INFP – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ INFP โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ INFPช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Introverted Feeling13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Extraverted Intuitionวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Introverted Sensing30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Extraverted Thinkingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Introverted Feeling

ในตอนเป็นเด็กๆ INFP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Introverted Feeling

พวกเขาจะกลายเป็นเด็กที่อ่อนไหวง่ายและไวต่อความรู้สึกมากและ INFP ยังจะได้รับผลกระทบเต็มๆถ้าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความขัดแย้งหรือทะเลาะกัน

INFP อาจจะกระทำสิ่งที่เป็นการให้บริการหรือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในทั้งที่บ้านและในห้องเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการได้รับความเห็นดีเห็นชอบและการให้กำลังใจจากคุณครู, เพื่อน หรือพ่อแม่ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่แสดงออกทางอารมณ์ได้มาก จะหัวเราะหรือร้องไห้ได้ง่าย

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะค้นพบสิ่งที่สร้างสรรค์หรือที่เป็นแรงบันดาลใจ แต่ไม่ยอมทำมันให้ต่อเนื่องจนสำเร็จ

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Extraverted Intuition

ในช่วงวัยหนุ่มสาว INFP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Extraverted Intuition

INFP จะเริ่มแสดงให้เห็นถึงการพัฒนานี้โดยการเป็นคนที่มีความไวในการเข้าใจและจับใจความไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ นอกจากนี้ยังอาจให้ความสนใจในสาขาวิชาที่เป็นนามธรรม เช่น สังคมศาสตร์ เป็นต้น

ถ้า INFP คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่สังเกตเห็นความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมรอบๆตัวและจะทำการตัดสินใจโดยใช้ค่านิยมส่วนตัวของตัวเองเป็นตัวกำหนดเท่านั้น

สิ่งที่ INFP ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า INFP ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Introverted Feeling และ Extraverted Intuition ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ INFP ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ INFP ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ INFP ก็คือ Introverted Sensing และ Extraverted Thinking ตามลำดับ

 • แปลงไอเดียของคุณให้อยู่ในรูปของสิ่งที่สามารถทำได้จริงในเชิงปฏิบัติ
 • รู้จักการให้ผลตอบกลับในเชิงลบอย่างสร้างสรรค์
 • รู้จักทำการประเมินสถานการณ์โดยใช้ความมีเหตุผลและข้อเท็จจริงให้มากขึ้น ลดการใช้ค่านิยมส่วนตัว
 • ปฏิบัติตามแรงบันดาลใจของตัวเองจนกว่ามันจะสำเร็จ อย่าเพิ่งล้มเลิกกลางคัน
 • ฝึกให้มีความอดทนมากขึ้นกับนโยบายหรือขั้นตอน/แผนการปฏิบัติของระบบใดระบบหนึ่ง
 • ให้ความสนใจต่อรายละเอียดที่สำคัญๆให้มากขึ้น
 • ติดต่อพูดคุยกับผู้อื่นให้มากขึ้น ใช้พวก Social Network ก็ได้
 • เมื่อสงสัยสิ่งใด ให้ถามออกไปเลยทันที อย่ามัวคิดแต่ว่าการไม่มีเสียงตอบรับคือการที่คนอื่นๆไม่ชอบใจเราหรือเป็นอะไรในเชิงลบ
 • แสดงอารมณ์ของคุณออกมาให้หมด อย่าเก็บมันไว้ในใจคนเดียว เพราะคุณอาจจะจัดการกับมันไม่ไหว
 • ยิ้มให้กับคำวิพากษ์วิจารณ์ รับฟังความคิดจากผู้อื่น เพราะทุกๆคนไม่ได้คิดหรือมีจุดยืนแบบเดียวกันหมด ยังมี MBTI อีก 15 แบบซึ่งแตกต่างจากคุณไปหมด

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Introverted Sensing

INFP จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Introverted Sensing ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

INFP จะเริ่มการสังเกตรายละเอียดโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของพวกเขา จะสังเกตรายละเอียดของสิ่งของต่างๆและผู้คนอย่งที่ไม่เคยทำมาก่อน นอกจากนี้ในระหว่างการตัดสินใจ INFP จะอาศัยประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาในอดีตเข้ามาช่วยมากขึ้น โดยในปกติพวกเขาจะใช้แต่แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมในการตัดสินใจเท่านั้น

INFP สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Sensing เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 • เมื่อใดที่ได้รับงานมา อย่าเพิ่งรีบกระโจนเข้าไปทำเลยทันที ให้ลองแบ่งงานเป็นลำดับขั้นตอนดูก่อน จากนั้นก็ปฏิบัติและให้เวลากับงานใดงานหนึ่งอย่างเต็มที่แล้วค่อยไปปฏิบัติงานอื่น
 • ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในชีวิต เช่น นึกถึงรูปร่างหน้าตา, กลิ่น, รสชาติ, เสียง เป็นต้น พยายามอย่าใช้การเชื่อมโยงหรือค้นหาความหมายโดยนัยของสิ่งต่างๆ แต่ให้นึกถึงสิ่งที่เหตุการณ์นั้นๆมันเป็นไปตามความเป็นจริง
 • ลองหลับตาลงแล้วนึกถึงรายละเอียดอะไรก็ได้ของสิ่งที่คุณชอบ เช่น อาหารที่รสชาติอร่อยที่ได้ทานวันก่อนมันมีลักษณะเป็นอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ซื้อที่ไหน ไปทานกับใคร เป็นต้น

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Extraverted Thinking

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน INFP จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Extraverted Thinking

การทำหน้าที่แบบ Extraverted Thinking นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ INFP จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ INFP รู้สึกสงสัยและไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Thinking ขึ้นไปอีก

 • ฝึกการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการใช้ข้อเท็จจริงต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณ ใช้การอธิบายความคิดของคุณแบบมีเหตุผล โดยที่ห้ามนำอารมณ์หรือค่านิยมมาเกี่ยวข้อง
 • ในเวลาที่จะซื้อของ ให้คุณนำเอารายละเอียดของสินค้าแบรนด์ต่างๆมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้รายละเอียดความแตกต่างของแต่ละอันเป็นตัวตัดสินหาอันที่ดีที่สุด อย่าใช้สิ่งที่คุณคิดไปเองหรือรู้สึกไปเองมาช่วย
 • เมื่อใดที่ได้รับงานมา ให้คุณมุ่งไปที่การทำงานเลยทันที คิดในเชิงเหตุผลว่าอะไรที่ควรจะต้องทำ งานถึงจะออกมาดีที่สุดในทางที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยทั้งหมดนี้ คุณต้องใช้การคิดโดยอาศัยข้อเท็จจริงทางรูปธรรมมาช่วยเท่านั้น
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook