ISFJ – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ ISFJ โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ ISFJช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Introverted Sensing13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Extraverted Feelingวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Introverted Thinking30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Extraverted Intuitionวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Introverted Sensing

ในตอนเป็นเด็กๆ ISFJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Introverted Sensing

พวกเขาจะเริ่มแสดงออกถึงความชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมมากกว่าที่จะสนใจฟังเรื่องราว, นิทาน, เรื่องที่แต่งขึ้น หรือเรื่องอะไรก็ตามที่มีความน่าตื่นเต้น

ISFJ จะสนใจโลกแห่งความจริง ชอบการได้เห็นและได้สัมผัสด้วยตัวเองมากกว่าที่จะอ่านในหนังสือหรือได้ยินเรื่องราว ชอบทำอะไรก็ตามที่อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ช่วย

ISFJ ตอนเด็กๆโดยส่วนมากยังเป็นคนที่ให้ความสนใจและรับรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือในบ้าน มีการตอบสนองต่อรายละเอียดในสีสัน, รูปร่าง และขนาด สิ่งนี้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียด นอกจากนี้ยังแสดงความตื่นตัวในตอนที่กำลังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกด้วย

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะทำการตัดสินหรือลงมือทำอะไรเร็วเกินไปโดยที่ไม่ได้คิดคำนึงถึงความจริงซะก่อน  เพราะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Extraverted Feeling

ในช่วงวัยหนุ่มสาว ISFJ จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Extraverted Feeling

พวกเขาจะเริ่มแสดงออกถึงการพัฒนานี้โดยการกลายเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก อ่อนไหวง่าย และเป็นห่วงเป็นใยคนที่อยู่รอบๆตัว

ISFJ จะเริ่มมีความปรารถนาการได้รับความเห็นดีเห็นชอบจากกลุ่มเพื่อนและครอบครัว และจะทำสิ่งต่างๆที่มันช่วยให้คนเหล่านี้รู้สึกพึงพอใจเพื่อที่จะได้รับมัน ISFJ จะเป็นเพื่อนที่อุทิศตนและจริงใจ เต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเวลาที่เพื่อนคนใดก็ตามมีปัญหา

ถ้า ISFJ คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะไม่รู้วิธีการใช้ประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาในชีวิตหรือรายละเอียดที่เก็บอยู่ในหัวผ่านทางประสาทสัมผัสเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จหรือสร้างการตัดสินใจที่ดี

สิ่งที่ ISFJ ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า ISFJ ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Introverted Sensing และ Extraverted Feeling ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ ISFJ ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ ISFJ ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ ISFJ ก็คือ Introverted Thinking และ Extraverted Intuition ตามลำดับ

 • เป็นคนที่แน่วแน่ กล้ายืนยันอะไรอย่างมั่นใจให้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้อารมณ์มาเกี่ยวข้อง
 • รู้จักการให้และรับการตอบกลับในเชิงลบอย่างสร้างสรรค์
 • รู้จักทำตัวให้สบายๆในเวลาที่ต้องอยู่กับความไม่แน่นอน ทำตัวให้เป็นคนที่ยืดหยุ่นได้บ้าง
 • รู้จักเข้าสังคม, ติดต่อ และพูดคุยกับคนรู้จักและคนรอบข้างให้มากขึ้น
 • ทำการประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อเท็จจริงและความมีเหตุผลให้มากขึ้น อย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัว
 • เมื่อสงสัยสิ่งใด ให้ถามคนที่ไว้ใจได้เลยทันที อย่าเก็บมันไว้ในใจ เพราะมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณ
 • ต้องรู้จักมองอะไรในภาพรวมให้มากขึ้น แล้วค่อยเจาะลึกไปยังรายละเอียด
 • สนใจในความต้องการส่วนตัวของตัวเองให้มากขึ้น ทำให้ตัวเองให้ได้อย่างกับที่ทำให้ผู้อื่น
 • มองความขัดแย้งให้เป็นเรื่องดีมากขึ้น อย่ามัวแต่คิดว่ามันไร้ประโยชน์ หลังจากจบความขัดแย้งมันอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นก็ได้
 • อย่าทำอะไรโดยที่รีบร้อนเกินไป เช่น ในการตัดสินใจ ควรจะรออะไรให้พร้อมมากที่สุดก่อน

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Introverted Thinking

ISFJ จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Introverted Thinking ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

พวกเขาจะเริ่มใช้การคิดเชิงเป็นเหตุเป็นผลและเชิงรูปธรรมโดยใช้ข้อเท็จจริงในการเข้าถึงและประเมินสถานการณ์ ซึ่งในปกติ ISFJ จะใช้แต่ความรู้สึกส่วนตัวเป็นตัวตัดสิน นอกจากนี้ยังเริ่มจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผยในคำพูดและภาษาของเขาในเวลาที่พวกเขารู้สึกว่ามันจำเป็น อาจจะสนใจในความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นน้อยลง ให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองมากขึ้น

ISFJ สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Thinking เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 • ลองฝึกเล่นเกมที่มันใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ดู เช่น หมากรุก หรือจะเป็นเกมที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าง Line เกมเศรษฐี ก็ได้ (ถ้าคุณมีการ์ดตัวละครที่เก่งจี้เครื่องรางที่ดีแล้วก็เล่นกับคนที่เก่งๆนะ) ลองเรียนรู้วิธีการสร้างการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมในระหว่างที่คุณเล่นมัน
 • เมื่อคุณอยากได้และจะซื้ออะไรก็ตาม ลองนำเอาราคาของสินค้าและข้อดีข้อเสียของแต่ละแบรนด์มาเปรียบเทียบกัน ลองชั่งน้ำหนักมันดูว่าราคาเท่านี้กับข้อดีข้อเสียที่จะได้ จากนั้นก็คิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุผลว่าคุณควรจะซื้ออันไหนจึงจะดีที่สุด ใช้ความคิดและการวิเคราะห์ที่อยู่ในหัวของคุณเป็นเกณฑ์การตัดสิน
 • นึกถึงวัตถุอะไรก็ได้เท่าที่คุณจะนึกออกหรือที่มันอยู่ตรงหน้าของคุณ จากนั้นก็ลองจัดหมวดหมู่ให้กับมันดู ทำสิ่งนี้ภายในใจของคุณ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์แยกแยะของคุณเอง

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Extraverted Intuition

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน ISFJ จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Extraverted Intuition

การทำหน้าที่แบบ Extraverted Intuition นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ ISFJ จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ ISFJ มีความกังวลมากเกินไปและมองเห็นหรือพูดอะไรที่มันแย่กว่าความเป็นจริง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Intuition ขึ้นไปอีก

 • ทำการระดมสมองเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้ในช่วงวันหยุด ทำรายการของสิ่งที่คุณยังไม่เคยทำมาก่อน กับใครก็ได้ที่คุณไม่ค่อยจะได้พบเจอ
 • หาหนังสือนิตยสารหรืออ่านข่าวที่เกี่ยวกับรอบโลกมาอ่าน จากนั้นดูกระแสนิยมของประเทศต่างๆ แล้วก็นำมันมาเปรียบเทียบกันดูว่ามีอันไหนที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้มั้ย
 • เขียนบทกวีเกี่ยวกับบางสิ่งที่มาจากธรรมชาติ พยายามอย่าเขียนโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นคำอธิบาย (เช่น สี, รูปร่าง, ขนาด) นี่ก็เพราะเรากำลังฝึกไม่ใช้ประสาทสัมผัสอยู่ แต่พึ่งสัญชาตญาณแทน
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook