ESTP – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ ESTP โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ ESTPช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Extraverted Sensing13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Introverted Thinkingวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Extraverted Feeling30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Introverted Intuitionวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Extraverted Sensing

ในตอนเป็นเด็กๆ ESTP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Extraverted Sensing

พวกเขาจะกลายเป็นคนที่ชอบสังเกตโลกภายนอกรอบๆตัวอย่างสุดๆ พวกเขาจะสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เช่น สีสัน, รูปร่าง, กลิ่น, รสชาติ เป็นต้น ESTP จะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้กับตัวเองต่อในมุมมองทางโลกของพวกเขา

ESTP จะเริ่มแสดงออกถึงการชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมมากกว่าที่จะอ่านหนังสือหรือฟังเรื่องราวที่แต่งขึ้นไม่ก็นิทาน ถ้าพวกเขากำลังจะต้องฟังเรื่องราว ESTP ก็จะเลือกฟังเรื่องที่มันเต็มไปด้วยรายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงและเหตุการณ์ที่แท้จริงในปัจจุบัน

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะเป็นคนที่ดื้อรั้นหรือไม่ก็ใจแคบ ไม่มีข้อมูลหรือความเข้าใจมากพอที่จะทำการตัดสินใจอย่างฉลาด เพราะไม่ได้รับข้อมูลจากสิ่งรอบๆตัว

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Introverted Thinking

ในช่วงวัยหนุ่มสาว ESTP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Introverted Thinking

ESTP จะเริ่มมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและมีระบบการคิดวิเคราะห์ภายในหัวสมองที่ดีเพื่อเอาไว้ใช้ในการตัดสินใจ

พวกเขาจะค้นพบว่าเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาความจริงและหลักการในชีวิตเป็นเรื่องที่น่าสนใจ สิ่งนี้อาจจะทำให้ ESTP ชอบการโต้เถียงหรือการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ขัดแย้งและอาจเป็นคนที่สนใจอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้อื่นน้อยลง

ถ้า ESTP คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขาไม่รู้วิธีนำเอาข้อมูลที่มีที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสรวบรวมมา เอาไปใช้ในการตัดสินใจทางที่ดีๆหรือการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ

สิ่งที่ ESTP ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า ESTP ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Extraverted Sensing และ Introverted Thinking ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ ESTP ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ ESTP ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ ESTP ก็คือ Extraverted Feeling และ Introverted Intuition ตามลำดับ

 • ตั้งเป้าหมายและลำดับความสำคัญ วางแผน จากนั้นก็ปฏิบัติตามมันให้ดี
 • ให้การชื่นชมและกำลังใจแก่ผู้อื่น ถ้าเขาทำงานได้ดีมากๆ
 • รู้จักเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกับงานที่สำคัญมากๆ
 • พยายามมองอะไรในภาพรวมบ้าง แล้วค่อยมุ่งความสนใจไปที่รายละเอียด
 • ต้องเป็นคนที่มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นให้มากขึ้น ระวังคำพูดของตัวเอง
 • รู้จักจัดระเบียบชีวิตและเวลาให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • อย่ากลัวที่จะต้องแสดงอารมณ์ของตัวเองออกมา แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาให้มากขึ้น
 • ฝึกให้มีความอดทนมากขึ้นกับนโยบายหรือขั้นตอน/แผนการปฏิบัติของระบบใดระบบหนึ่ง
 • ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ของการกระทำที่ทำอยู่ทุกๆวันว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตอย่างไรบ้าง
 • ลองหาเวลาเงียบๆ แล้วอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Extraverted Feeling

ESTP จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Extraverted Feeling ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

พวกเขาจะเริ่มแสดงออกถึงการพัฒนานี้โดยการกลายเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก อ่อนไหวง่าย และเป็นห่วงเป็นใยคนที่อยู่รอบๆตัว บางทีก็เลือกที่จะใช้คำพูดอ้อมๆแทนการพูดตรงๆ เพราะว่าในตอนนี้ ESTP จะเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบของคำพูดตัวเองมากขึ้นแล้วและอาจจะเริ่มให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นด้วยเช่นกัน

ESTP สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Feeling เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 •  ลองคิดเกี่ยวกับใครก็ได้ในสถานที่ทำงานของคุณ คนที่เคยช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณ หรือไม่ก็คนที่ทำงานที่ดีให้กับคุณ ลองเขียนโน้ต, ส่งอีเมล หรือวิธีการใดก็ตามที่คุณสะดวก เขียนเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจคนที่เคยทำอะไรดีๆให้กับคุณ
 • เมื่อคุณอยู่ในระหว่างโต้เถียงกับใคร ลองนึกถึงความคิดของคนอื่นๆและสิ่งที่สำหรับพวกเขา พยายามปรับเปลี่ยนจุดยืนของคุณให้เข้ากับคนอื่นๆเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน
 • ลองชวนเพื่อนร่วมงานของคุณออกไปรับประทานอาหารร่วมกันและทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้น ทิ้งเรื่องเกี่ยวกับงานออกไปให้หมด จากนั้นลองชวนคุยเรื่องส่วนตัว เพื่อทำความรู้จักให้ลึกขึ้น

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Introverted Intuition

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน ESTP จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Introverted Intuition

การทำหน้าที่แบบ Introverted Intuition นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ ESTP จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ ESTP รู้สึกกังวลและอาจก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นภายในจิตใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Intuition ขึ้นไปอีก

 • เข้าร่วมการเรียนรู้เพื่อฝึกการทำสมาธิหรือไม่ก็ลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงอะไรบางอย่าง ลองหาความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งๆนั้นดู
 • หาหนังสือนิตยสารหรืออ่านข่าวที่เกี่ยวกับรอบโลกมาอ่าน จากนั้นดูกระแสนิยมของประเทศต่างๆ แล้วก็นำมันมาเปรียบเทียบกันดูว่ามีอันไหนที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้มั้ย
 • เขียนบทกวีเกี่ยวกับบางสิ่งที่มาจากธรรมชาติ พยายามอย่าเขียนโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นคำอธิบาย (เช่น สี, รูปร่าง, ขนาด) นี่ก็เพราะเรากำลังฝึกไม่ใช้ประสาทสัมผัสอยู่ แต่พึ่งสัญชาตญาณแทน
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook