ENTJ – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ ENTJ โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ ENTJช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Extraverted Thinking13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Introverted Intuitionวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Extraverted Sensing30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Introverted Feelingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Extraverted Thinking

ในตอนเป็นเด็กๆ ENTJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Extraverted Thinking

พวกเขาเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นทางเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญา ต้องการจะรู้เหตุผลและคำอธิบายของสิ่งที่พ่อแม่ทำ มักจะมีคำถามว่า “ทำไม?” พวกเขาจะไม่ยอมรับอะไรที่ว่า “มันถูกเพราะว่าแม่บอก”

ENTJ มักจะไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์ ไม่มีความรู้สึกร่วมต่ออารมณ์ของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้จึงอาจดูเป็นคนที่เย็นชาและเหินห่างกับผู้อื่น ไม่ค่อยหัวเราะหรือร้องไห้ออกมาให้สมกับเป็นวัยเด็ก

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะไม่รู้วิธีการประเมินผลความคิดของตัวเอง ดังนั้นจึงอาจจะเปลี่ยนจุดยืนและการตัดสินใจอยู่บ่อยๆ

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Introverted Intuition

ในช่วงวัยหนุ่มสาว ENTJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Introverted Intuition

ENTJ จะเริ่มพัฒนาหัวสมองที่สามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้และมีความสุขกับการได้เล่นเกมหรือทำกิจกรรมที่มันได้ต่อยอดความคิดและจินตนาการของพวกเขาให้กว้างออกไปอีก

พวกเขาจะเริ่มแสดงออกถึงความไวในการเข้าใจสิ่งต่างๆและมักจะทำได้ดีในบทบาทของการศึกษา ENTJ จะรู้สึกชอบวิชาที่มันได้ใช้ทฤษฎีที่มันเป็นนามธรรม เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ถ้า ENTJ คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขาเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการและดื้อรั้น ไม่เต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสร้างข้อสรุปเร็วเกินควร เพราะไม่มีความสามารถในการรับรู้ข้อมูลที่ดีจากการใช้สัญชาตญาณ

สิ่งที่ ENTJ ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า ENTJ ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Extraverted Thinking และ Introverted Intuition ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ ENTJ ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ ENTJ ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ ENTJ ก็คือ Extraverted Sensing และ Introverted Feeling ตามลำดับ

 • พยายามรอให้ได้รับข้อมูลให้มากกว่านี้แล้วค่อยทำการตัดสินใจอะไร
 • ให้กำลังใจและการชื่นชมยกย่องแก่ผู้อื่น ถ้าเขาทำงานได้ดีมากๆ
 • พยายามสนใจและอดทนกับรายละเอียดต่างๆให้ได้มากกว่านี้
 • ใช้ภาษาที่เจาะจงและสั้นกระชับในเวลาที่ทำการสื่อสาร เพื่อที่คนอื่นๆจะเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น
 • ลองเป็นคนที่สนใจและไวต่อความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่นให้มากกว่านี้
 • ลองทำอะไรให้ช้าลงหน่อย แล้วคิดถึงเรื่องราวของปัจจุบันให้มากขึ้น
 • ใช้เวลาครุ่นคิดเกี่ยวกับคุณค่าหรือค่านิยมของสิ่งใดบ้าง อย่าตัดสินมันด้วยสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างเดียว
 • เมื่อใดที่มีความรู้สึกโกรธ อย่าแสดงมันออกไปทันที ให้ถอยห่างออกไปก่อน เวลาใดที่รู้สึกดีขึ้นแล้วค่อยกลับไปขอโทษที่เดินหนีออกมาและคุยกันอย่างดีๆ ทุกๆคนไม่สามารถคิดอะไรได้แบบเดียวกับที่คุณคิดไปซะหมด ลองให้พื้นที่ทางความคิดและการกระทำแก่พวกเขา แล้วคุณจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้
 • อย่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป ให้เวลาแก่เพื่อนๆและครอบครัวบ้าง
 • อย่าโยนข้อผิดพลาดในชีวิตของคุณว่ามันเป็นความผิดของผู้อื่น ลองหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่มีใครจัดการชีวิตของคุณได้ดีกว่าตัวคุณเอง

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Extraverted Sensing

ENTJ จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Extraverted Sensing ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

ENTJ จะเริ่มใช้ความสามารถในการสังเกตสิ่งรอบตัวโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น สีสัน, รูปร่าง ซึ่งพวกเขาไม่ค่อยจะสนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้มาก่อน นอกจากนี้ยังจะเริ่มการสังเกตหรือสร้างความเข้าใจในตัวผู้คนซึ่งไม่เคยลองทำมาก่อน

ENTJ สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Sensing เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 •  เริ่มเรียนรู้ทักษะหรือกีฬาใหม่ๆซึ่งต้องอาศัยการจดจ่อและระมัดระวังอย่างสุดๆ
 • รับประทานอาหารอย่างสบายๆและผ่อนคลาย ลองรับรู้รสชาติและกลิ่นที่แท้จริงของมันดูให้ดีก่อนที่จะบริโภคมันเข้าไป
 • ซื้ออะไรบางอย่างที่คุณชอบซึ่งต้องไม่แพงเกินไป โดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรให้มากความ เช่น จะซื้อไปเพื่ออะไร ขอให้คุณได้มีความสุขกับการได้ครอบครองมันอย่างเต็มที่ก็พอ ก่อนที่มันจะไม่มีค่าในอนาคต

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Introverted Feeling

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน ENTJ จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Introverted Feeling

การทำหน้าที่แบบ Introverted Feeling นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ ENTJ จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ ENTJ เป็นคนเจ้าอารมณ์มากๆและรู้สึกโศกเศร้าอย่างควบคุมไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Feeling ขึ้นไปอีก

 • คิดเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่คนๆนั้นมี จากนั้นก็หาเวลาที่เหมาะสมในการยกย่องและชื่นชมเขา
 • ถ้าคุณมีความขัดแย้งกับใคร ให้คุณลองคิดว่าอะไรที่สำคัญสำหรับคนๆนั้นในสถานการณ์นั้นๆ แล้วก็ถามตัวเองซะว่าคุณสามารถเอาชนะความต้องการเป็นฝ่ายถูกและมอบอะไรดีๆให้แก่เขาได้ไหม เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ดีต่อไป
 • ในการประชุมกลุ่มหรืออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้คุณลองสังเกตคำใบ้จากคำพูดและสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดของคนอื่นๆ เพื่อที่จะนำมาลองคิดประเมินถึงความคิดและความรู้สึกของผู้คนโดยใช้การสังเกตจากภาษากายของคนอื่นๆ
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook