INFJ – การทำงาน อาชีพ และการศึกษา

ในส่วนนี้จะเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมของ INFJ งานที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึง งานที่จะสามารถดึงความสามารถของเหล่า INFJ ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความชอบโดยธรรมชาติ ส่วนงานที่ไม่เหมาะสมหมายถึง งานที่บุคลิกภาพของ INFJ ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีในตัวออกมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้องเหนื่อยและใช้ความพยายามเป็นพิเศษ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางทำงานที่บุคลิกภาพของเราไม่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้เลย เพราะการพิจารณาอาชีพหรืองานนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความถนัดหรือความชอบแล้ว เรายังต้องมีใจรักที่จะทำมันอีกด้วย เรามาดูลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ INFJ กันเลยดีกว่า

INFJ กับลักษณะโดยคร่าวๆ

 • ใช้สัญชาตญาณในการรับรู้/เข้าใจผู้คนและสถานการณ์
 • เป็นนักคิดเพ้อฝัน อาศัยอยู่ในโลกของจินตนาการ
 • ยึดมั่นในอุดมการณ์และหลักศีลธรรมจรรยา
 • เป็นคนที่ซับซ้อน, ลึกลับ และยากที่จะเข้าหา
 • มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ
 • อ่อนไหวง่ายและช่างเห็นอกเห็นใจ
 • มุ่งเน้นไปที่อนาคตเป็นหลัก มองที่อนาคตก่อนปัจจุบันเสมอใช้ชีวิตโดยมองไปที่อนาคตเป็นหลัก – ไม่ค่อยสนใจสถานการณ์ในปัจจุบัน
 • ชอบงานบริการหรือทำให้ประโยชน์ให้กับผู้อื่น
 • ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ลึกและแน่นแฟ้น สามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจ
 • ค่อนข้างปิดกั้นตัวเองในการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริง
 • ไม่ชอบการยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ยกเว้นว่ามันจะช่วยส่งเสริมให้วิสัยทัศน์กว้างไกลออกไปอีก
 • ชอบค้นหาความหมายที่แท้จริงและจุดประสงค์ของสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 • เอาจริงเอาจังกับสิ่งต่างๆ หาเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองยาก
 • แม้ว่าจะเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกเป็นหลัก แต่ก็สามารถทำงานที่ต้องใช้หลักตรรกะเหตุผลได้ดี – อาศัยสัญชาตญาณที่แข็งแรงเข้ามาช่วยในการเข้าใจเป้าหมายและก็คิดแบบย้อนกลับหรือทำงานจากหลังมาหน้า

INFJ ใช้การหยั่งรู้จากสัญชาตญาณในการทำความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและสถานการณ์ได้ดีมาก เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่มีค่านิยมส่วนตัวสูงและมักจะใช้ค่านิยมเหล่านั้นเป็นตัวชี้ทางในชีวิต ต้องการที่จะรู้สึกว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตโดยสอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัว เช่น ทำอะไรที่พวกเขาเชื่อว่ามันถูกต้อง ดังนั้น INFJ ควรจะเลือกอาชีพหรืองานที่สามารถดำเนินชีวิตในทุกๆวันได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อค่านิยมอันแรงกล้า นอกจากนี้ INFJ ยังควรเลือกอาชีพหรืองานที่ส่งเสริมให้พวกเขาสามารถทำอะไรที่มีความหมายซึ่งเป็นหนึ่งในการแสวงหาของชีวิตได้ เนื่องจาก INFJ มีค่านิยมส่วนตัวสูงและมีวิสัยทัศน์จากสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยมซึ่งมันจะนำพาไปสู่เซ้นส์ของการ “เข้าใจ” หรือ “เรียนรู้” ทำให้สามารถเข้าใจอะไรได้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง ทั้งสองสิ่งนี้จะทำให้ INFJ ทำได้ดีในบทบาทของของผู้นำมากกว่าผู้ตาม แม้ว่าจะสามารถเป็นผู้ตามที่ดีถ้าหากได้ผู้นำที่นำทางไปในทางที่ INFJ สนับสนุนด้วยอย่างเต็มที่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ INFJ ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ INFJ ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

อาชีพที่ควรพิจารณา

 • ศิลปิน
 • นักเขียน
 • ผู้ให้คำปรึกษา
 • แพทย์ทางเลือก
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • นักดนตรี
 • ทันตแพทย์
 • แพทย์ / ผู้ช่วยแพทย์
 • นักออกแบบ
 • อาจารย์ / ศาสตราจารย์
 • ช่างภาพ
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักจิตวิทยา
 • จิตแพทย์
 • นักแก้ไขการพูด / นักแก้ไขการได้ยิน
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • จิตรกร
 • นักแต่งนวนิยาย
 • นักแต่งโคลงกลอน
 • เจ้าของร้านหนังสือ / คนขายหนังสือ
 • คนทำงานบ้าน
 • นักแปลภาษา
 • คนเขียนคำโฆษณา
 • นักเขียนบทละคร
 • นักปรัชญา
 • ภัณฑารักษ์
 • นักสิ่งแวดล้อม
 • บรรณาธิการ
 • บรรณารักษ์
 • แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
 • นักโภชนาการ
 • นักสังคมศาสตร์
 • นักสังคมวิทยา
 • นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • นักออกแบบกราฟฟิก
 • ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
 • มัณฑนากร
 • ผู้ฝึกสอน
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
 • ผู้ตัดต่อและลำดับภาพยนตร์
 • ผู้ให้บริการหรือบริหารงานด้านสุขภาพ
 • นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • หมอนวด
 • นักการตลาด
 • เภสัชกร
 • พระ / นักศาสนา
 • ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
 • นักออกแบบงานนิทรรศการ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าและการแต่งกาย
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
 • ผู้บริหาร (งานด้านสาธารณสุข)
 • หน่วยงานบริการงานด้านสังคม
 • หมอจัดกระดูก (Chiropractor)
 • ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
 • นักวิเคราะห์งาน
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
 • นักวิทยาศาสตร์

* อาชีพไหนที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำมันให้ได้ดีหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย โปรดเลือกจากความรักความชอบและความถนัดของคุณเป็นหลัก

ลักษณะการทำงาน

INFJ ต้องการงานที่มีคุณค่าหรือความหมายและงานที่สร้างการเจริญเติบโต เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรและค่อนข้างกระตือรือร้นแบบเงียบๆ ในขณะที่ INFJ เป็นนักคิดเพ้อฝันและมีจินตนาการสูง แต่พวกเขาก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับงานและหน้าที่ INFJ มักจะมีเป้าหมายส่วนตัวและค่อนข้างที่จะมีระเบียบและการวางแผนที่ดีในการทำมันให้สำเร็จ INFJ มีความคาดหวังต่อตัวเองที่สูง บางทีก็คาดหวังตัวผู้อื่นสูงด้วยเช่นกัน ในสถานที่ทำงาน INFJ จะมองดูเป็นคนที่เงียบๆและมีความเป็นส่วนตัวสูง แต่ก็ยังดูเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังด้วย คุณอาจจะพบ INFJ ทำงานเป็นศัลยแพทย์หรือไม่ก็อาชีพอื่นที่อยู่ในบทบาทที่ต้องประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์มาเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ก็จะเป็นงานทั่วๆไปที่ได้บริการหรือทำเพื่อช่วยเหลือ/สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น เช่น ให้คำปรึกษา, อาจารย์ ก็สามารถพบเจอได้บ่อยๆ

INFJ เป็นคนที่มีความช่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรู้สึกมีความสุขกับการได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อื่น เนื่องจากเป็นนที่ใช้สัญชาตญาณ (Intuition) จึงทำให้ INFJ มีความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่เป็นวิธีการในการกระตุ้นและจุดประกายผู้อื่น ในฐานะที่เป็นคนชอบเก็บตัว (Introversion) INFJ จะแบ่งปันความเชื่อหรือค่านิยมส่วนตัวกับใครก็ตามที่พวกเขาเชื่อใจเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การอ่านใจและทำความรู้จักคนแบบ INFJ เป็นเรื่องที่ยากสักหน่อย

การเรียนรู้ / โรงเรียน

INFJ รักที่จะเรียนรู้ หลายๆเวลาในชีวิตของพวกเขาจะถูกเติมเต็มไปกับการเจริญเติบโต เป็นคนที่มีการแสวงหาการพัฒนาตนเองและการค้นหาคำตอบให้กับหลายๆคำถามอยู่เสมอๆ มีพรสวรรค์ในการถอดรหัสค้นหาความเชื่อมโยง/เกี่ยวข้องและการค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งต่างๆ INFJ จะสนใจในทฤษฎีและแนวคิดเชิงนามธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้คนและความสัมพันธ์ได้ ในภายหลัง INFJ จะปรารถนาตำแหน่งที่ได้ช่วยเหลือผู้คนอื่นๆ

สำหรับเรื่องของการเรียนรู้ INFJ จะทำได้ดีที่สุดในเวลาที่ได้นั่งฟังการบรรยายแนวคิดจากอาจารย์หรืออะไรก็ตามแต่ที่พวกเขาสามารถอาศัยความหยั่งรู้ของตัวเองในการต่อยอดความรู้นั้นๆได้ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงจะไม่ค่อยเหมาะสมกับ INFJ เท่าไหร่ เพราะพวกเขามีจินตนาการอันกว้างไกล นอกจากนี้ยังชอบไอเดียที่ซับซ้อนหรือรูปแบบความคิดที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบหรือวิธีการทำงานแบบเดิมๆที่มีอยู่แล้วได้ INFJ จะใช้เวลาบางส่วนไปกับการค้นหาความหมายของสิ่งต่างๆ

INFJ จะทำได้ดีเมื่อได้เรียนรู้ด้วยตัวคนเดียว แต่ก็จะได้รับผลประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในห้องเรียนด้วยเช่นกัน จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในบรรยากาศที่เงียบๆหรือไม่ก็เรียนรู้ด้วยตัวคนเดียวเลย INFJ มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการท่องจำ พวกเขาอาศัยวิธีการของตนเองในการจดจำข้อมูลที่สำคัญเวลาไปสอบ INFJ เป็นคนที่มีมาตรฐานสูงทั้งกับตนเองและคนรอบๆตัว เนื่องจากเป็นคนที่ใช้ความรู้สึก (Feeling) จึงทำให้ INFJ ชอบค้นหาวิธีการในการนำเอาความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนหรือปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น สิ่งนี้ยังทำให้ INFJ เป็นคนที่เต็มใจในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมากเกินไปในบางที แม้ว่าตนเองจะได้รับผลกระทบในทางลบไปด้วยก็ตาม

คณะและสาขาเรียนที่ควรพิจารณา

 • จิตวิทยา / ผู้ให้คำปรึกษา
 • อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ศาสนศึกษา
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สังคมสงเคราะห์
 • รัฐศาสตร์
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • การออกแบบภายใน
 • การตลาด
 • การออกแบบแฟชั่น
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • อาหารและโภชนาการ
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตร์

* คณะหรือสาขาการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ โปรดเลือกตามความรักความชอบและความถนัดเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook