ISFJ – ผู้เอาใจใส่

The Nurturer – ผู้เอาใจใส่

Isfj

(Introversion – Sensing – Feeling – Judging)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISFJ วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ โดยคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆเป็นหลัก (Introverted Sensing – Si) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ  ซึ่งคุณจะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความรู้สึกหรือค่านิยมส่วนตัวของคุณ (Extraverted Feeling – Fe)

ISFJ อาศัยอยู่ในโลกที่เน้นไปยังสิ่งที่เป็นรูปธรรม พวกเขาเป็นคนใจดี มีความอบอุ่นและความเมตตากรุณา พวกเขาต้องการที่จะเชื่อมั่นใน “สิ่งที่ดีที่สุดของคน” เป็นคนที่ให้ความสำคัญในความสามัคคีปรองดองและความร่วมมือ ISFJ มีแนวโน้มจะเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของคนอื่นเป็นอย่างมาก คนอื่นๆชื่นชมคนแบบ ISFJ ในเรื่องความเห็นอกเห็นใจและความตระหนักรู้ของพวกเขาต่อคนรอบๆตัว และยังชื่นชมความสามารถในการนำเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมาโดยใช้ความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นที่มีให้กับคนอื่นๆ สิ่งนี้เองที่ทำให้คนอื่นๆรู้สึกดีขึ้นและทำอะไรได้ดีขึ้น

สิ่งที่อยู่ข้างในใจของ ISFJ นั้นไม่ค่อยเด่นชัดที่คนอื่นๆจะสังเกตเห็นได้เท่าไหร่ พวกเขารับรู้และนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนและสถานการณ์ที่มันสำคัญๆสำหรับพวกเขาอยู่เสมอๆและก็เก็บบันทึกรวบรวมเอาไว้ในหัว แหล่งรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่นี้ค่อนข้างถูกต้องและแม่นยำซะด้วย เพราะว่า ISFJ นั้นมีความสามารถอย่างเหลือเชื่อในการจดจำข้อมูลที่มันสำคัญๆต่อพวกเขา มันคงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะบอกว่า ISFJ สามารถจดจำได้กระทั่งการแสดงออกทางใบหน้าหรือบทสนทนาเก็บไว้เป็นรายละเอียดที่แม่นยำเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่เหตุการณ์นั้นๆจบไปแล้ว ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขคือ จะต้องเป็นสถานการณ์ที่สร้างความประทับใจให้แก่เหล่า ISFJ ด้วย

ISFJ มีไอเดียและความคิดที่ชัดเจนในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ควรจะเป็น ซึ่งพวกเขาก็พยายามเพื่อที่จะทำมันให้สำเร็จ พวกเขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมีเมตตากรุณา เคารพในวัฒนธรรมประเพณีและกฎระเบียบ มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าระบบหรือวิธีต่างๆที่มีอยู่ในตอนนี้มันค่อนข้างดีอยู่แล้ว ไม่คิดอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันเท่าไหร่ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ค่อยชอบการทำอะไรด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากว่าจะถูกแสดงให้เห็นในทางรูปธรรมว่าทำไมมันถึงดีกว่าวิธีการเก่าๆ

วิธีการเรียนรู้ของ ISFJ ที่ดีที่สุดคือการลงมือปฏิบัติจริง มากกว่าการที่จะอ่านอะไรบางอย่างในหนังสือหรือการนำเอาบททฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ด้วยเหตุผลนี้ คนแบบ ISFJ จึงไม่ค่อยถูกพบในสาขาของงานหรือการศึกษาที่อาศัยการใช้การวิเคราะห์แนวคิดหรือทฤษฎีอย่างหนัก พวกเขาให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติจริง อะไรก็ตามที่อาศัยการสร้างทฤษฎีและสิ่งที่เป็นนามธรรม อาจจะทำให้ ISFJ รู้สึกเบื่อหน่ายได้ พวกเขาเรียนรู้ได้ดีเมื่อถูกแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการนำเอาไปปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่การเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้เรียนรู้งานและเข้าใจในความสำคัญของการนำไปปฏิบัติ ISFJ จะนำงานนั้นไปปฏิบัติให้เสร็จสิ้นโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ISFJ เป็นคนที่ไว้วางใจได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับในเรื่องของงานและหน้าที่

ISFJ ยังมีการรับรู้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ว่างและการดึงดูดทางศิลปะ ด้วยเหตุนี้ บ้านของพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะถูกตกแต่งอย่างสวยงามและมีความสุขสบายในการอยู่อาศัย พวกเขาเป็นนักตกแต่งภายในที่ดีเลยทีเดียวล่ะ ด้วยความสามารถนี้รวมเข้าด้วยกับการมีปฏิกิริยาที่ไวต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น ทำให้ ISFJ เป็นผู้ให้ของขวัญที่ดี สามารถรู้ถึงอะไรดีๆที่จะให้เป็นของขวัญโดยที่ผู้รับจะรู้สึกปลาบปลื้มอย่างมากมาย

พวกเขาตระหนักรู้ในทั้งความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นเป็นอย่างมาก แต่โดยส่วนมากจะไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเขาเองให้มากนักและจะเก็บมันไว้ข้างใน ด้วยการที่พวกเขาไม่ชอบการแสดงออกมาถึงความรู้สึก พวกเขาก็เลยหลีกเลี่ยงการทำเป็นว่าเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้อื่นกำลังรู้สึกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะพูดมันออกไปถ้าเกิดว่าพวกเขาเห็นว่าคนๆนั้นต้องการความช่วยเหลือจริงๆ และคนๆนั้นก็จะรู้ดีว่า ISFJ นั้นเข้าใจถึงความรู้สึกของเขา เมื่อใดก็ตามที่มีใครกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือวิกฤติ ISFJ จะยินดียื่นมือเข้าไปช่วยเหลือโดยทันที ไม่ต้องรอให้ถูกขอให้ช่วยเหลือก่อนแล้วค่อยช่วย

ISFJ มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่และภาระ พวกเขาให้ความสำคัญกับหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง และสามารถเป็นที่พึ่งพาในการปฏิบัติตามเพื่อการบรรลุผลอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ ผู้คนอื่นๆจึงมักจะไว้วางใจในตัว ISFJ โชคไม่ดีที่ ISFJ นั้นมีเวลาที่ยากลำบากในการปฏิเสธเมื่อถูกขอให้ทำอะไรซะด้วย มันก็เลยทำให้พวกเขาต้องรับอะไรไปอย่างหนักคนเดียว ISFJ จะไม่ค่อยอธิบายถึงความยากหรือสิ่งที่เป็นงานหินให้คนอื่นเข้าใจ เพราะว่าพวกเขากลัวและไม่ชอบการขัดแย้งเลยจริงๆและยังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นมากกว่าความต้องการของตัวเอง ISFJ ควรจะเรียนรู้เพื่อที่จะให้ความสำคัญและการแสดงออกถึงความต้องการของตัวเองบ้าง รวมถึงกล้าที่จะปฏิเสธและพูดตรงๆกับผู้อื่น ทั้งนี้ก็เพื่อหลบหลีกการที่จะต้องทำงานหนักอยู่คนเดียวและกลายเป็นที่ไม่มีคุณค่าเนื่องจากไม่มีใครเกรงใจในที่สุด

ISFJ มีความต้องการผลตอบกลับเชิงบวก (Positive Feedback) จากผู้อื่น ถ้าไม่มีมันหรือการที่ต้องเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์ ISFJ จะรู้สึกหมดกำลังใจจนอาจจะรู้สึกหดหู่ในที่สุด ISFJ มีแนวโน้มที่จะเป็นบุคลิกภาพที่มีความเครียดมากกว่าใครๆและมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง เมื่อตกอยู่ในสภาวะที่เครียด ISFJ จะเริ่มนึกถึงสิ่งต่างๆในทางที่ผิดไปในชีวิต และจะคิดแต่ว่า “ทุกอย่างมันผิดไปหมด” หรือ “ฉันไม่สามารถทำอะไรที่ถูกได้เลย” เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ใครที่เป็น ISFJ ก็พยายามหลีกเลี่ยงความเครียดกันบ้างนะครับ

ISFJ เป็นคนที่อบอุ่น, ใจกว้าง และไว้วางใจได้ พวกเขามีไอเดียเยอะแยะในเรื่องของสิ่งดีๆที่จะนำมาเป็นของขวัญให้กับใครก็ตาม ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นและความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆให้ดำเนินไปอย่างราบลื่น โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย พวกเขาไม่ควรที่จะตำหนิตัวเองมากเกินไปและควรใช้เวลาบางส่วนดูแลและให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างที่ทำให้กับคนอื่นๆบ้าง

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • เป็นผู้ฟังที่ดี
 • อยากจะทำอะไรๆเพื่อผู้อื่น เก่งในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
 • เก่งในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับเงิน
 • เป็นคนอบอุ่น ช่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พึ่งพาได้
 • เป็นคนที่มีความเป็นระเบียบ มีความเรียบร้อยสูงมาก
 • เก่งในการสังเกตและจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆ
 • ติดดิน เป็นนักลงมือปฏิบัติจริง
ข้อเสีย
 • อาจไม่ได้สนใจความต้องการส่วนตัว
 • ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 • เก็บคำวิพากษ์วิจารณ์ไปคิดมากและมองว่าเป็นเรื่องทางส่วนตัวมากไป
 • ไม่ชอบความขัดแย้ง ไม่ชอบการเผชิญหน้า
 • ไม่ค่อยให้ความดีความชอบแก่ตัวเองมากพอ
 • ไม่ค่อยสนใจสิ่งที่เป็นทฤษฎีหรือนามธรรม
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook