INTP – การทำงาน อาชีพ และการศึกษา

ในส่วนนี้จะเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมของ INTP งานที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึง งานที่จะสามารถดึงความสามารถของเหล่า INTP ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความชอบโดยธรรมชาติ ส่วนงานที่ไม่เหมาะสมหมายถึง งานที่บุคลิกภาพของ INTP ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีในตัวออกมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้องเหนื่อยและใช้ความพยายามเป็นพิเศษ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางทำงานที่บุคลิกภาพของเราไม่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้เลย เพราะการพิจารณาอาชีพหรืองานนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความถนัดหรือความชอบแล้ว เรายังต้องมีใจรักที่จะทำมันอีกด้วย เรามาดูลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ INTP กันเลยดีกว่า

INTP กับลักษณะโดยคร่าวๆ

 • รักในทฤษฎีและแนวคิดเชิงนามธรรม
 • เป็นผู้ค้นหาความจริง – ต้องการเข้าใจในสิ่งต่างๆโดยการวิเคราะห์มัน
 • ให้ความสำคัญกับความรู้และความสามารถมากกว่าสิ่งอื่นใด
 • มีมาตรฐานของการกระทำสิ่งต่างๆที่สูงมาก ซึ่งพวกเขานำมาใช้กับตัวเองเป็นหลัก
 • เป็นตัวของตัวเอง, มีความคิดริเริ่ม และอาจจะดูเป็นคนที่แปลกประหลาดไปบ้าง
 • จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อได้ทำงานคนเดียวและให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ
 • ไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นทั้งผู้นำหรือผู้ตามเลย
 • ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และชาญฉลาด(โดยเฉพาะในเวลาที่ต้องเข้าใจสิ่งต่างๆ)
 • อยู่กับอนาคตเป็นหลัก ไม่ค่อยสนใจสถานการณ์จริงในปัจจุบัน
 • โดยทั่วไปมักจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาด, มีสติปัญญาหลักแหลม และช่างคิดช่างประดิษฐ์
 • เชื่อมั่นในความเข้าใจและความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองมากกว่าของคนอื่นๆเสมอ
 • อาศัยอยู่ในโลกภายในหัวสมองและจิตใจของตัวเองเป็นซะส่วนใหญ่ – อาจกลายเป็นคนที่เหินห่างจากผู้อื่นหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลย
 • ไม่ค่อยสนใจในเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำงานของตัวเอง

INTP ได้รับของขวัญที่วิเศษในการสร้างหรือวิเคราะห์ทฤษฎีและความน่าจะเป็นต่างๆเพื่อพิสูจน์ว่ามันถูกหรือมันผิด เป็นคนที่สามารถมีความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆในระดับที่ลึกซึ้งและเป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ สิ่งนี้ช่วยเปิดประตูให้ INTP สามารถเข้าใจและจับใจความทฤษฎีหรือความคิดเชิงนามธรรมที่ยากๆและซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว พวกเขายังมีความสามารถอันโดดเด่นในการให้เหตุผลโดยการใช้ตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผลอีกด้วย นี่คือตัวช่วยสำคัญสำหรับ INTP ในการวิเคราะห์ทฤษฎีอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้น เนื่องจาก INTP เป็นคนที่มีแรงกระตุ้นในการค้นหาความจริงและการทำให้กระจ่างต่อทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ เราจึงจะขอแนะนำรายละเอียดของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับความปรารถนาและความสามารถของบุคลิกภาพแบบ INTP เริ่มต้นด้วย INTP จะมีความสุขมากที่สุดถ้าได้ทำงานที่ให้ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ทำงานคนเดียวในการพัฒนาและวิเคราะห์ทฤษฎีหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ยากๆ เพราะความต้องการหลักของ INTP ก็คือการค้นหาความจริงมากกว่าการค้นหาการประยุกต์ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ หรือไม่ก็เป็นงานที่ไม่มีการจำกัดขอบเขตของความคิด ได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ เพราะพวกเขาเป็น “นักคิดอิสระ” (Free-Thinker) อย่างแท้จริง นอกจากนี้ INTP ยังเหมาะสมกับงานที่ได้มีโอกาสในการนำเอาหลักการใช้ตรรกะเหตุผลเข้าไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีเพื่อค้นหาทางออกในการแก้ปัญหาและพัฒนาทฤษฎีหรือระบบที่มีอยู่หรือจะเป็นงานใดๆก็ตามแต่ที่ได้อาศัยการใช้หลักเหตุผลและการคิดวิเคราะห์อันยอดเยี่ยมของพวกเขา เช่น นักวิทยาศาสตร์, วิศวกร เป็นต้น ล้วนเหมาะสมกับ INTP ทั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ INTP ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ INTP ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

อาชีพที่ควรพิจารณา

 • สถาปนิก
 • นักวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะฟิสิกส์และเคมี)
 • นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • นักออกแบบเกม
 • เกมเมอร์ / นักแคสเกม
 • นักออกแบบหรือศิลปิน
 • ผู้ชำนาญการพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
 • นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ / นักออกแบบกราฟฟิก
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ / ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • นักพัฒนาและออกแบบซอฟท์แวร์
 • วิศวกร
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • เจ้าหน้าป่าไม้
 • นักมานุษยวิทยา
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน / นักวางแผนทางการเงิน
 • นักวิเคราะห์การเงิน
 • นักประวัติศาสตร์
 • นักสืบ / สายลับพิเศษ
 • วาณิชธนากร
 • นักประดิษฐ์
 • ผู้พิพากษา
 • นักปราชญ์
 • นักเขียนอิสระ / นักเขียนทางเทคนิค / นักเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • นักดาราศาสตร์
 • นักคณิตศาสตร์
 • นักบินอวกาศ
 • นักธรณีวิทยา
 • ทนายความ / นักกฎหมาย
 • นักดนตรี
 • นักการตลาด (โดยเฉพาะนักวิเคราะห์การตลาด)
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเครือข่าย
 • นักจิตวิทยา
 • จิตแพทย์
 • แพทย์
 • อาจารย์ / ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย
 • ช่างภาพ
 • เภสัชกร
 • นักวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • นักค้นคว้าวิจัย
 • นักตรรกวิทยา
 • นักมานุษยวิทยา
 • นักพันธุศาสตร์
 • นักจุลชีววิทยา
 • สัตวแพทย์
 • นักประสาทวิทยา
 • นักสัตววิทยา
 • วิศวกรฝ่ายขาย
 • นักโบราณคดี
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • นักลงทุนทางการเงิน
 • นักธุรกิจเงินร่วมลงทุน
 • คอลัมน์นิสต์ / นักวิจารณ์ / ผู้บรรยาย
 • ผู้ตัดต่อและลำดับภาพยนตร์
 • ผู้กำกับฝ่ายศิลป์

* อาชีพไหนที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำมันให้ได้ดีหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย โปรดเลือกจากความรักความชอบและความถนัดของคุณเป็นหลัก

ลักษณะการทำงาน

INTP เป็นคนที่มีความคิดซับซ้อน เป็นนักคิดอิสระ สามารถคิดอะไรออกไปได้อย่างกว้างไกลและสร้างไอเดียใหม่ๆออกมาได้มากมาย จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อได้ทำงานคนเดียวและได้รับความเป็นอิสระในการทำงาน INTP จะไม่ค่อยทำได้ดีหรือรู้สึกเต็มใจถ้าจะต้องสื่อสารความคิดอันซับซ้อนของพวกเขาออกไปให้ผู้อื่นฟัง พวกเขาจะไม่มีความอดทนต่อความคิดที่ซ้ำไปซ้ำมาและความคิดที่มีแต่ความยุ่งเหยิงหรือไม่ก็มีการใช้อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไป ในสถานที่ทำงาน INTP จะให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์, ความตรงไปตรงมา, ความเป็นอิสระ และการเป็นคนมีความสามารถสูง INTP จะชอบงานที่ได้ท้าทายความฉลาดทางสติปัญญา ถ้างานนั้นๆไม่สร้างความท้าทายให้กับพวกเขามากพอ มันอาจจะทำให้ INTP รู้สึกเบื่อและไม่สนใจ นอกจากนี้ยังอาจจะทำงานนั้นได้อย่างแย่อีกด้วย

INTP เป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม พวกเขาเก่งในการค้นหาทางออกของปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นคนที่ไม่ชอบการถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบหรือข้อบังคับและตารางเวลา เนื่องจากเป็นคนที่ชอบเก็บตัว (Introversion) INTP จะขอเลือกอยู่อย่างเงียบๆคนเดียว ทำงานคนเดียว ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆ ขอเป็นคนที่เฝ้าสังเกตอยู่อย่างสันโดษดีกว่า อย่างไรก็ตาม INTP จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มได้อย่างมาก ถ้าถึงเวลาของบทบาทที่พวกเขามีความสามารถดี INTP เป็นนักคิดอิสระผู้ซึ่งเก่งในการคิดวิเคราะห์อย่างมาก สามารถนำเอาทฤษฎี, ระบบ หรือไอเดีย/แนวคิดมาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น กับการแก้ปัญหา เป็นต้น

การเรียนรู้ / โรงเรียน

INTP รักที่จะเรียนรู้ ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะชอบการแบ่งปันไอเดียและความคิดกับผู้อื่น แต่ก็เป็นคนที่ชอบการอยู่อย่างสันโดษมากกว่า พวกเขาจะรู้สึกเบื่อถ้าการเรียนรู้นั้นๆไม่ได้อาศัยความสามารถทางสติปัญญามาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้สำหรับ INTP จะเหมาะสมในรูปแบบของการเรียนแนวคิด/ไอเดียหรือทฤษฎีที่เป็นนามธรรม ไม่มีข้อบังคับในการเรียนมากเกินไป ให้อิสระในการสำรวจไอดีใหม่ๆและทำการทดลองด้วยตนเอง ทั้งนี้ INTP ควรจะตระหนักถึงการนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงด้วย

INTP จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในบรรยากาศที่เงียบๆ ไม่ก็เรียนรู้ด้วยตัวคนเดียวเลย จะไม่ค่อยเข้ากลุ่มเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคนอื่น จนบางทีก็ถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนที่อยู่อย่างสันโดษเลยทีเดียว INTP มักจะมองข้ามการแสดงออกถึงการขอบคุณหรือซาบซึ้งในสิ่งที่ผู้อื่นได้ช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ INTP ชอบการได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างให้เข้าใจมันอย่างถ่องแท้มากกว่าการที่จะนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จากนั้นก็อาจจะหมดความสนใจลงและเปลี่ยนไปศึกษาอย่างอื่นที่ทำให้พวกเขารู้สึกสนใจต่อไป

เนื่องจากเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่น (Perceiving) จึงทำให้หลายๆครั้ง INTP เป็นคนที่ชอบรอให้ใกล้ๆถึงกำหนดส่งแล้วค่อยเริ่มงานหรือโปรเจ็กต์ พวกเขามักจะประเมินเวลาที่จำเป็นในการทำงานหรือโปรเจ็กต์ให้เสร็จสมบูรณ์ต่ำเกินไปอยู่บ่อยๆ เนื่องจากเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณ (Intuition) จึงทำให้ INTP จะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม, การได้ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น และการได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมา มากกว่าที่จะนำมันไปลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากอีกด้วย

คณะและสาขาเรียนที่ควรพิจารณา

 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • วิศวกรรม
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ชีววิทยา / ชีวเคมี
 • นิติศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การเงินและการธนาคาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • คณิตศาสตร์ / สถิติ / คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • วิทยาศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • แพทยศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประวัติศาสตร์
 • วิชาปรัชญา
 • สังคมวิทยา
 • การออกแบบกราฟฟิก
 • อาชญวิทยา

* คณะหรือสาขาการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ โปรดเลือกตามความรักความชอบและความถนัดเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook