ESTJ – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ ESTJ โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ ESTJช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Extraverted Thinking13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Introverted Sensingวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Extraverted Intuition30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Introverted Feelingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Extraverted Thinking

ในตอนเป็นเด็กๆ ESTJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Extraverted Thinking

พวกเขาเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นทางเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญา ต้องการจะรู้เหตุผลและคำอธิบายของสิ่งต่างๆที่พ่อแม่ทำ มักจะมีคำถามว่า “ทำไม?” พวกเขาจะไม่ยอมรับอะไรที่ว่า “มันถูกเพราะว่าแม่บอก”

ESTJ มักจะไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์ ไม่มีความรู้สึกร่วมต่ออารมณ์ของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้จึงอาจดูเป็นคนที่เย็นชาและเหินห่างกับผู้อื่น ไม่ค่อยหัวเราะหรือร้องไห้ออกมาให้สมกับเป็นวัยเด็ก

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะไม่รู้วิธีการประเมินผลความคิดของตัวเอง ดังนั้นจึงอาจจะเปลี่ยนจุดยืนและการตัดสินใจอยู่บ่อยๆ

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Introverted Sensing

ในช่วงวัยหนุ่มสาว ESTJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Introverted Sensing

พวกเขาจะแสดงออกถึงการพัฒนานี้ผ่านทางความสนใจ จะเริ่มให้ความสนใจกับการกระทำและกิจกรรมต่างๆที่สามารถทำได้ในโลกแห่งความจริง ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ช่วย แต่อาจจะเริ่มต่อต้านการใช้จินตนาการและสิ่งที่เป็นนามธรรม

ESTJ อาจจะเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อเท็จจริงด้วย เช่น ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นอกจากนี้ จะเริ่มเป็นคนที่มีความจำดีขึ้นมาก ทั้งที่ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน เพราะได้พัฒนาในส่วนของการทำหน้าที่อันนี้ซึ่งเป็นตัวรับข้อมูลและเก็บรายละเอียด

ถ้า ESTJ คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขาชอบตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเร็วเกินไป โดยที่ยังไม่ได้ดูความเป็นไปได้และไม่มีรายละเอียดให้มากพอที่จะทำการตัดสินอะไร

สิ่งที่ ESTJ ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า ESTJ ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Extraverted Thinking และ Introverted Sensing ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ ESTJ ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ ESTJ ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ ESTJ ก็คือ Extraverted Intuition และ Introverted Feeling ตามลำดับ

 • รอให้ได้รับข้อมูลให้มากกว่านี้หน่อยแล้วค่อยทำการตัดสินใจ
 • คำนึงถึงผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ใช้เวลาสั้นๆในระยะยาว
 • ให้กำลังใจและการชื่นชมยกย่องแก่ผู้อื่น ถ้าเขาทำงานได้ดีมากๆ
 • ฝึกการฟังอย่างตั้งใจในเวลาที่ผู้อื่นเล่าเรื่องทุกข์ยากของตัวเองให้ฟัง
 • เปิดใจให้กว้างๆ แล้วรับฟังไอเดียใหม่ๆให้มากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆที่ใช้ได้ผล
 • ลองมองอะไรในภาพรวมก่อนบ้าง แล้วค่อยเจาะลึกไปยังรายละเอียด
 • ก่อนจะตัดสินใจทำอะไร ให้ช้าลงบ้างสักนิดก็ได้ และฝึกให้มีความอดทนให้มากขึ้น
 • เมื่อใดที่มีความรู้สึกโกรธ อย่าแสดงมันออกไปทันที ให้ถอยห่างออกไปก่อน เวลาใดที่รู้สึกดีขึ้นแล้วค่อยกลับไปขอโทษที่เดินหนีออกมาและคุยกันอย่างดีๆ อย่าใช้แต่เหตุผลในการแก้ปัญหาความัดแย้งเท่านั้น ให้ใส่ใจในด้านของความรู้สึกด้วย
 • ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น แล้วคุณอาจจะค้นพบความสามารถใหม่ๆของตัวเอง
 • อย่าควบคุมผู้อื่นถ้าไม่จำเป็นจริงๆ คนทุกๆคนส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบที่จะถูกควบคุมหรอกนะ

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Extraverted Intuition

ESTJ จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Extraverted Intuition ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

ESTJ จะเริ่มใช้จินตนาการและกลายเป็นคนที่รู้สึกสุขสบายใจกับการวางแผนเป้าหมายและจุดประสงค์ในระยะยาวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเริ่มวาดฝัน, เป็นห่วง และคาดหวังกับอนาคตมากกว่าที่เคย

ESTJ สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Intuition เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 • ทำการระดมสมองเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้ในช่วงวันหยุด ทำรายการของสิ่งที่คุณยังไม่เคยทำมาก่อน กับใครก็ได้ที่คุณไม่ค่อยจะได้พบเจอ
 • หาหนังสือนิตยสารหรืออ่านข่าวที่เกี่ยวกับรอบโลกมาอ่าน จากนั้นดูกระแสนิยมของประเทศต่างๆ แล้วก็นำมันมาเปรียบเทียบกันดูว่ามีอันไหนที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้มั้ย
 • เขียนบทกวีเกี่ยวกับบางสิ่งที่มาจากธรรมชาติ พยายามอย่าเขียนโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นคำอธิบาย (เช่น สี, รูปร่าง, ขนาด) นี่ก็เพราะเรากำลังฝึกไม่ใช้ประสาทสัมผัสอยู่ แต่พึ่งสัญชาตญาณแทน

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Introverted Feeling

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน ESTJ จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Introverted Feeling

การทำหน้าที่แบบ Introverted Feeling นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ ESTJ จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ ESTJ เป็นคนเจ้าอารมณ์มากๆและรู้สึกโศกเศร้าอย่างควบคุมไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Feeling ขึ้นไปอีก

 • คิดเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่คนๆนั้นมี จากนั้นก็หาเวลาที่เหมาะสมในการยกย่องและชื่นชมเขา
 • ถ้าคุณมีความขัดแย้งกับใคร ให้คุณลองคิดว่าอะไรที่สำคัญสำหรับคนๆนั้นในสถานการณ์นั้นๆ แล้วก็ถามตัวเองซะว่าคุณสามารถเอาชนะความต้องการเป็นฝ่ายถูกและมอบอะไรดีๆให้แก่เขาได้ไหม เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ดีต่อไป
 • ในการประชุมกลุ่มหรืออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้คุณลองสังเกตคำใบ้จากคำพูดและสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดของคนอื่นๆ เพื่อที่จะนำมาลองคิดประเมินถึงความคิดและความรู้สึกของผู้คนโดยใช้การสังเกตจากภาษากายของคนอื่นๆ
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook