่อแม่และได้รับการเลี้ยงดูหรือให้คำแนะนำด้วยใจจริง ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่อย่างหนักหน่วงจากพ่อแม่ INFJ

ในเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน คนแบบ INFJ มักจะถูกค้นพบได้ในที่ที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีอะไรที่เป็นตัวของตัวเองหรือความมีอิสระ พวกเขามีความเกี่ยวข้องกับศิลปะโดยธรรมชาติ หลายคนก็เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ใช้สัญชาตญาณบ่อยๆ INFJ ยังอาจถูกพบในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ พวกเขาไม่เก่งในการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรืองานที่มีรายละเอียดเยอะมากๆ แน่นอนว่าพวกเขาจะหลีกเลี่ยงงานเหล่านี้ ถ้าจะต้องถูกปกคลุมด้วยรายละเอียดเยอะแยะมากมาย พวกเขาจะสูญเสียความสามารถในการมองภาพรวม

INFJ เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในทางที่คนอื่นๆไม่มี ส่วนหนึ่งก็เพราะมันเป็นบุคลิกภาพที่หายากที่สุดใน 16 แบบ ชีวิตไม่ค่อยเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนแบบ INFJ เท่าไหร่นัก แต่พวกเขาก็มีความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกส่วนลึกและความสำเร็จส่วนตัว

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • เป็นผู้ฟังที่ดี
 • ถึงแม้จะเป็นคนประเภทเก็บตัว แต่มีทักษะการพูดและการเขียนที่ดี
 • อบอุ่น ดูแลห่วงใย และสนับสนุนผู้อื่น
 • เห็นความสำคัญของบทบาทและภาระหน้าที่
 • มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อสิ่งต่างๆและมีความคิดสร้างสรรค์
 • ชอบค้นหาความหมายของชีวิต และสามารถวางแผนสิ่งต่างๆล่วงหน้าได้อย่างดี
 • รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่น
ข้อเสีย
 • อาจปกปิดสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองไว้คนเดียว
 • ไม่เก่งในการจัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับ
 • ไม่ชอบการเผชิญหน้าและสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง
 • อาจมีมาตรฐานที่สูงเกินไป มีความเป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบ
 • อาจยากที่จะทำความรู้จักให้ดี
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook