INFJ – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ INFJ โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ INFJช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Introverted Intuition13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Extraverted Feelingวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Introverted Thinking30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Extraverted Sensingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Introverted Intuition

ในตอนเป็นเด็กๆ INFJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Introverted Intuition

พวกเขาจะรู้สึกหลงไหลในเรื่องราวที่มันสามารถทำให้จินตนาการของพวกเขาแผ่ขยายกว้างขึ้นและมักจะขอให้พ่อแม่เล่าเรื่องนิทานหรือเรื่องที่แต่งขึ้นซ้ำอีกครั้ง เป็นคนที่มีจินตนาการสูง

INFJ มีแนวโน้มที่จะหลงไหลอย่างมากในตัวคุณครูหรือใครก็ตามที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตของพวกเขา

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะมีปัญหาในการตัดสินใจอะไรที่ดีๆและกลายเป็นคนดื้อรั้นและใจแคบ เนื่องจากเพราะยังไม่ได้พัฒนาความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่างๆในระดับที่ลึกซึ้ง

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Extraverted Feeling

ในช่วงวัยหนุ่มสาว INFJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Extraverted Feeling

พวกเขาจะเริ่มแสดงออกถึงการพัฒนานี้โดยการกลายเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก อ่อนไหวง่าย และชอบให้กำลังใจคนที่อยู่รอบๆตัว

INFJ จะเริ่มมีความปรารถนาการได้รับความเห็นดีเห็นชอบจากกลุ่มเพื่อนและครอบครัว และจะทำสิ่งต่างๆที่มันช่วยให้คนเหล่านี้รู้สึกพึงพอใจเพื่อที่จะได้รับมัน INFJ จะเป็นเพื่อนที่อุทิศตนและจริงใจ เต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเวลาที่เพื่อนคนใดก็ตามมีปัญหา

ถ้า INFJ คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขาไม่รู้วิธีในการนำเอาความคิดความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการไล่ล่าความสำเร็จหรือการตัดสินใจ

สิ่งที่ INFJ ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า INFJ ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Introverted Intuition และ Extraverted Feeling ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ INFJ ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ INFJ ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ INFJ ก็คือ Introverted Thinking และ Extraverted Sensing ตามลำดับ

 • แปลงไอเดียของคุณให้อยู่ในรูปของสิ่งที่สามารถทำได้จริงในเชิงปฏิบัติ
 • รู้จักการให้และรับผลตอบกลับในเชิงลบอย่างสร้างสรรค์
 • ฝึกการใช้คำอธิบายต่อความเข้าใจของตัวเองในภาษาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่คนอื่นๆจะสามารถเข้าใจได้
 • รู้จักเข้าสังคม, ติดต่อ และพูดคุยกับคนรู้จักและคนรอบข้างให้มากขึ้น
 • ทำการประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อเท็จจริงและความสมเหตุสมผลเป็นหลัก อย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัว
 • เปิดใจให้กว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง อย่ามัวพึ่งแต่สัญชาตญาณของตัวเองมากเกินไป
 • รู้จักทำตัวให้สบายๆในเวลาที่ต้องอยู่กับความไม่แน่นอน ทำตัวให้เป็นคนที่ยืดหยุ่นได้บ้าง
 • พยายามมองอะไรให้ได้มากกว่าค่านิยมส่วนตัวของตัวเอง
 • เป็นคนมีเหตุผลและทำอะไรให้สมเหตุสมผลหรือตามข้อเท็จจริงให้มากขึ้น
 • จัดลำดับความสำคัญให้กับสิ่งต่างๆ จากนั้นก็ยึดติดอยู่กับมัน

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Introverted Thinking

INFJ จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Introverted Thinking ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

พวกเขาจะเริ่มใช้การคิดเชิงเป็นเหตุเป็นผลและเชิงรูปธรรมโดยใช้ข้อเท็จจริงในการเข้าถึงและประเมินสถานการณ์ ซึ่งในปกติ INFJ จะใช้แต่ความรู้สึกส่วนตัวเป็นตัวตัดสิน นอกจากนี้ยังเริ่มจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผยในคำพูดและภาษาของเขาในเวลาที่พวกเขารู้สึกว่ามันจำเป็น อาจจะสนใจในความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นน้อยลง ให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองมากขึ้น

INFJ สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Thinking เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 • ลองฝึกเล่นเกมที่มันใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ดู เช่น หมากรุก หรือจะเป็นเกมที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าง Line เกมเศรษฐี ก็ได้ (ถ้าคุณมีการ์ดตัวละครที่เก่งจี้เครื่องรางที่ดีแล้วก็เล่นกับคนที่เก่งๆนะ) ลองเรียนรู้วิธีการสร้างการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมในระหว่างที่คุณเล่นมัน
 • เมื่อคุณอยากได้และจะซื้ออะไรก็ตาม ลองนำเอาราคาของสินค้าและข้อดีข้อเสียของแต่ละแบรนด์มาเปรียบเทียบกัน ลองชั่งน้ำหนักมันดูว่าราคาเท่านี้กับข้อดีข้อเสียที่จะได้ จากนั้นก็คิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุผลว่าคุณควรจะซื้ออันไหนจึงจะดีที่สุด ใช้ความคิดและการวิเคราะห์ที่อยู่ในหัวของคุณเป็นเกณฑ์การตัดสิน
 • นึกถึงวัตถุอะไรก็ได้เท่าที่คุณจะนึกออกหรือที่มันอยู่ตรงหน้าของคุณ จากนั้นก็ลองจัดหมวดหมู่ให้กับมันดู ทำสิ่งนี้ภายในใจของคุณ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์แยกแยะของคุณเอง

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Extraverted Sensing

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน INFJ จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Extraverted Sensing

การทำหน้าที่แบบ Extraverted Sensing นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ INFJ จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ INFJ จะเสพสุขทางกายอย่างมากเกินไปและจะหันไปสนใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้จำเป็นเลย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Sensing ขึ้นไปอีก

 • เริ่มเรียนรู้ทักษะหรือกีฬาใหม่ๆซึ่งต้องอาศัยการจดจ่อและระมัดระวังอย่างสุดๆ
 • รับประทานอาหารอย่างสบายๆและผ่อนคลาย ลองรับรู้รสชาติและกลิ่นที่แท้จริงของมันดูให้ดีก่อนที่จะบริโภคมันเข้าไป
 • ซื้ออะไรบางอย่างที่คุณชอบซึ่งต้องไม่แพงเกินไป โดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรให้มากความ เช่น จะซื้อไปเพื่ออะไร ขอให้คุณได้มีความสุขกับการได้ครอบครองมันอย่างเต็มที่ก็พอ ก่อนที่มันจะไม่มีค่าในอนาคต
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook