ENFP – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ ENFP โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ ENFPช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Extraverted Intuition13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Introverted Feelingวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Extraverted Thinking30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Introverted Sensingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Extraverted Intuition

ในตอนเป็นเด็กๆ ENFP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Extraverted Intuition

ENFP จะรู้สึกหลงไหลในเรื่องราวที่มันสามารถทำให้จินตนาการของพวกเขาแผ่ขยายกว้างขึ้นและมักจะขอให้พ่อแม่เล่าเรื่องนิทานหรือเรื่องที่แต่งขึ้นซ้ำอีกครั้ง

พวกเขาเป็นเด็กที่มีสายตาแหลมคม สามารถเข้าใจในแนวคิดหรือไอเดียที่ปรากฎตรงหน้าได้อย่างรวดเร็ว ENFP จะรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆได้ง่ายมากและมักจะทิ้งทุกอย่างที่อยู่ในมือลงถ้ามันมีสิ่งอื่นใดที่ทำให้พวกเขาสนใจมากกว่า

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจจะเป็นคนดื้อรั้น, ใจแคบ และไม่ยอมรับความคิดของผู้อื่น

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Introverted Feeling

ในช่วงวัยหนุ่มสาว ENFP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Introverted Feeling

นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ ENFP จะเริ่มเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างอ่อนไหวง่าย ไวต่อความรู้สึก ชอบให้กำลังใจและการสนับสนุนผู้อื่น เริ่มให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่น

ในเวลานี้ของ ENFP ยังเป็นช่วงที่พวกเขาเริ่มมีการครุ่นคิดและพิจารณาเกี่ยวกับค่านิยมหรือคุณค่าส่วนตัวและอะไรที่สำคัญต่อตัวพวกเขา นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นเหตุผลที่พวกเขาเชื่อมั่น

ถ้า ENFP คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขาอาจเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้, มีจิตใจที่แปรปรวนง่าย ไม่มีความสม่ำเสมอ และมักจะข้ามไปยังไอเดียใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจทันทีถ้าหากได้พบสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขา

สิ่งที่ ENFP ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า ENFP ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Extraverted Intuition และ Introverted Feeling ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ ENFP ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ ENFP ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ ENFP ก็คือ Extraverted Thinking และ Introverted Sensing ตามลำดับ

 • ปฏิบัติตามแรงบันดาลใจของตัวเองจนกว่ามันจะสำเร็จ อย่าเพิ่งล้มเลิกกลางคัน
 • รับการตอบกลับในเชิงลบโดยที่ไม่ต้องแสดงออกทางอารมณ์ออกไป
 • ฝึกให้มีความอดทนมากขึ้นกับนโยบายหรือขั้นตอน/แผนการปฏิบัติของระบบใดระบบหนึ่ง
 • ใช้ภาษาที่เจาะจงและสั้นกระชับในการสื่อสารเพื่อให้คนอื่นๆสามารถเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น
 • ใช้ข้อเท็จจริงและการคิดในเชิงเหตุผลเป็นเกณฑ์ในเวลาที่จะทำการตัดสินใจหรือโต้เถียง
 • ใช้เวลาว่างอยู่กับตัวเองแล้วลองตั้งเป้าหมายในชีวิตดู
 • สร้างความมีระเบียบวินัยในตัวเอง
 • ใช้เวลาสักนิด สนใจและจดจ่อกับรายละเอียดให้มากกว่านี้
 • เมื่อสงสัยสิ่งใด ให้ถามออกไปเลยทันที อย่ามัวคิดแต่ว่าการไม่มีเสียงตอบรับคือการที่คนอื่นๆไม่ชอบใจเราหรือเป็นอะไรในเชิงลบ
 • ให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองให้มากขึ้น ทำให้ได้แบบเดียวกับที่ทำให้ผู้อื่น

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Extraverted Thinking

ENFP จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Extraverted Thinking ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

ENFP จะเริ่มเรียนรู้การใช้ข้อเท็จจริงเป็นเกณฑ์ในการประเมินหรือตัดสินใจตามทุกๆสถานการณ์ทั่วไปในชีวิต พวกเขาจะเรียนรู้การรับผลตอบกลับเชิงลบในทางที่สร้างสรรค์และนำมันไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเริ่มจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผยในคำพูดและภาษาของเขาในเวลาที่พวกเขารู้สึกว่ามันจำเป็น อาจจะสนใจในความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นน้อยลง ให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองมากขึ้น

ENFP สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Thinking เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 • ฝึกการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการใช้ข้อเท็จจริงต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณ ใช้การอธิบายความคิดของคุณแบบมีเหตุผล โดยที่ห้ามนำอารมณ์หรือค่านิยมมาเกี่ยวข้อง
 • ในเวลาที่จะซื้อของ ให้คุณนำเอารายละเอียดของสินค้าแบรนด์ต่างๆมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้รายละเอียดความแตกต่างของแต่ละอันเป็นตัวตัดสินหาอันที่ดีที่สุด อย่าใช้สิ่งที่คุณคิดไปเองหรือรู้สึกไปเองมาช่วย
 • เมื่อใดที่ได้รับงานมา ให้คุณมุ่งไปที่การทำงานเลยทันที คิดเชิงเหตุผลว่าอะไรที่ควรจะต้องทำงานถึงจะออกมาดีที่สุด

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Introverted Sensing

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน ENFP จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Introverted Sensing

การทำหน้าที่แบบ Introverted Sensing นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ ENFP จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ ENFP เสพสุขทางกายมากเกินไปและมัวแต่สนใจกับรายละเอียดที่ไม่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Sensing ขึ้นไปอีก

 • เมื่อใดที่ได้รับงานมา อย่าเพิ่งรีบกระโจนเข้าไปทำเลยทันที ให้ลองแบ่งงานเป็นลำดับขั้นตอนดูก่อน จากนั้นก็ปฏิบัติและให้เวลากับงานใดงานหนึ่งอย่างเต็มที่แล้วค่อยไปปฏิบัติงานอื่น
 • ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในชีวิต เช่น นึกถึงรูปร่างหน้าตา, กลิ่น, รสชาติ, เสียง เป็นต้น พยายามอย่าใช้การเชื่อมโยงหรือค้นหาความหมายโดยนัยของสิ่งต่างๆ แต่ให้นึกถึงสิ่งที่เหตุการณ์นั้นๆมันเป็นไปตามความเป็นจริง
 • ลองหลับตาลงแล้วนึกถึงรายละเอียดอะไรก็ได้ของสิ่งที่คุณชอบ เช่น อาหารที่รสชาติอร่อยที่ได้ทานวันก่อนมันมีลักษณะเป็นอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ซื้อที่ไหน ไปทานกับใคร เป็นต้น
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook