INTJ – นักวิทยาศาสตร์

The Scientist – นักวิทยาศาสตร์

Intj

(Introversion – iNtuition – Thinking – Judging)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTJ วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ โดยคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางสัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์ของคุณเป็นหลัก (Introverted Intuition – Ni) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ ซึ่งคุณจะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความมีเหตุผลและความสมเหตุสมผล (Extraverted Thinking – Te)

INTJ อาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยไอเดียและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พวกเขาให้ความสำคัญและความเคารพใน ความรู้หรือวิชาการ, ความฉลาด/สติปัญญา และความสามารถ พวกเขายังมีมาตรฐานที่สูงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และจะพยายามพัฒนามันอยู่ตลอดเวลา นอกจากมาตรฐานของตัวเขาเองจะสูงแล้ว มาตรฐานที่เขาใช้กับคนอื่นๆก็สูงด้วยเช่นกัน

INTJ มีการทำหน้าที่อันหลักแบบ Introverted Intuition เป็นตัวขับเคลื่อน เหล่า INTJ จึงใช้พลังงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การสังเกตการณ์โลกจากนั้นก็สร้างไอเดียและความเป็นไปได้ให้กับสิ่งต่างๆ ในใจของพวกเขารวบรวมข้อมูลต่างๆและเชื่อมโยงมันเข้าด้วยกันอยู่เสมอๆ พวกเขาสามารถเข้าใจอะไรได้อย่างลึกซึ้งและโดยปกติจะเป็นคนที่สามารถเข้าใจในไอเดียใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักของพวกเขาไม่ใช่การเข้าใจในแนวคิด แต่เป็นการนำแนวคิดนั้นไปประยุกต์ใช้ในทางที่มีประโยชน์ ไม่เหมือนกับ INTP ที่พวกเขาจะนำไอเดียที่ได้รับรู้ไปทำตามเท่าที่จำเป็น เป้าหมายหลักของพวกเขาคือ การเข้าใจมันอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนเท่านั้น INTJ มักพยายามที่จะหาข้อสรุปของไอเดียต่างๆ ด้วยความต้องการของพวกเขาที่จะปิดข้อสรุปและสร้างการจัดระเบียบให้กับสิ่งต่างๆ มันจึงมักจะนำพาให้พวกเขาต้องลงมือปฏิบัติอะไรบางอย่างมากกว่าคนอื่นๆอยู่เสมอๆ

ด้วยการที่ INTJ ให้ความสำคัญและมีความต้องการในความมีระบบและการจัดระเบียบ รวมเข้าด้วยกับความสามารถบางอย่างที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งนั่นก็คือ ความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้ง สิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยผลักดันให้ INTJ เป็นบุคลิกภาพที่เหมาะกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดและช่วยให้เขาสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมได้ นักวิทยาศาสตร์ที่เป็น INTJ จะมอบสิ่งล้ำค่าต่อสังคมมนุษย์โดยการนำไอเดียของเขาไปทำให้อยู่ในรูปร่างของสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คนอื่นๆได้ทำตาม มันไม่ง่ายสำหรับคนแบบ INTJ ที่จะอธิบายถึงภาพที่อยู่ในใจเขา, ความเข้าใจของเขา และสิ่งที่เป็นนามธรรม ให้คนอื่นๆเข้าใจอย่างที่พวกเขาเข้าใจ ความคิดและแนวคิดของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างและมีความเป็นเฉพาะบุคคล และไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันให้อยู่ในรูปแบบที่คนอื่นๆจะสามารถเข้าใจในการใช้คำพูดอธิบายได้ ด้วยเหตุนี้ เหล่า INTJ ก็เลยพยายามที่จะนำเอาไอเดียของพวกเขาไปแปลงเป็นสิ่งที่อยู่ในลักษณะของแผนการหรือระบบมากกว่าที่จะพูดอธิบายถึงความคิดของพวกเขาโดยตรง ซึ่งมันจะช่วยให้ทำเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้และคนอื่นๆก็สามารถเข้าใจมันได้ พวกเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการสื่อสารกันโดยตรงและจะมีความยากลำบากในการแสดงออกทางคำพูดที่ใช้ในการพูดเกี่ยวกับไอเดียของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ด้วยความเคารพในความรู้และสติปัญญาอย่างสุดขีด มันจะกระตุ้นให้พวกเขาสามารถอธิบายมันออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจมันให้ได้ ถ้าพวกเขาคิดว่าคนๆนั้นเหมาะสมกับความพยายามของพวกเขา

INTJ มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ แต่โดยส่วนใหญ่มักเลือกที่จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังมากกว่าที่จะเป็นผู้นำเองโดยตรง นอกเหนือจากว่าพวกเขาจะเห็นว่าสถานการณ์นั้นๆมันมีความจำเป็นที่เขาจะต้องเป็นผู้นำเสียเอง เมื่อใดที่พวกเขารับบทบาทผู้นำ พวกเขาจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากว่าพวกเขาสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของเหตุการณ์นั้นๆได้ เช่น ควรจะทำอย่างไร จะรับมือมันอย่างไร และพวกเขามีความยืดหยุ่นมากพอเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่มันไม่ค่อยดีเท่าที่ควร พวกเขาคอยมองหาไอเดียและแนวคิดใหม่ๆที่ใช้การได้อยู่ตลอดเวลา จากนั้นก็เอาไปเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ปัจจุบันที่อยู่ในหัวของเขา ทั้งนี้ก็เพื่อวางแผนรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้พวกเขาเป็นสุดยอดของนักยุทธศาสตร์

INTJ ใช้เวลาอย่างมากอยู่กับข้างในจิตใจและสมองของเขา สนใจในไอเดียต่างๆมากมายที่อยู่ในหัวของเขา แต่พวกเขาอาจจะสนใจในความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นน้อยเกินไป จนกว่าด้าน Feeling (ตรงกันข้ามกับ Thinking) ของเขาจะถูกพัฒนา พวกเขาอาจจะพบปัญหาในการให้ระดับของความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้อื่นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องการโดยธรรมชาติแตกต่างกันไปตามฐานะของความสัมพันธ์นั้นๆ เช่น อาจจะสนใจกลุ่มเพื่อนสนิทน้อยเกินไป ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่กับตัวเอง เป็นต้น และจนกว่าด้าน Sensing (ตรงกันข้ามกับ Intuition) ของเขาจะถูกพัฒนา พวกเขาอาจจะละเลยต่อรายละเอียดที่สำคัญๆซึ่งมันจะช่วยให้ไอเดียของพวกเขาเกิดผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมชาติของพวกเขา จะสนใจแต่การมองภาพรวม แทบจะไม่ให้ความสำคัญต่อข้อมูลหรือรายละเอียดเลย

คนประเภท INTJ จะสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวของเขาก็เพื่อใช้ในการตัดสินใจ พวกเขาจะนำเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบเจอมาจัดให้อยู่ในระบบที่เข้าใจได้และมีความเป็นเหตุเป็นผล พวกเขาก็เลยเป็นคนที่ตัดสินอะไรอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก ถ้าหากว่าพวกเขายังไม่ได้พัฒนาความสามารถในการอธิบายสิ่งที่พวกเขาเข้าใจให้อยู่ในรูปแบบที่คนอื่นๆสามารถเข้าใจได้ พวกเขาอาจพบว่าคนอื่นๆนั้นเข้าใจอะไรที่ตัวเขาพูดผิดบ่อยมาก และมีแนวโน้มที่จะไปตำหนิความเข้าใจผิดนั้นว่าเป็นความผิดของผู้อื่น ทั้งๆที่มันน่าจะเป็นความผิดที่พวกเขาอธิบายอะไรออกมาได้ยากที่จะเข้าใจมากกว่า เนื่องจากพวกเขาไม่ค่อยมีทักษะในการสื่อสาร นี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ INTJ ตัดสินคนอื่นๆเร็วเกินไป และกลายเป็นคนที่ถูกมองว่าหยิ่งยโสและขี้โอ่ในที่สุด

INTJ เป็นคนที่ทะเยอทะยาน มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นนักคิดในระยะยาว มีความเป็นตัวของตัวเองสูง รักความมีอิสระ คนประเภท INTJ หลายคนจึงเลือกที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับวิศวกรรมหรืองานทางด้านวิทยาศาสตร์ บางคนก็ค้นพบความท้าทายในงานด้านธุรกิจซึ่งเป็นงานที่ต้องการและอาศัยการจัดระบบและใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ พวกเขาไม่ชอบอะไรที่ไม่เป็นระเบียบ ยุ่งวุ่นวายและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไม่ชอบอะไรที่ทำให้สับสนงุนงงและที่ไม่ชัดเจน พวกเขาให้ความสำคัญกับความกระจ่าง/ชัดเจนและความมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะใช้เวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อรวบรวมสิ่งต่างๆหรือความคิดความเข้าใจของเขาให้เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้าง ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คนอื่นๆอาจจะมีความยากลำบากในการเข้าใจคนประเภท INTJ พวกเขาอาจจะมอง INTJ ว่าเป็นคนที่ห่างไกลและเงียบขรึม โดยจริงๆแล้ว INTJ นั้นจะไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักหรือความเป็นมิตรมากเกินไป และอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยให้การยกย่องสรรเสริญหรือการสนับสนุนให้กับผู้อื่นดั่งที่คนอื่นๆอาจต้องการหรือปรารถนา แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า INTJ จะเป็นคนที่ไม่มีความรัก ความเป็นมิตร หรือความเคารพให้แก่ผู้อื่น พวกเขาก็แค่ไม่รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นจะต้องแสดงออกไปก็เท่านั้นเอง คนอื่นๆอาจจะมอง INTJ ผิดไปอีกว่าเป็นคนที่เข้มงวดและไม่มีความยืดหยุ่น แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นความจริงเท่าไหร่ เพราะว่า INTJ นั้นมุ่งมั่นที่จะค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้ไอเดียหรือสิ่งที่เขาวางแผนไว้ให้สำเร็จ พวกเขาจึงเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดรับความคิดของคนอื่นๆถึงวิธีการใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆ

เมื่ออยู่ในภาวะเครียดอย่างหนัก คนแบบ INTJ อาจจะกระทำสิ่งต่างๆที่มันไม่ค่อยเหมาะสมอย่างซ้ำไปซ้ำมา เช่น การดื่มสุราอย่างหนัก และยังมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดหรือเรื่องเล็กน้อยซึ่งมันไม่ค่อยมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของพวกเขาเลย

INTJ เป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากในการบรรลุเป้าหมาย พวกเขานำเอาสิ่งต่างๆไปมองในภาพรวมและยังชอบนำแนวคิดไปแปลงให้เป็นแผนงานที่ชัดเจนทางด้านการกระทำ ทักษะทางด้านการใช้เหตุผลของพวกเขาก็ช่วยให้เขาค้นพบวิธีการที่จะบรรลุจุดประสงค์ได้ง่ายขึ้น INTJ เป็นคนที่มีความสามารถสูงอยู่ตลอดเวลา และจะไม่มีปัญหาในการไล่ล่าเป้าหมายทางด้านอาชีพและการทำงานหรือด้านการศึกษาเลย พวกเขามีความสามารถสูงในด้านเหล่านี้ นอกจากนี้ ถ้า INTJ คนใดที่ได้ฝึกการมีความอดทนและการใช้ความพยายามในการสื่อสารถึงความเข้าใจของพวกเขาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เมื่อไหร่ พวกเขาจะพบความสำเร็จมากมายในชีวิตและอาจกลายเป็นคนมั่งคั่งในที่สุด

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • เป็นผู้ฟังที่ดี เปิดใจกว้าง รับไอเดียใหม่ๆ
 • มีความมั่นใจในตัวเองสูง เป็นตัวของตัวเอง และมีความแน่วแน่
 • มีความฉลาดและสติปัญญาที่ยอดเยี่ยม
 • มีหัวสมองที่ถูกสร้างมาเพื่อคิดในเชิงกลยุทธ์และยังมีความคิดสร้างสรรค์
 • เก่งในการจัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับมา ไม่มีปัญหากับคำวิจารณ์ของผู้อื่น
 • ให้ความสำคัญต่อบทบาทและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มุ่งมั่น และทำงานหนัก
 • เป็นคนที่มีความรู้และสามารถในหลายๆเรื่อง มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อหลายๆสิ่ง
ข้อเสีย
 • ไม่ชอบการพูดคุยหรือสื่อสารเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์
 • บางทีก็เป็นคนเย็นชา ไม่เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่น 
 • สามารถกลายเป็นคนที่หยิ่งยโสได้ เพราะมีความมั่นใจในตัวเองสูง
 • ไม่เต็มใจที่จะรับคำตำหนิจากผู้อื่น
 • อาจเป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบมากเกินไป
 • นำสิ่งต่างๆมาปฏิบัติในเชิงการคิดวิเคราะห์มากเกินไป ซึ่งเรื่องบางเรื่อง (เช่น ความสัมพันธ์) มันไม่มีความจำเป็นเลย
 • ช่างตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์
 • อาจมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือภาพแบบกว้างๆมากเกินไป จนละเลยต่อรายละเอียดหรือปัญหาที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆ

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook