ENFJ – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ ENFJ โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ ENFJช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Extraverted Feeling13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Introverted Intuitionวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Extraverted Sensing30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Introverted Thinkingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Extraverted Feeling

ในตอนเป็นเด็กๆ ENFJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Extraverted Feeling

พวกเขาค้นหาความสามัคคีปรองดองอย่างมาก และก็ต้องการความเห็นดีเห็นชอบจากพ่อแม่ของพวกเขา ENFJ จะทำทุกอย่างเพื่อทำให้พ่อแม่รู้สึกพึงพอใจ

ENFJ เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกในบรรยากาศทางสังคมไม่ว่าเขาจะเป็นใคร และจะส่งผลกระทบอย่างหนักถ้าไม่ได้เป็นที่ยอมรับหรือถูกปฏิเสธ เป็นเด็กที่เอาใจใส่และช่างเห็นอกเห็นใจและมีความเกรงใจต่อผู้คนรอบๆตัว

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแน่ไม่ได้และยอมรับในการตัดสินหรือการให้คุณค่าของคนอื่นๆง่ายเกินไป

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Introverted Intuition

ในช่วงวัยหนุ่มสาว ENFJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Introverted Intuition

พวกเขาจะเริ่มพัฒนาความสามารถในการคิดจินตนาการและวางแผนเหตุการณ์ในอนาคต

ENFJ จะเริ่มแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในงานของพวกเขาและมีความไวในการเข้าใจสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังค้นหาใครสักคนในความสัมพันธ์ที่จะอุทิศตนและมอบความรักให้ด้วยอารมณ์ที่ร้อนแรง

ถ้า ENFJ คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขาเป็นคนที่ช่างตัดสินโดยที่ยังไม่ได้มองเห็นความเป็นไปได้ของสิ่งต่างๆ ทำการตัดสินใจแบบดื้อรั้นโดยที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ

สิ่งที่ ENFJ ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า ENFJ ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Extraverted Feeling และ Introverted Intuition ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ ENFJ ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ ENFJ ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ ENFJ ก็คือ Extraverted Sensing และ Introverted Thinking ตามลำดับ

 • ขอรายละเอียดให้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยทำการตัดสินใจ
 • พยายามปล่อยวาง อย่าจู้จี้จุกจีกจับผิดอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆ
 • แปลงไอเดียของคุณให้อยู่ในรูปของสิ่งที่สามารถทำได้จริงในเชิงปฏิบัติ
 • ตั้งลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆแล้วก็ยึดติดอยู่กับมัน
 • รู้จักรับและให้การตอบกลับในเชิงลบอย่างสร้างสรรค์
 • ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น
 • สร้างทัศนคติในทางที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นคนที่ใช้เหตุผลให้มากขึ้น
 • เมื่อสงสัยสิ่งใด ให้ถามออกไปเลยทันที อย่ามัวคิดแต่ว่าการไม่มีเสียงตอบรับคือการที่คนอื่นๆไม่ชอบใจเราหรือเป็นอะไรในเชิงลบ
 • ยิ้มให้กับคำวิพากษ์วิจารณ์ รับฟังความคิดจากผู้อื่น เพราะทุกๆคนไม่ได้คิดหรือมีจุดยืนแบบเดียวกันหมด ยังมี MBTI อีก 15 แบบซึ่งแตกต่างจากคุณไปหมด
 • ให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองให้มากขึ้น ทำให้ได้แบบเดียวกับที่ทำให้ผู้อื่น

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Extraverted Sensing

ENFJ จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Extraverted Sensing ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

ENFJ จะเริ่มการสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน เริ่มจะเป็นคนที่มีความรู้สึกชื่นชมต่อรายละเอียดและสิ่งต่างๆของโลกในธรรมชาติ เช่น เสียงกรอบแกรบของใบไม้ นอกจากนี้ยังเริ่มจะสังเกตการแต่งตัวและการกระทำของผู้คนอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วย

ENFJ สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Sensing เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 •  เริ่มเรียนรู้ทักษะหรือกีฬาใหม่ๆซึ่งต้องอาศัยการจดจ่อและระมัดระวังอย่างสุดๆ
 • รับประทานอาหารอย่างสบายๆและผ่อนคลาย ลองรับรู้รสชาติและกลิ่นที่แท้จริงของมันดูให้ดีก่อนที่จะบริโภคมันเข้าไป
 • ซื้ออะไรบางอย่างที่คุณชอบซึ่งต้องไม่แพงเกินไป โดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรให้มากความ เช่น จะซื้อไปเพื่ออะไร ขอให้คุณได้มีความสุขกับการได้ครอบครองมันอย่างเต็มที่ก็พอ ก่อนที่มันจะไม่มีค่าในอนาคต

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Introverted Thinking

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน ENFJ จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Introverted Thinking

การทำหน้าที่แบบ Introverted Thinking นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ ENFJ จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ ENFJ เป็นคนที่ตำหนิติเตียนตัวเองและอาจจะพูดเยาะเย้ย, เหน็บแนมในภาษาของพวกเขาเองได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Thinking ขึ้นไปอีก

 • ลองฝึกเล่นเกมที่มันใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ดู เช่น หมากรุก หรือจะเป็นเกมที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าง Line เกมเศรษฐี ก็ได้ (ถ้าคุณมีการ์ดตัวละครที่เก่งจี้เครื่องรางที่ดีแล้วก็เล่นกับคนที่เก่งๆนะ) ลองเรียนรู้วิธีการสร้างการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมในระหว่างที่คุณเล่นมัน
 • เมื่อคุณอยากได้และจะซื้ออะไรก็ตาม ลองนำเอาราคาของสินค้าและข้อดีข้อเสียของแต่ละแบรนด์มาเปรียบเทียบกัน ลองชั่งน้ำหนักมันดูว่าราคาเท่านี้กับข้อดีข้อเสียที่จะได้ จากนั้นก็คิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุผลว่าคุณควรจะซื้ออันไหนจึงจะดีที่สุด ใช้ความคิดและการวิเคราะห์ที่อยู่ในหัวของคุณเป็นเกณฑ์การตัดสิน
 • นึกถึงวัตถุอะไรก็ได้เท่าที่คุณจะนึกออกหรือที่มันอยู่ตรงหน้าของคุณ จากนั้นก็ลองจัดหมวดหมู่ให้กับมันดู ทำสิ่งนี้ภายในใจของคุณ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์แยกแยะของคุณเอง
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook