ENTP – ผู้มีวิสัยทัศน์

The Visionary – ผู้มีวิสัยทัศน์

Entp

(Extraversion – iNtuition – Thinking – Perceiving)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTP วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ โดยคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้สัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์ของคุณเป็นหลัก (Extraverted Intuition – Ne) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ ซึ่งคุณจะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความมีเหตุผลและความสมเหตุสมผล (Introverted Thinking – Ti)

ENTP มีการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Extraverted Intuition เป็นตัวขับเคลื่อน มันเลยทำให้ความสนใจหลักของ ENTP คือการเข้าใจโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ พวกเขาคอยดูดซับไอเดียและภาพของสถานการณ์ต่างๆที่ได้พบเจออย่างสม่ำเสมอ ใช้สัญชาตญาณหรือสัมผัสที่ 6 นี้ประมวลผลข้อมูล พวกเขามีความไวและแม่นยำกับความสามารถในการประเมินและรับรู้สถานการณ์ ENTP เป็นบุคลิกภาพที่เข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวลึกกว่าบุคลิกภาพแบบอื่นๆ

ด้วยความสามารถในการเข้าใจคนและสถานการณ์อย่างเป็นธรรมชาติผ่านทางสัญชาตญาณของพวกเขา มันทำให้ ENTP มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในชีวิต พวกเขามักจะเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง เป็นคนที่ค่อนข้างยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ดีเพื่อที่จะได้ทำงานหลายๆรูปแบบ เป็นคนที่เก่งในแทบจะทุกๆอย่างที่พวกเขาสนใจ เมื่อ ENTP ได้เจริญเติบโตขึ้นและพัฒนาความสามารถของการหยั่งรู้และความเข้าใจในสิ่งใดอย่างลึกซึ้ง พวกเขาจะเป็นคนที่มีความตระหนักรู้อย่างมากต่อความเป็นไปได้ในหลายๆทางหรือหลายๆรูปแบบ มันเลยช่วยให้พวกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่ง มีหัวดี และมีความคิดริเริ่ม เมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหา

ENTP เป็นคนที่เต็มไปด้วยไอเดียและความคิด ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆมันช่วยให้พวกเขามองเห็นถึงความเป็นไปได้ในทุกๆที่ จะรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นเกี่ยวกับไอเดียของตนเอง พวกเขาสามารถส่งผ่านความกระตือรือร้นนี้ไปให้ผู้อื่นสัมผัสได้ ดังนั้น มันเลยช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนในเวลาที่ต้องการจะเติมเต็มวิสัยทัศน์ของตนเอง

ENTP ไม่ค่อยให้ความสนใจในการสร้างหรือกำหนดแผนการของการปฏิบัติ ไม่ชอบที่จะรีบตัดสินใจอะไร ไม่สนใจรายละเอียดในปัจจุบัน เพราะว่าพวกเขากำลังคิดหาความเป็นไปได้และไอเดีย การปฏิบัติตามการดำเนินงานของไอเดียต่างๆเป็นสิ่งที่ทำให้ ENTP รู้สึกเบื่อหน่าย ด้วยเหตุนี้ มันเลยทำให้ ENTP บางคนมีผลลัพธ์คือนิสัยของการเริ่มอย่างเดียวแต่ไม่เคยทำมันให้เสร็จ ENTP คนใดที่ยังไม่ได้พัฒนาการประมวลผลด้าน Thinking จะทำให้พบปัญหากับการข้ามไอเดียหนึ่งไปยังอีกไอเดียโดยปราศจากการทำตามแผนของพวกเขา ENTP ควรจะคิดเกี่ยวกับไอเดียของตัวเองให้ดีเสียก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้สูงที่สุดและทำให้ไอเดียนั้นๆเกิดผลสำเร็จก่อนที่จะเปลี่ยนไปคิดอะไรใหม่ๆ

การทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Introverted Thinking จะเป็นตัวช่วยพวกเขาในเวลาทำการตัดสินใจ แม้ว่า ENTP จะเป็นคนที่สนใจในการรับรู้ข้อมูลมากกว่าที่จะตัดสินใจ พวกเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีเหตุผลและคิดอย่างสมเหตุสมผลในเวลาที่ทำการหาข้อสรุป เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาใช้ความสามารถด้าน Thinking เข้าไปรวมกับความสามารถของการรับรู้/เข้าใจผ่านสัญชาตญาณ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ ENTP เป็นคนที่ช่างคิดเพ้อฝัน, มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าคิดกล้าทำ

ENTP เป็นนักสนทนาที่พูดได้อย่างคล่องแคล่ว มีทักษะในการสื่อสาร ชอบการต่อสู้ด้วยคำพูดที่ใช้สติปัญญาและก็ยังเก่งในด้านนี้ ชอบการโต้วาทีเกี่ยวกับปัญหา สนุกกับการได้มีปฏิสัมพันธ์กันเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว, เพื่อน หรือคนรู้จัก พวกเขาเป็นคนที่มีทักษะเกี่ยวกับคนสูง ในระหว่างการสนทนา ENTP จะเป็นคนที่มีไหวพริบสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อ ENTP จะต้องพูดเกี่ยวกับหลักการของตัวเอง พวกเขาจะรู้สึกอาจจะกลายเป็นคนงุ่มง่ามและพูดอย่างพรวดพราด ด้วยการที่เป็นนักโต้วาทีคนเก่ง บางทีมันจะนำพา ENTP ไปสู่ความขัดแย้งกับผู้อื่นและเป็นคนที่พร้อมที่จะเผชิญหน้า เมื่อทุกๆคนดูเหมือนว่าน่าจะได้ข้อสรุปของปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้ว ENTP อาจจะเสนอความคิดของตนเองขึ้นมาอีกแบบ

บุคลิกภาพแบบ ENTP บางทีสามารถพูดถึงว่าเป็น “ทนายความ” ได้ ทนายความแบบ ENTP จะสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้าน Thinking ของพวกเขาจะช่วยให้กระทำและตัดสินใจโดยอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงของกฎระเบียบ ถ้า ENTP จะต้องปกป้องใครที่ได้ก่ออาชญากรรมไว้จริงๆ พวกเขาจะใช้ประโยชน์จากคำพูดตลบตะแลงและช่วยลูกความหลุดออกจากข้อสงสัยในที่สุด และถ้าพวกเขาชนะคดี ENTP จะมองการกระทำของตัวเองว่ามันยุติธรรมและเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆแล้ว เพราะว่าการกระทำของพวกเขานั้นถูกต้องตามกฎหมาย

โดยธรรมชาติ ENTP จะไม่ค่อยสนใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนในเวลาทำการตัดสินใจ พวกเขาควรจะใส่ใจในด้านสิ่งที่ตนเองรู้สึกอยู่ในจิตใจของสถานการณ์นั้นๆบ้าง ถึงแม้ว่าความสามารถทางด้านการใช้เหตุผลจะช่วยเพิ่มกำลังให้กับเขา แต่มันจะทำให้พวกเขาออกห่างจากความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่น

การพัฒนาด้านที่น้อยที่สุดของ ENTP คือ Sensing และ Feeling ถ้าพวกเขาไม่สนใจในด้าน Sensing มันจะทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่ละเลยต่อรายละเอียดต่างๆในชีวิต และถ้าพวกเขาไม่สนใจในด้าน Feeling มันจะทำให้พวกเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นและอาจจะกลายเป็นคนที่หยายและก้าวร้าว

เมื่ออยู่ในสภาวะที่เครียด ENTP จะสูญเสียความสามารถในการสร้างความเป็นไปได้และไอเดีย กลายเป็นว่าพวกเขาจะไปหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแทน รายละเอียดที่ว่านี้จะดูเหมือนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับ ENTP แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ค่อยสำคัญต่อในภาพรวมเลย

ENTP เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้ความเคารพในความรู้ ใช้เวลาอย่างมากในชีวิตเพื่อค้นหาความเข้าใจที่ลึกกว่า อาศัยอยู่ในโลกของความเป็นไปได้และรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับแนวคิด, ความท้าทาย และความยากลำบาก เมื่อพบกับปัญหา พวกเขาเก่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถค้นพบวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด, ขี้สงสัย ENTP เป็นคนที่มีความเป็นไปได้ให้กับสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างมากมาย

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • เป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารสูง และชอบการสนทนาพูดคุยหรือโต้แย้งหัวข้อที่น่าสนใจ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เก่งในการสร้างไอเดียใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสูงมาก
 • มีความกระตือรือร้น เป็นคนที่น่าดึงดูด และเป็นที่รู้จัก
 • เป็นคนง่ายๆ สบายๆ
 • มีความเป็นเหตุเป็นผลสูง และใช้ตรรกะการคิดวิเคราะห์
ข้อเสีย
 • ไม่เก่งในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้หรืองานที่ทำจนกว่ามันจะสำเร็จ มักจะกระโดดไปหาสิ่งอื่นที่น่าสนใจกว่าเสียก่อน
 • อาจเป็นคนที่เบื่อง่าย เพราะเป็นคนที่ตื่นเต้นง่าย
 • อาจเป็นนักชอบเสี่ยง โดยเฉพาะกับเรื่องเงิน
 • อาจไม่รับรู้ในความรู้สึกของผู้อื่น
 • ไม่ชอบการทำกิจวัตรประจำวันหรือการมีตารางเวลาและการถูกควบคุมโดยผู้อื่น
 • อาจมีปัญหากับผู้คนในบางที เพราะความชอบในการพูดคุยและโต้เถียงถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ เช่น ไอเดียหรือทฤษฎีต่างๆ
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook