INFP – การทำงาน อาชีพ และการศึกษา

ในส่วนนี้จะเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับอาชีพหรืองานที่เหมาะสมของ INFP งานที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึง งานที่จะสามารถดึงความสามารถของเหล่า INFP ทั้งหมดที่มี ออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ดีและมีความชอบโดยธรรมชาติ ส่วนงานที่ไม่เหมาะสมหมายถึง งานที่บุคลิกภาพของ INFP ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีในตัวออกมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้องเหนื่อยและใช้ความพยายามเป็นพิเศษ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทางทำงานที่บุคลิกภาพของเราไม่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้เลย เพราะการพิจารณาอาชีพหรืองานนั้น นอกจากจะพิจารณาจากความถนัดหรือความชอบแล้ว เรายังต้องมีใจรักที่จะทำมันอีกด้วย เรามาดูลักษณะคร่าวๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ INFP กันเลยดีกว่า

INFP กับลักษณะโดยคร่าวๆ

 • มีค่านิยมและระบบคุณค่าส่วนตัวสูงมาก
 • สนใจในผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริงและจริงใจ
 • ชอบงานบริการรหือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
 • มักจะยกให้ความต้องการของผู้อื่นสำคัญกว่าความต้องการของตัวเองเสมอ
 • มีความซื่อสัตย์และอุทิศตนให้กับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรืองานก็ตาม
 • อยู่กับอนาคตเป็นหลัก ชอบที่จะสนใจกับอนาคตมากกว่าปัจจุบัน
 • รักการเจริญเติบโต ต้องการเติบโตในทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์และช่างมีแรงบันดาลใจ
 • มีความยืดหยุ่นสูงและง่ายๆทำตัวสบายๆ ยกเว้นว่าหนึ่งในค่านิยมจะถูกก้าวก่าย
 • เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและมีความซับซ้อน
 • ไม่ชอบการยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและงานที่เป็นกิจวัตรประจำวัน
 • มีความคิดริเริ่ม, มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว, เป็นตัวของตัวเอง – ไม่ชอบทำตามผู้อื่น
 • มีทักษะในการสื่อสารโดยการเขียนที่ดี
 • ชอบทำงานคนเดียวและอาจมีปัญหากับการทำงานเป็นทีม
 • ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ลึกและมีความจริงใจ
 • ต้องการถูกคนอื่นมองเห็นตัวตนและชื่นชมในแบบที่พวกเขาเป็น

INFP เป็นคนที่มีสามารถอ่อนไหวได้ง่ายและเป็นห่วงในตัวคนรอบข้าง พวกเขาต้องการอาชีพที่เป็นได้มากกว่าแค่งานงานหนึ่ง INFP ต้องการที่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นมันสอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองและกำลังนำพาตัวเองหรือผู้อื่นไปในเส้นทางที่ดีงามและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต INFP มีแรงกระตุ้นในการทำอะไรก็ตามแล้วจะต้องมีความหมาย, คุณค่า หรือมีจุดประสงค์ในชีวิต พวกเขาจะรู้สึกมีความสุขที่สุดกับอาชีพหรืองานที่สามารถให้พวกเขาใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวและอาชีพที่ได้ทำงานร่วมไปกับการมีจิตสาธารณะต่อมนุษยชาติ INFP ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เป็นสถานที่ที่ดียิ่งขึ้น มีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น เช่น งานบริการหรือช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นงานที่อาศัยความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก นักเขียนที่ดีแทบทั้งหมดของโลกนี้ส่วนใหญ่จะเป็น INFP แทบทั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม ทุกๆบุคลิกภาพสามารถทำได้ดีในทุกๆอาชีพหรือสาขาของงาน แต่สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างของอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ในตัวของ INFP ซึ่งมักจะถูกงานเหล่านี้ดึงดูดและมีความเก่งมากกว่าใครๆโดยธรรมชาติ แน่นอนเราไม่รับประกันว่างานที่จะนำเสนอเหล่านี้มันจะเหมาะสมกับคุณ 100% แต่มันเป็นงานที่ INFP ส่วนใหญ่มักจะเลือกทำ ทั้งจากความชอบและความเหมาะสม รวมไปถึงความสามารถสูงที่มีให้กับงานนั้นๆ งานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ดีหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าใจเรารัก เราก็จะทนอยู่กับมันได้นานและฝึกฝนมันจนชำนาญ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

อาชีพที่ควรพิจารณา

 • นักเขียน
 • นักแต่งนวนิยาย
 • นักแต่งโคลงกลอน
 • ผู้ให้คำปรึกษา
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • อาจารย์ในโรงเรียน
 • ศาสตราจารย์
 • นักจิตวิทยา
 • จิตแพทย์
 • นักดนตรี
 • สถาปนิก
 • ศิลปิน
 • ศิลปินอิสระ
 • นักแสดง
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 • บรรณาธิการ
 • ผู้ผลิตภาพยนตร์
 • นักออกแบบแฟชั่น
 • ผู้ออกแบบงานสร้าง
 • จิตรกร
 • นักแต่งเพลง
 • เจ้าของร้านหนังสือ
 • ผู้กำกับการแสดง / ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
 • บรรณารักษ์
 • ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายของนักแสดง
 • นักออกแบบกราฟฟิก
 • ช่างภาพ
 • นักเขียนการ์ตูนหรือสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • คนขายหนังสือ
 • คนเขียนบทละคร
 • นักศิลปะบำบัด
 • พระ / นักศาสนา / หมอสอนศาสนา
 • ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
 • นักข่าว
 • หมอนวด
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักสังคมศาสตร์
 • นักแก้ไขการพูด / นักแก้ไขการได้ยิน
 • นักแปลภาษา
 • ผู้ตัดต่อและลำดับภาพยนตร์
 • ผู้ฝึกสอน
 • นักโภชนาการ
 • มัณฑนากร
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
 • นักจิตวิทยาคลินิ
 • สัตวแพทย์
 • นักสังคมวิทยา
 • นักสัตววิทยา
 • นักประวัติศาสตร์
 • นักภูมิศาสตร์
 • นักโบราณคดี
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

* อาชีพไหนที่อยู่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำมันให้ได้ดีหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย โปรดเลือกจากความรักความชอบและความถนัดของคุณเป็นหลัก

ลักษณะการทำงาน

INFP จะทำงานได้ดีเมื่อได้ทำงานอย่างเงียบๆ แต่ก็สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพราะเป็นคนมีการวางตัวดี, ให้ความร่วมมือสูง และชอบสนับสนุนผู้อื่น อย่างไรก็ตาม INFP อาจจะทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วต้องมีความลำบากใจเล็กน้อย เพราะพวกเขาเป็นคนที่มีมาตรฐานในการทำงานสูงและมุ่งมั่นที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบ คนอื่นๆจึงอาจจะทำงานได้ไม่เท่าที่ INFP คาดหวังเอาไว้ นอกจากนี้งานที่พวกเขาต้องการนั้นจะต้องสามารถเติมเต็มและมีความหมายสำหรับเหล่า INFP มิเช่นนั้นจะทำให้รู้สึกเบื่อหรือหมดความสนใจ ต่อมาก็ไม่รู้สึกมีแรงหรือกำลังใจที่จะทำมันต่อไป INFP เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และจะรู้สึกสนุกกับการสร้างและทำงานร่วมกับไอเดีย อาชีพหรืองานในชีวิตทุกๆวันของ INFP ควรจะเป็นงานที่สามารถรักษาค่านิยมส่วนตัวไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสิ่งใดๆได้

INFP ต้องการอยู่ในตำแหน่งที่สามารถช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นหรือได้มีโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนที่ต้องการค้นหาจุดประสงค์ของการทำงานก่อนเงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ได้รับ INFP ไม่ใช่คนประเภทที่จะทำอะไรแล้วหวังแต่เงินหรือค่าตอบแทนอย่างเดียว เพื่อนร่วมงานจะค้นพบว่า INFP จะให้ความสำคัญกับใครก็ตามที่หยุดหาเวลาสักช่วงหนึ่งเพื่อทำความรู้จักตัวพวกเขาให้ดีมากยิ่งขึ้นและจะชอบทำงานร่วมกับคนที่มีความเชื่อหรือค่านิยมส่วนตัวคล้ายๆกัน เนื่องจากเป็นคนที่ชอบเก็บตัว (Introversion) จึงทำให้การอ่านใจหรือเข้าหา INFP ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโดยปกติพวกเขาจะแบ่งปันความเชื่อส่วนตัวของตัวเองให้กับคนที่พวกเขาเชื่อใจเท่านั้น INFP ชอบเลือกทำงานที่ไม่ค่อยมีการจำกัดอะไรมากและเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูง พวกเขามักจะถูกมองว่าเป็นคนที่ซับซ้อน, อ่อนไหวง่าย และมีความเป็นตัวของตัวเองในการทำงาน

การเรียนรู้ / โรงเรียน

INFP รักที่จะเรียนรู้และเก่งขึ้น พวกเขาจะเรียนรู้ได้ดีโดยวิธีการอ่าน, แลกเปลี่ยนไอเดียกัน และการเชื่อมโยงให้เข้ากับไอเดียอื่นๆโดยใช้รูปแบบในการเข้าใจแบบใหม่ๆ INFP มักเลือกที่จะเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น ไม่มีความเข้มงวดมากเกินไป สำหรับ INFP แล้ว ถ้าจะให้กระบวนการเรียนรู้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จินตนาการของพวกเขาควรจะถูกกระตุ้นเพื่อให้สามารถใช้มันในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และสร้างประโยชน์ต่อไป เช่น ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆโดยจินตนาการของตัวเองจากการที่ได้รับฟังการบรรยายอันน่าตื่นเต้นเร้าใจ INFP ชอบการคลุกคลีอยู่กับไอเดียต่างๆมากมาย

การเรียนรู้สำหรับ INFP จะดีที่สุดเมื่อได้อยู่ในบรรยากาศที่เงียบๆที่ซึ่งผู้สอนสามารถเข้าถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลและ INFP เองก็สามารถอยู่ใกล้และเข้าถึงการพูดคุยกับตัวผู้สอนได้แบบตัวต่อตัว การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆไม่ค่อยจะเหมาะสมกับความต้องการของ INFP เท่าไหร่นัก INFP อาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่ชอบอยู่อย่างสันโดษ เพราะไม่ค่อยเข้าร่วมการเรียนแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆ

เนื่องจากเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณ (Intuition) จึงทำให้ INFP ชอบการเรียนรู้จากความคิดรวมยอด (Conceptual learning) ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและสมเหตุสมผล อาศัยการใช้สติปัญญาในการจัดการกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้เป็นโครงสร้าง ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้อาจเกิดจากการนำความคิดจากหลายๆคนเข้ามาเชื่อมโยงกัน INFP มีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังให้ดี นั่นก็คือ ต้องอย่าประเมินเวลาในการทำสิ่งต่างๆให้มันน้อยเกินไป ควรจะเผื่อเวลาให้มากกว่านี้ จัดตารางเวลาให้ดี เนื่องจากเป็นคนที่ใช้ความรู้สึก (Feeling) จึงทำให้ INFP คอยมองหาโอกาสและวิธีทางในการช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงสามารถพบเห็น INFP ได้ตามงานประเภทการให้คำปรึกษา, จิตวิทยา และงานบริการต่างๆอยู่บ่อยๆ

คณะและสาขาเรียนที่ควรพิจารณา

 • อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 • ดนตรี / ศิลปกรรมศาสตร์
 • จิตวิทยา / ผู้ให้คำปรึกษา
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สังคมสงเคราะห์
 • พยาบาลศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ศาสนศึกษา
 • บริหารธุรกิจ
 • การออกแบบแฟชั่น
 • การออกแบบกราฟฟิก
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • การออกแบบภายใน
 • วิชาปรัชญา
 • อาหารและโภชนาการ
 • เทคนิคการแพทย์
 • สัตวแพทยศาสตร์

* คณะหรือสาขาการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียนไม่ได้หรือไม่ประสบความสำเร็จ โปรดเลือกตามความรักความชอบและความถนัดเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook