ESFJ – การทำงาน อาชีพ และการศึกษา

ในส่วนนี้จะเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมของ ESFJ งานที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึง งานที่จะสามารถดึงความสามารถของเหล่า ESFJ ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความชอบโดยธรรมชาติ ส่วนงานที่ไม่เหมาะสมหมายถึง งานที่บุคลิกภาพของ ESFJ ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีในตัวออกมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้องเหนื่อยและใช้ความพยายามเป็นพิเศษ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางทำงานที่บุคลิกภาพของเราไม่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้เลย เพราะการพิจารณาอาชีพหรืองานนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความถนัดหรือความชอบแล้ว เรายังต้องมีใจรักที่จะทำมันอีกด้วย เรามาดูลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ ESFJ กันเลยดีกว่า

ESFJ กับลักษณะโดยคร่าวๆ

 • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบและการวางแผนการใช้ชีวิต
 • มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี
 • สามารถเป็นที่พึ่งพาในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้
 • รู้สึกสนุกหรืออย่างน้อยสบายใจในการสร้างหรือกำหนดแผนการ, ตารางเวลา หรือกำหนดการต่างๆให้กับตัวเอง เพื่อสร้างความเป็นระเบียบในชีวิต
 • ชอบการได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • ใจดี, มีมิตรไมตรี, เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น และช่างเห็นอกเห็นใจ
 • มีแนวโน้มที่จะยกให้ความต้องการของผู้อื่นสำคัญกว่าความต้องการของตัวเอง
 • เก่งมากๆในด้านการให้ความดูแลที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
 • เป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นมากและเป็นสมาชิกในทีมที่ดี
 • มั่นคง, เป็นนักปฏิบัติจริง, ติดดิน – ไม่ชอบการทำงานร่วมกับทฤษฎีหรือความคิดที่เป็นเชิงนามธรรม
 • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย, วัฒนธรรมประเพณี และการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข
 • จริงๆแล้วชอบความหลากหลาย แต่ก็ปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตรประจำวันได้ดี
 • ต้องการได้รับคำนิยมชมชอบจากผู้อื่น
 • ได้รับความพึงพอใจส่วนตัวจากการที่ได้เป็นผู้ให้หรือช่วยเหลือผู้อื่น
 • อาศัยอยู่กับโลกแห่งความจริงและโลกในปัจจุบัน ไม่ชอบคิดเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตให้มากนัก

ESFJ มีลักษณะอยู่ 2 อย่างที่จะช่วยค้นหาอาชีพหรืองานที่เหมาะสมมากที่สุด 1.) การเป็นคนที่ชอบมีระบบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีโครงสร้างของแผนงานหรือการปฏิบัติ และก็ยังชอบการสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มากอีกด้วย 2.) ความพึงพอใจส่วนมากของตัวเองเกิดจากการที่ได้เป็นผู้ให้และผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้น ESFJ จะทำได้ดีกับงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระบบ มีกำหนดการหรือเป้าหมายของงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถรู้สึกมีความสุขสุดๆถ้าได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหรือบริการผู้อื่น ESFJ เช่น งานประเภทสังคมสงเคราะห์หรือการให้คำปรึกษา เป็นต้น ESFJ เป็นคนที่ขยันและทำงานหนัก, ชอบการมีส่วนร่วมในทีม และมีความกระตือรือร้นสูง

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ ESFJ ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ ESFJ ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

อาชีพที่ควรพิจารณา

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ
 • ผู้ช่วยงานธุรการ
 • นักบัญชี
 • ผู้ทำบัญชี
 • ผู้ให้คำปรึกษา
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • นักเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
 • ผู้ทำงานบ้าน
 • นักการตลาด
 • พยาบาล
 • ผู้จัดการสำนักงาน
 • นักแสดง
 • งานประเภทจัดหาอุปทานให้ผู้คน (เช่น อาหาร, บริการ เป็นต้น)
 • ผู้นำองค์กรหรือสถาบัน
 • พนักงานต้อนรับ
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • ผู้ฝึกสอน
 • อาจารย์ในโรงเรียน (อนุบาล/ประถม)
 • ตัวแทนประกันภัย
 • ผู้บริหาร (โรงเรียน/การศึกษา, งานทางด้านสุขภาพ, โรงแรม, อาหาร ฯลฯ)
 • เลขา / ผู้ช่วยส่วนตัว
 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬา / ฟิตเนส
 • นักคหกรรมศาสตร์
 • สัตวแพทย์
 • ผู้ช่วยแพทย์
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • เลขานุการทางการแพทย์
 • ทันตแพทย์ / นักทันตสุขอนามัย
 • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 • หมอจัดกระดูก (Chiropractor)
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
 • เซลล์โฆษณาขายสินค้า
 • เภสัชกร
 • นักกายภาพบำบัด
 • แอร์โฮสเตส
 • นักแก้ไขการพูด
 • นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
 • นักโภชนาการ
 • หมอนวด
 • นักทัศนมาตรศาสตร์ / ช่างตัดแว่น
 • นักบำบัดระบบหายใจ
 • นักนันทนาการบําบัด
 • ผู้สอนเต้นแอโรบิค
 • อาจารย์ใหญ่
 • พระ / นักศาสนา
 • ผู้ช่วยทนาย
 • ตัวแทนบริการหลังการขาย / ผู้จัดการบริการหลังการขาย
 • ช่างทำผม
 • นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • ตัวแทนนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
 • นักแปลภาษา
 • พนักงานขายทางโทรศัพท์
 • ตัวแทนขาย / พนักงานขาย / เซลล์
 • นักประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

* อาชีพไหนที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำมันให้ได้ดีหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย โปรดเลือกจากความรักความชอบและความถนัดของคุณเป็นหลัก

ลักษณะการทำงาน

ESFJ เป็นคนที่ทำงานหนักและมีความรับผิดชอบ ไม่มีปัญหากับการทำงานประเภทที่เป็นกิจวัตรประจำวัน ในการทำงาน ESFJ มักจะสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นมิตรขึ้นมา พวกเขาเป็นคนที่เต็มใจจะเสียสละตัวเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น ESFJ มักจะมองหาอาชีพหรืองานที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเยอะๆ เพราะพวกเขาถูกพิจารณาบ่อยครั้งว่าเป็นบุคลิกภาพที่รักการเข้าสถานการณ์ทางสังคมมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีนิสัยเป็นคนที่เห็นแก่ผู้อื่นก่อนตัวเองเสมออีกด้วย ESFJ จะใช้ทักษะในการมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ดีในการสร้างความร่วมมือกันในทีมและจัดระเบียบทั้งสมาชิกและกระบวนการของงาน นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบงานที่จะได้มีโอกาสในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้อื่นในทางที่เป็นรูปธรรม ESFJ จะรู้สึกมีความสุขกับงานที่ได้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ทีละขั้นตอน, มีเป้าหมายของการทำงาน และได้มองดูผลลัพธ์ของการกระทำ รวมไปถึงงานที่มีโอกาสได้ช่วยหลือหรือให้บริการผู้อื่นอีกด้วย

ESFJ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคง เนื่องจากเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม (Extraversion) และใช้ความรู้สึก (Feeling) จึงเป็นคนที่จะได้รับพลังงานจากการได้พูดคุย, ทำกิจกรรม หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนคือสิ่งที่ทำให้ ESFJ รู้สึกถูกกระตุ้นและได้รับอะไรใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรอบๆตัว ในสถานที่ทำงาน ESFJ จะดูเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระบบ และยังชอบใส่ใจเพื่อนร่วมงานอีกด้วย ชีวิตของ ESFJ ดูเหมือนจะเป็นปาร์ตี้ที่มีอยู่เรื่อยๆ เพราะชอบเข้าไปอยู่รอบๆผู้คนหรือในสถานการณ์ทางสังคมมาก เป็นคนที่มีคุณค่าหรือค่านิยมส่วนตัวสูงและมักจะเปิดเผยออกไปให้คนอื่นๆได้เห็น

การเรียนรู้ / โรงเรียน

ESFJ เป็นนักเรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมและมักจะทำได้ดีในชีวิตการเรียนรู้ที่โรงเรียน คุณครูมักจะชื่นชม ESFJ ในความกระตือรือร้นที่พร้อมจะยอมเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆหรืออาจารย์และความปรารถนายินดีที่จะอยู่ในขอบเขตของกฎระเบียบ หลายๆครั้ง ESFJ จึงเลือกที่จะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์หรือให้บริการผู้อื่นเพราะพวกเขามีความปรารถนาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในชีวิตของผู้คน  ESFJ จะมองหาวิธีการนำเอาวิชาความรู้ที่ตัวเองมี นำเอามาประยุกต์ใช้กับปัญหาเพื่อสร้างวิธีการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน เป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีจากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองและจะไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นทางทฤษฎีหรือนามธรรม โดยเฉพาะอันไหนที่ ESFJ มองไม่เห็นแนวทางในการนำเอามาปฏิบัติจริง

เนื่องจากเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม (Extraversion) จึงทำให้ ESFJ โฟกัสไปที่การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ชอบและจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มและการพูดคุยเกี่ยวกับไอเดีย/แนวคิดหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ESFJ จะไม่ชอบการเรียนรู้ที่ผู้สอนไม่ค่อยให้ความใกล้ชิดหรือให้เวลาในการคิดด้วยตัวคนเดียวมากเกินไป จะเรียนรู้ได้ดีอย่างมากๆถ้าสื่อการสอนมันถูกนำเสนอด้วยความชัดเจนและมีความเป็นระบบ ESFJ เป็นคนที่พบความยากลำบากในการหาเวลาหยุดพักผ่อนเพราะต้องการจะทำงานให้เสร็จก่อนเท่านั้น

เนื่องจากเป็นคนที่ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) จึงทำให้ ESFJ มักจะใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บสะสมอยู่ในหัวผ่านทางการศึกษา (เรียกอีกแง่หนึ่งก็คือประสบการณ์) มาใช้ในการค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหา การที่เป็นคนใช้ความรู้สึก (Feeling) ยังช่วยให้ ESFJ สามารถใช้ข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ในการสร้างอิทธิพลหรือผลกระทบต่อผู้อื่นในทางที่ดีที่สุดได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงสามารถพบเจอคนแบบ ESFJ บ่อยๆได้ตามงานด้านการศึกษาหรือสุขภาพ ตัวอย่างงานเหล่านี้จะอาศัยการใช้ความรู้ที่ตัวเองมีในการช่วยเหลือหรือส่งเสริมผู้อื่น

คณะและสาขาเรียนที่ควรพิจารณา

 • การบัญชี
 • การเงินและการธนาคาร
 • พยาบาลศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • สัตวแพทยศาสตร์
 • ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 • การตลาด
 • นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 • ประกันภัย / การบริหารความเสี่ยง
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สังคมสงเคราะห์
 • จิตวิทยา / ผู้ให้คำปรึกษา
 • อาหารและโภชนาการ
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ศาสนศึกษา
 • การแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์ / ศิลปะการแสดง
 • กายภาพบำบัด

* คณะหรือสาขาการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ โปรดเลือกตามความรักความชอบและความถนัดเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook